RelacjeRynku

GALVO komentuje wyniki, przybliża operacyjnie IV kw. i cele

Long
Galvo komentuje wyniki, przybliża operacyjnie IV kw. i wyznacza cele

W ostatnim czasie poprosiliśmy Ryszarda Szczepaniaka – Prezesa Zarządu Galvo S.A., czyli spółki galwanicznej z rynku NewConnect o krótki komentarz do ostatnich wyników finansowych oraz o przybliżenie działalności operacyjnej w czwartym kwartale i realizowanych celów. Kluczowe wypowiedzi Prezesa zebraliśmy poniżej.

O wynikach finansowych za trzeci kwartał:
„Trzeci kwartał pokazuje stabilność i efektywny kierunek, który realizujemy z perspektywy naszej spółki. Jest to odpowiednio zaplanowana dywersyfikacja i różnorodność rynku, który obsługujemy oraz koncentracja na rynku wysokomarżowym, takim jak energetyka. Jednocześnie technologie, które wykorzystujemy uzupełniają się wzajemnie, co jest elementem generującym stabilność i prawdziwym fundamentem naszego przedsiębiorstwa” - rozpoczyna komentarz wynikowy do trzeciego kwartału Ryszard Szczepaniak, Prezes Zarządu Galvo S.A.

„Osiągnięcie stosunkowo wysokiej bazy pod koniec roku 2021 i 2022 jest bardzo ważne i pokazuje poziom, który powinniśmy utrzymywać w dalszej części zarówno tego roku, jak i mam nadzieję przyszłego. Rynek jest dość trudny, jest wiele zmiennych i zawirowań oraz szereg czynników makroekonomicznych, które na pewno nam nie pomagają. Natomiast gdybym miał podsumować czas minionych dziewięciu miesięcy tego roku to należy zaznaczyć, obserwowaną przez nas, normalizację i stabilizację produkcji, a w efekcie generowanych przychodów” – kontynuuje Prezes.

„Oczywiście osoby, które precyzyjniej analizują nasz bilans szybko zorientują się, które czynniki są najbardziej kosztotwórcze na przestrzeni tych trzech kwartałów - są to głównie wynagrodzenia. Musimy szukać metody, żeby móc zarobić na te dodatkowe obciążenia, które powstają, a które niestety nie wiążą się z tym, że osiągamy większą wydajność czy cokolwiek zmienia się w stosunku pracownik-firma. Natomiast ten element oczekiwań w wynagrodzeniach jest dosyć wysoki, a tak naprawdę jest generowany głównie przez czynniki zewnętrzne, czyli inflację i oczekiwania, że przedsiębiorcy pokryją koszty tej inflacji, które mamy w tej chwili w Polsce” – uzupełnia kwestie wynikowe CEO Galvo.

O działalności operacyjnej w czwartym kwartale:
„Wciąż proporcje pomiędzy marżą, a kosztami są bardzo istotne. Nie da się oczywiście bez końca podnosić cen, ale ustanowiliśmy pewien pułap, który wynika z analizy kosztów spółki i z oczekiwań inwestorów względem naszego wyniku finansowego. Wdrożyliśmy wiele działań, które ograniczyły pewne koszty stałe, związane ze zużyciem podstawowych mediów, czy niektórych surowców, co jest jednak bardzo zbilansowane. Niezmiennie szukamy metod na podwyższenie rentowności, oczywiście bez potrzeby podnoszenia kosztów produkcji, bo jest gdzieś ten „szklany sufit”, czyli maksymalna relacja pomiędzy kosztem, który podajemy naszym klientom, a tym co są w stanie na rynku udźwignąć nasi odbiorcy” – przybliża operacyjnie trwający kwartał Ryszard Szczepaniak.

„Myślę, że trwający czwarty kwartał będzie względnie zbliżony do tego, co odnotowaliśmy w dwóch poprzednich. Widzimy pewną stabilizację na rynku zamówień względem klientów, z którymi wcześniej rozmawialiśmy. Pojawiają się naturalnie nowe zapytania oraz i stale napływają także zapytania ofertowe, z kierunków gdzie jesteśmy mocno zaangażowani. Wierzę więc w co najmniej utrzymanie dotychczasowego trendu” – komentuje dalej.

„Aktualnie trochę modernizujemy się i remontujemy, choćby w części socjalnej. Na przyszłość rozpatrujemy także możliwość inwestycji w rozbudowę jednej lub dwóch linii produkcyjnych, które już posiadamy. Być może nawet jedna z nich zostanie zbudowana niemal całkowicie od nowa, pomijając jedynie kwestie infrastruktury i elementy funkcjonalne, które już w firmie posiadamy. Także dzięki wielokrotnie wspominanej wcześniej inwestycji w oczyszczanie ścieków mamy teraz realne zdolności do dalszego rozszerzania portfolio naszych usług i zwiększenia możliwości produkcyjnych pod kątem głównych kierunków obróbki metali, które charakteryzują naszą spółkę” – uzupełnia aspekt operacyjny w tym kwartale Prezes spółki galwanicznej z rynku NewConnect.

O aktualnych celach operacyjnych:
„Chcemy na pewno rozbudować różnorodność usług, które już świadczymy na rzecz klientów. Stawiamy na uniwersalność naszych możliwości produkcyjnych, aby były one zgodne z trendami, których oczekuje od nas świat technologiczny. Staramy się przy tym wyprzedzać oczekiwania, które sygnalizuje rynek” – przybliża aktualne cele CEO Galvo.

„Planujemy dalsze inwestycje - rozbudowę parku maszynowego oraz rozbudowę o kolejne rodzaje technologii, w ramach już obsługiwanych, lecz które dodatkowo poszerzą portfolio naszych usług” – uzupełnia.

„Wiele wskazuje na to, że przyszły rok będzie kolejnym rokiem inwestycji i dalszej rozbudowy naszej firmy” – podkreśla na zakończenie Prezes Zarządu.

O Galvo S.A.
Galvo S.A. jest przedsiębiorstwem o charakterze usługowym. Prowadzi działalność z zakresu galwanizowania, czyli chemicznej i elektrochemicznej obróbki powierzchni metalowych. Oferuje procesy chromowania, cynkowania kwaśnego i alkalicznego, cynowania, niklowania chemicznego, fosforowania, miedziowania i inne specjalistyczne pokrycia. Wykonane powłoki spełniają funkcje ochronne oraz nadają pożądane własności techniczne np.: twardość, odporność na ścieranie, przewodność elektryczną i inne.

Galvo S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.