RelacjeRynku

Prezes GALVO komentuje fundamenty, wyniki i perspektywy!

Long
NEWCONNECT:GAL   GALVO
Prezes Galvo komentuje kwestie fundamentalne, wynikowe i aktualne perspektywy

Podczas czerwcowej rozmowy z Ryszardem Szczepaniakiem – Prezesem Zarządu Galvo S.A. w studiu Comparic24.TV zostały poruszone istotne kwestie w pięciu aktualnie kluczowych obszarach, związanych ze spółką galwaniczną notowaną na rynku giełdowym NewConnect. Zapraszamy do lektury najważniejszych wypowiedzi Prezesa.

O wysokotechnologicznym profilu Galvo
„Jesteśmy firmą hightech’ową, co wynika z faktu że posiadamy wiele indywidualnych rozwiązań dedykowanych dla przemysłu – głównie energetycznego, ale nie tylko. Naszym kontrahentem jest również choćby sektor automotive i każdy inny, który wymaga specjalistycznych usług galwanicznych. To cecha która nas wyróżnia i generuje naszą przewagę rynkową”.

O rynku usług i technologii hightech dla przemysłu
„W dłuższej perspektywie czasu, w szczególności lat po covidowych, mieliśmy duży problem ze wzrostem cen surowców oraz usług, co znacząco nasilił także wybuch wojny za wschodnią granicą. Musieliśmy wówczas zmienić to, o czym wielokrotnie raportujemy czyli nasze podejście do wyceny świadczonych usług, które wymagało ponownej analizy i dostosowania do dynamicznych zmian na rynku - szczególnie w obszarze surowców. Oczywiście nie możemy pominąć również narastającej presji płacowej czy kolejnych obciążeniach podatkowych, z którymi należało się zmierzyć. Ostatni czas pokazuje jednak, że pewne ceny stabilizują się, a rynek przyzwyczaił się do wspomnianych zmian”.

„Jesteśmy wyjątkowo energochłonną branżą, dlatego prąd jest niezmiernie istotnym czynnikiem wpływającym na realizowaną przez nas technologię, a wzrost jego cen przekłada się także na nasze koszty”.

„Warto pamiętać, że polskie firmy mają duże kompetencje, a ich udział w opracowaniach technicznych czy patentach jest znaczący. Powinniśmy to docenić w szerszym wymiarze”.

„Na rynku europejskim Galvo ma już wypracowaną pozycję, a firma jest rozpoznawana jako fachowiec w swojej dziedzinie. Kontrahenci korzystający z naszych technologii to często wiodące podmioty, funkcjonujące na rynku europejskim, ale także globalnie. Dostrzegamy, że świat zachodni, który przecież w głównej mierze dostarcza nam zamówienia jest aktywny, rozwija się i wciąż tworzy nowe rozwiązania. Korzystamy zatem z tego dobrobytu za naszą zachodnią granicą, wierząc że pozostaniemy wartościowym partnerem dla naszych klientów”.

O specjalistycznych rozwiązaniach będących wizytówką firmy
„Jeżeli chodzi o technologię oraz przygotowanie mechaniczne i techniczne to jesteśmy w światowej czołówce, a nasza oferta nie odstaje od innych. Patrząc szczególnie na jakość naszych usług można uznać Galvo za firmę topową. Naszą czołową pozycję wzmacnia także aspekt środowiskowy i to jak dbamy o środowisko, a to z kolei wyróżnia nas także na tle rynku europejskiego”.

„Z całą pewnością ten nasz wyróżnik jakościowy to znak rozpoznawczy firmy Galvo. Pozwala nam to dyskontować biznesowo wypracowaną już wartość, a oferowane przez nas nietypowe i specjalistyczne rozwiązania tylko dodatkowo wzmacniają naszą konkurencyjność. Być może nie zawsze jesteśmy konkurencyjni cenowo, stawiając mocno na jakość usług, ale w dłuższej perspektywie nasza postawa wydaje się właściwa. Bezwzględnie jakość i szczególne inżynierskie rozwiązania to podstawa działania naszej firmy i budowania jej trwałej pozycji konkurencyjnej na rynku”.

O kwestiach operacyjnych i wynikowych w pierwszym półroczu
„W pierwszym półroczu mieliśmy bardzo dużo pracy np. dla rynku energetycznego, co jest podstawą wyniku finansowego. Sprawdziły się przy tym nasze kalkulacje i podejście biznesowe, które zmieniliśmy jeszcze na przełomie 2021 i 2022 roku. W pierwszych trzech kwartałach tego roku dostrzegliśmy falę boomu produkcyjnego, który był poniekąd kontynuacją sytuacji z zeszłego roku. Drugi kwartał rozpoczęliśmy od niewielkiego załamania wcześniejszego trendu i spowolnienia wynikowego, jednak już maj przyniósł ponowne odbicie w górę. W aktualnych uwarunkowaniach rynkowych wzrost, który notujemy na poziomie około 20% w skali roku to jedyna szansa, żeby w ogóle funkcjonować i przetrwać w środowisku tak ogromnej inflacji”.

„Zamierzamy konsekwentnie pilnować wyniku w firmie i w miarę możliwości wciąż walczyć o marże. Utrzymanie odpowiedniej konkurencyjności rynkowej, ze względu na czynniki makroekonomiczne, zaczyna być już dość trudne, jednak na naszą korzyść działa wysoka specjalizacja techniczna”.

„Wydaje mi się, że notowana dynamika sprzedaży jest w pewnym zakresie do utrzymania, choć być może nie na aż tak fenomenalnym poziomie jak w pierwszym kwartale, ponieważ nałożyło się wówczas wiele pozytywnych czynników. Otrzymaliśmy w tamtym okresie nie tylko dużą ilość zamówień, ale przede wszystkim wiele z nich było zamówieniami wysokomarżowymi. Na pewno wciąż mamy niewykorzystany potencjał produkcyjny, a sprzyjają nam także poczynione zmiany – zwiększenie wydajności, zmniejszenie ilości zużywanej wody i chemii czy generalnie podniesienie ogólnej efektywności procesowej i wysoka automatyzacja”.

„Nie sposób pominąć znaczenia naszych kadr osobowych, które są bardzo mocną stroną Galvo i chyba wręcz najmocniejszą obok aspektów czysto fundamentalnych, które często podkreślamy. Całościowo daje nam to bardzo dobrą pozycję do dalszego wzrostu i rozwoju całej organizacji”.

„Oczywiście inflacja pożera cześć naszej marży, ponieważ wpływa choćby na wzrost cen surowców, na których opierają się nasze usługi. Niestety nie zawsze możemy szybko zareagować na rosnące koszty i jesteśmy zmuszeni pokryć je w ramach własnej produkcji, jednak w dłuższej perspektywie zawsze staramy się właściwie odpowiadać na tego typu zmiany, które przecież wymusza na nas rynek. W dalszym ciągu będziemy reagować i starać się utrzymać możliwie najwyższą, akceptowalną rynkowo, marżę”.

O aktualnych celach i perspektywach biznesowych
„Chcemy dalej podążać w kierunku wysokiej specjalizacji i pewnego rodzaju bardziej wyrafinowanego hightech’u, gdzie łatwiej jest uzyskać dobrą marżę, szczególnie dysponując wysoko wykwalifikowanymi kadrami inżynierskimi, które są w Galvo”.

„Na pewno będziemy starali się pozyskać możliwie dużo pracy, która pojawi się na rynku. Nie jesteśmy w stanie ocenić jak sytuacja będzie wyglądała w drugim półroczu, jednak nawet przy utrzymaniu dotychczasowej dynamiki wynik na koniec roku powinien być satysfakcjonujący. Nawet jeżeli wolumeny sprzedażowe w miesiącach wakacyjnych nie będą tak wysokie jak w pierwszym kwartale to jednak sama długość tych miesięcy powinna spowodować, że przychód i wynik będą odpowiednie”.

O Galvo S.A.
Galvo S.A. jest przedsiębiorstwem o charakterze usługowym. Prowadzi działalność z zakresu galwanizowania, czyli chemicznej i elektrochemicznej obróbki powierzchni metalowych. Oferuje procesy chromowania, cynkowania kwaśnego i alkalicznego, cynowania, niklowania chemicznego, fosforowania, miedziowania i inne specjalistyczne pokrycia. Wykonane powłoki spełniają funkcje ochronne oraz nadają pożądane własności techniczne np.: twardość, odporność na ścieranie, przewodność elektryczną i inne.

Galvo S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.