Pepperstone

Playbook dla decyzji BoE w sierpniu

PEPPERSTONE:GBPUSD   Funt Brytyjski/Dolar USA
"Stara Dama" jest gotowa do kolejnej podwyżki stóp procentowych na spotkaniu w sierpniu, chociaż podwyżka o 25 punktów bazowych stała się podstawowym scenariuszem, ze świeższymi danymi dotyczącymi inflacji za czerwiec, zwłaszcza spadkiem inflacji usług, co prawdopodobnie skłoni MPC do wybrania bardziej umiarkowanej ścieżki wzrostu stóp. Niemniej jednak, z inflacją nadal blisko czterokrotnie przekraczającą cel jest mało prawdopodobne, że MPC porzuci swoje długotrwałe uprzedzenia w kierunku zaostrzenia polityki.
Jak już wspomniano, wydaje się, że podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych, do 5,25%, jest najbardziej prawdopodobnym wynikiem spotkania w sierpniu. Niemniej jednak pozostaje to decyzją wyjątkowo trudną między tym scenariuszem a większym wzrostem o 50 punktów bazowych, jak miało to miejsce na czerwcowym spotkaniu, w odpowiedzi na zaniepokojący i zaskakujący wzrost inflacji bazowej powyżej poziomu 7%.
Mimo trudnej decyzji, wydaje się mało prawdopodobne, że większość członków MPC zagłosuje za kolejnym znaczącym wzrostem stóp procentowych. Niemniej jednak decyzja w sierpniu prawdopodobnie nie będzie jednomyślna, z arcy-gołębią Dhingrą, członkiem zewnętrznym, opowiadającym się za pozostawieniem stóp bez zmian, podczas gdy członek zewnętrzny Mann może popierać większy wzrost o 50 punktów bazowych, podobnie jak nowa członkini komitetu Megan Greene. Niemniej jednak większość prawdopodobnie zdecyduje się na wzrost o 25 punktów bazowych.
Jednak rynki nie są całkowicie przekonane do tego scenariusza. Około 33 punkty bazowe podwyżki już zostało wycenionych na sierpniowe spotkanie, co oznacza, że istnieje około jednej trzeciej szans, że BoE zdecyduje się na większy wzrost.
Jeśli chodzi o wskazówki na przyszłość, mało prawdopodobne jest, że MPC podejmie zobowiązanie do określenia ścieżki stóp procentowych, co było powszechnym tematem od kryzysu "mini-budgetowego" w zeszłym roku, kiedy Bank wyraźnie przeciwstawił się cenom OIS. Co najwyżej powtórzą tę samą frazę, którą używają od dłuższego czasu, że "będzie wymagane dalsze zaostrzenie polityki pieniężnej", jeśli pojawią się sygnały bardziej trwałego nacisku inflacyjnego.
W przeszłości Bank wykorzystywał także prognozy inflacji jako mechanizm niejawnej sygnalizacji, ale i to prawdopodobnie dostarczy mniej informacji niż w przeszłości, z uwagi na znany brak zaufania, jaki obecnie mają decydenci polityczni w modelach używanych do obliczania tych projekcji. W rezultacie, nawet jeśli główny wskaźnik CPI, na podstawie ścieżki rynkowej, będzie prawdopodobnie projekcją znacznie poniżej celu 2% w okresie 18-24 miesięcy - co zwykle sygnalizuje zbyt agresywną formację cen na rynku - politycy prawdopodobnie położą na to niewielki nacisk.
W międzyczasie, inne prognozy opublikowane w Sierpniowym Raporcie o Polityce Monetarnej są prawdopodobnie mało zmienione w porównaniu z tymi z maja.
Wówczas BoE prognozował dość powolny wzrost PKB w okresie prognozowanym, choć zrezygnowano z prognozy recesji w Wielkiej Brytanii. Wzrost gospodarczy prawdopodobnie pozostanie stosunkowo słaby w najbliższej przyszłości, chociaż ewentualne obniżki prognozy ścieżki inflacji mogą dać umiarkowany impuls dla strony wzrostowej równania.

Niemniej jednak napływające dane ekonomiczne zaczynają pokazywać niepokojące oznaki osłabienia. Ostatnie wskaźniki PMI wskazują na dalszy spadek dynamiki gospodarczej, z produkcją w sektorze przemysłowym kurczącą się najszybciej od ponad trzech lat, podczas gdy wskaźniki kompozytowe i produkcji usług osiągnęły najniższe poziomy od początku roku. Biorąc to pod uwagę i mając na uwadze zbliżający się "klif kredytowy", który prawdopodobnie zostanie osiągnięty w drugiej połowie roku, ryzyka dla tej perspektywy pozostają skierowane na stronę spadkową.
Podobnie jak w przypadku innych prognoz, prognozy Banku dotyczące rynku pracy są prawdopodobnie zgodne z wcześniejszymi oczekiwaniami, tj. powolnym, ale stabilnym wzrostem bezrobocia do 4,5% na koniec okresu prognozowego. Ostatnie dane dotyczące zatrudnienia były mieszane z punktu widzenia polityki, ze wzrostem udziału w siły roboczej, ale również rekordowym tempem wzrostu regularnych płac, co może budzić pewne obawy.
Jest to szczególnie prawdziwe, ponieważ inflacja słabnie w ciągu roku, co oznacza, że obecny wzrost płac nominalnych prawdopodobnie szybko zmieni się w pozytywny wzrost rzeczywistych płac, co stwarza ryzyko spirali wzrostu płac i cen.
Jeśli chodzi o konferencję prasową po spotkaniu, będzie to pierwszy raz, kiedy usłyszymy Gubernatora Bailey'a wypowiadającego się na temat polityki monetarnej od prawie miesiąca, ale równie mało prawdopodobne jest, że zostaną udzielone jakieś wyraźne wskazówki dotyczące przyszłych zmian polityki. Podobnie jak w przypadku niedawnych decyzji FOMC i EBC, Gubernator prawdopodobnie będzie starał się dać Bankowi jak najwięcej możliwości w zakresie perspektyw, jednocześnie utrzymując wyraźne uprzedzenia w kierunku zacieśniania polityki, biorąc pod uwagę, że pełne efekty zacieśnienia polityki nie zostały jeszcze w pełni odczułe.
Może jednak być stosunkowo niewiele okazji do zadawania tego rodzaju pytań, biorąc pod uwagę, że media prawdopodobnie skupią się na rosnących kosztach życia, zwłaszcza na wpływie wzrostu stóp kredytów hipotecznych na konsumentów.
Przechodząc do rynków finansowych, wydaje się, że ryzyko dla funta brytyjskiego jest skierowane na stronę spadkową przed spotkaniem MPC w sierpniu. Nie tylko rynek wycenia więcej niż 25 punktów bazowych podwyżki, prawdopodobnie zaproponowanych przez BoE w sierpniu, ale OIS również wycenia około trzech kolejnych podwyżek o 25 punktów bazowych przed końcem roku. Wydaje się to zbyt agresywne, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnące ryzyka gospodarcze po stronie spadkowej i pełne, opóźnione efekty zacieśnienia, które nadal nie zostały w pełni odczułe.
W związku z tym, że to zacieśnienie prawdopobonie będzie musiało zostać wycenione, przy jednoczesnym prawdopodobieństwie, że FOMC podniesie stopy procentowe jeszcze raz w tym roku, prawdopodobnie w listopadzie, najłatwiejszą ścieżką wydaje się kierunek spadkowy dla funta brytyjskiego.
Po osiągnięciu cyklicznego maksimum na poziomie 1,3140, a następnie szybkim zejściu, teraz kluczowym poziomem do obserwacji jest 1,2850. Zamknięcie poniżej tego poziomu prawdopodobnie spowoduje, że niedźwiedzie skierują się w stronę obszaru 1,2670-2690, gdzie znajduje się zarówno wsparcie poziome, jak i 50-dniowa średnia ruchoma (DMA).

Disclaimer:
Trading leveraged products carries a high level of risk and may result in you losing substantially more than your initial investment.
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.