RelacjeRynku

GALVO inwestuje blisko 1,8 mln zł w modernizację linii produk.

Long
Galvo inwestuje blisko 1,8 mln zł w modernizację trzech linii galwanicznych

Galvo, czyli spółka galwaniczna z rynku NewConnect, poinformowała właśnie o zawarciu istotnej umowy na modernizację trzech dotychczasowych linii galwanicznych, której wartość wyniosła 1,78 mln zł netto, a termin jej realizacji ustalono do końca sierpnia 2024 r.

W przypadku linii produkcyjnej L-1 przedmiotem prac będzie budowa nowej linii galwanicznej, przeznaczonej do usług dla energetyki.

„Lina zostanie wyposażona w nowoczesne oprogramowanie z optymalizacją produkcji, charakteryzujące się wysoką wydajnością, niezawodnym działaniem, bezpieczeństwem oraz elastycznością dającą możliwości łatwej zmiany konfiguracji, rozbudowy oraz komunikacji z innymi systemami lub siecią zakładową. Pozwoli to na zwiększenie wydajności oraz możliwości produkcyjnych we wskazanym obszarze, jak również zabezpieczy dotychczasową produkcję dając alternatywne możliwości wytwórcze na nowej linii produkcyjnej” – podkreśla na wstępie raportu bieżącego spółka galwaniczna z NewConnect.

Jak podkreślono w dalszej części komunikatu giełdowego w przypadku linii produkcyjnej L-4 nastąpi dołożenie dodatkowych możliwości produkcyjnych, wydłużenie i rozbudowa procesów cynkowych, natomiast w zakresie linii produkcyjnej L-6 przewidziano modernizację automatyki i systemu sterowania automatycznej linii zawieszkowej, jak również wymianę niezbędnych komponentów do zainstalowania oprogramowania sterująco-wizualizacyjnego.

„Dodatkowym celem modernizacji ww. linii galwanicznych jest ujednolicenie paneli sterowniczych, sterowników oraz oprogramowania w ramach wszystkich linii produkcyjnych. Jednolity system zapewni Galvo S.A. możliwość łatwiejszego przezbrojenia linii produkcyjnych, jak również zastępowalności poszczególnych pracowników, dzięki znajomości ujednoliconych paneli sterowniczych w ramach różnych linii produkcyjnych. Tym samym wpłynie to na elastyczne dostosowanie linii galwanicznych do otrzymywanych zleceń od zleceniobiorców, co będzie miało bezpośredni wpływ na zmniejszenie kosztów działalności spółki. Prowadzone prace modernizacyjne nie będą miały wpływu na możliwości realizacji bieżących zleceń wpływających od kontrahentów” – uzupełnia Galvo S.A.

O Galvo S.A.
Galvo S.A. jest przedsiębiorstwem o charakterze usługowym. Prowadzi działalność z zakresu galwanizowania, czyli chemicznej i elektrochemicznej obróbki powierzchni metalowych. Oferuje procesy chromowania, cynkowania kwaśnego i alkalicznego, cynowania, niklowania chemicznego, fosforowania, miedziowania i inne specjalistyczne pokrycia. Wykonane powłoki spełniają funkcje ochronne oraz nadają pożądane własności techniczne np.: twardość, odporność na ścieranie, przewodność elektryczną i inne.

Galvo S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.