sla11wek

ETF SPDR Gold Shares (GLD). Jak tanio inwestować w złoto

AMEX:GLD   SPDR Gold Trust
Złoto może zajmować cenne miejsce w portfelu każdego inwestora, zwłaszcza w czasach niepewności gospodarczej. Jako klasa aktywów złoto może również stanowić zabezpieczenie przed inflacją, która wydaje się rosnąć.
Dzisiaj chcę podzielić się strategią, w której można wykorzystać opcje, aby uzyskać ekspozycję na złoto bez konieczności fizycznego kupowania sztabek złota. W tym pomyśle wykorzystamy fundusz ETF SPDR Gold Shares ( GLD ).
Strategia ta nosi nazwę „syntetycznych długich akcji” (ang. synthetic long stock) i polega na sprzedaży opcji put at-the-money oraz kupna call at-the-money.

Strategia GLD Synthetic Long Stock
Przy obrocie ETF na poziomie 176,35 inwestorzy mogliby sprzedać wygasającą opcję PUT w styczniu 2022 r. Z cena wykonawcza 175 za około 10,25 USD i kupić wygasającą opcję CALL w styczniu 2022 r. z cena wykonawcza 175 za 7,80 USD. Handel syntetycznymi długimi akcjami wygasajacymi w styczniu 2022 r. wygenerowałby kredyt w wysokości 2,45 USD za kontrakt, czyli łącznie 245 USD.
Syntetyczna długa pozycja wiąże się z podobną ekspozycją jak posiadanie 100 akcji bazowego funduszu ETF . Taka ekspozycja kosztowałaby około 17 269 USD, gdyby inwestor kupił 100 akcji GLD ETF .
Mimo że obrót opcjami generuje 245 USD premii, inwestor nadal mógłby teoretycznie stracić 17 255 USD, gdyby GLD ETF spadł do 0 USD.

Zloto ETF GLD za ułamek kosztów
Zaletą transakcji jest to, że równoważną ekspozycję na posiadanie 100 akcji można uzyskać za ułamek ceny(~2800 USD zamiast 17 269 USD).
Opisana strategia Synthetic Long Stock bedzie wymagala depozytu zabezpieczającego który wyniósłby około 2800 USD, więc inwestor mógłby wykorzystać siłę dźwigni opcji do obrotu wieloma syntetycznymi długimi pozycjami z taką samą kwotą kapitału wymaganą do zakupu 100 akcji.
Oczywiście dźwignia jest mieczem obosiecznym i jeśli wartosc ETF spadnie, straty sie powiększą.
Tę strategię można zastosować na dowolnych akcjach lub funduszach ETF , nie tylko na funduszu ETF GLD .

Należy pamiętać, że opcje są ryzykowne i inwestorzy mogą stracić 100% swojej inwestycji. Ten pomysl służy wyłącznie do celów edukacyjnych i nie stanowi rekomendacji handlowej. Pamiętaj, aby zawsze przeprowadzić własną analizę due diligence i skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Komentarze