ChristopherJohnson_AT

Grodno Interwał: D1

Long
GPW:GRN   GRODNO
Trend: Długoterminowy wzrostowy (5 letni), średnioterminowy wzrostowy (2 letni), krótkoterminowy horyzontalny (12 miesięczny).
Wsparcia dla trendu wzrostowego: 13.60 zł, 12.36 zł, 11.66 zł.
Opory dla trendu wzrostowego: 16.10 zł, 17.36 zł, 18.80 zł.

Zrealizowany pułap cenowy na granicy 22.20 zł za akcję jest od ponad roku nie do pokonania. Od tego momentu kurs utrzymuje się w horyzontalnej konsolidacji. Deprecjonowanie cen skutecznie powstrzymała konfiguracja dwóch wykładniczych średnich ruchomych (szybkiej i wolnej). EMA300 jest efektywną linią trendu, a szybka EMA150 wsparciem teraźniejszej konsolidacji. Notowania respektują powyższe średnie kroczące i reagują na nie w momencie zbliżania się ceny, barowo wolumenowymi formacjami siły (stopującymi i zbierającymi podaż). Roczna korekta zniosła niespełna 70% fibo ostatniej fali wzrostowej, a geometria 50% jest wsparciem dla krótkoterminowego ruchu bocznego. Wyjście kierunkowe z krótkiego kanału konsolidacyjnego wygeneruje potencjalny sygnał kupna lub sprzedaży. Dolnym zakresem centralizacji notowań jest 12.36 zł (50% fibo), górnym 16.10 zł. W sierpniu przełamana została podaż i notowania zbliżyły się do górnego ograniczenia kanału konsolidacyjnego.
Obecna korekta fali przyjęła charakter klasycznego trójkąta symetrycznego, który budował się przez ponad dziewięć miesięcy. Cena utrzymuje się w zakresie 50 - 75% długości formacji trójkąta, a więc w potencjalnym miejscu do wybicia. Trójkąt symetryczny częściej zapowiada kontynuację wcześniejszego ruchu, niż jego odwrócenie. Zważywszy na sygnały wolumenowe wskazujące na kampanię akumulacyjną, już teraz można się spodziewać, że kierunek wybicia będzie zgodny z trendem. Trójkąty są równocześnie formacjami zdradliwymi, niejednokrotnie odwracają silne trendy, w związku z tym dobrym rozwiązaniem będzie zagranie wg. scenariusza.

Taktyka gry i scenariusz rozegrania: Agresywny gracz zajmie pozycję już teraz, ustawiając stop loosa krytycznego poniżej dolnego ograniczenia konsolidacji i określając zysk do ryzyka min. 1:2, a więc atak na ostatnie ekstremum. Ostrożny inwestor kupi akcje po wygenerowaniu impulsu kierunkowego, i zajmie pozycję długą na zniesieniu 50% lub 61% fibo tej fali. Pod warunkiem pojawienia się sygnałów siły.
P. S. Biorąc pod uwagę fakt, że rynek kapitałowy jest bezwzględny, potencjalny "Spring" dolnego ograniczenia konsolidacji jest prawdopodobny.

Powyższa analiza służy jedynie celom edukacyjnym i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o powyższą publikację ani za ewentualne szkody poniesione na jej podstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.