RelacjeRynku

GALVO zamyka 2023 r. przychodami blisko 19,5 mln zł (+8,6% r/r)

Long
Galvo zamyka 2023 r. przychodami blisko 19,5 mln zł i wzrostem 8,6% r/r

Galvo S.A., w opublikowanym raporcie miesięcznym za grudzień ubiegłego roku, poinformowało o osiągniętych narastająco od stycznia do grudnia 2023 roku przychodach ze sprzedaży na poziomie 19.487,6 tys. zł wobec 17.942,4 tys. zł w tym samym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 8,6% w ujęciu rok do roku.

Z kolei w samym grudniu 2023 roku przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1.090,7 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku osiągnęły 1.515,6 tys. zł, czyli o 28% mniej r/r. Jak wyjaśnia spółka Galvo spadek przychodów spowodowany jest tym, że w ostatnim miesiącu poprzedniego roku wypadła mała liczba dni roboczych, a dodatkowo w okresie między świętami a nowym rokiem wstrzymano pracę zakładu.

„Najwięcej zleceń pochodziło z branży energetycznej i automotive. Zamówienia z branży energetycznej utrzymują się na stabilnym poziomie, w przypadku pozostałych branż spółka obserwuje lekki spadek zleceń lub sukcesywne przesuwanie zleceń na kolejne miesiące” – czytamy na wstępie komentarza wynikowego Galvo S.A.

„W grudniu 2023 roku ceny srebra wykorzystywanego przez Galvo S.A. w procesach galwanicznych zdecydowanie spadły. Ceny srebra utrzymują się tylko nieznacznie poniżej rekordowych poziomów z okresu pandemii. Koszty świadczonych usług sukcesywnie rosną wskutek zmian cen surowców wykorzystanych w procesach galwanizacji, kosztów energii oraz presji płacowej, wywołanej wysoką inflacją. Do głównych zagrożeń w bieżącym roku można zaliczyć konsekwencje wojny na Ukrainie, wzrost ceny surowców, niestabilne kursy walut. Ustawa o maksymalnych cenach energii elektrycznej, zapewnia spółce stabilność cen energii w bieżącym roku i ma wpływ na stabilizację kosztów świadczonych usług. W grudniu spółka zakończyła remont eksploatacyjny zaplecza socjalnego dla pracowników, co wpłynie na poprawę komfortu pracy załogi” - wskazuje ważne uwarunkowania rynkowe spółka galwaniczna.

„Spółka cały czas prowadzi bardzo restrykcyjną politykę kosztową, ale należy zauważyć rosnącą presję płacową, będącą efektem inflacji i wzrostu w połowie roku płacy minimalnej. Zarząd intensywnie kontroluje marże oraz koszty w celu uzyskania optymalnego wyniku pomiędzy uzyskaniem rentowności, a utrzymaniem się na bardzo konkurencyjnym rynku” – dowiadujemy się z podsumowania wyników miesięcznych.

O Galvo S.A.
Galvo S.A. jest przedsiębiorstwem o charakterze usługowym. Prowadzi działalność z zakresu galwanizowania, czyli chemicznej i elektrochemicznej obróbki powierzchni metalowych. Oferuje procesy chromowania, cynkowania kwaśnego i alkalicznego, cynowania, niklowania chemicznego, fosforowania, miedziowania i inne specjalistyczne pokrycia. Wykonane powłoki spełniają funkcje ochronne oraz nadają pożądane własności techniczne np.: twardość, odporność na ścieranie, przewodność elektryczną i inne.

Galvo S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.