RelacjeRynku

GALVO notuje w sierpniu ok. 1,65 mln zł przychodów (+0,44% r/r)

Long
NEWCONNECT:GAL   GALVO
Galvo notuje w sierpniu blisko 1,65 mln zł przychodów i wzrost o 0,44% r/r

Galvo S.A., w opublikowanym raporcie miesięcznym za sierpień 2023 roku, poinformowało o osiągniętych miesięcznych przychodach ze sprzedaży na poziomie 1.647,2 tys. zł wobec 1.639,9 tys. zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 0,44% r/r.

Przychody ze sprzedaży narastająco od stycznia do sierpnia 2023 roku wyniosły 13.510,1 tys. zł, wobec 11.305,7 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego. Oznacza to wzrost o 19,5% w ujęciu rocznym. Jak informuje spółka sierpień był kolejnym solidnym miesiącem, pomimo niższej sprzedaży niż w lipcu, ale był to kolejny miesiąc ze sprzedażą powyżej 1.500 tys. zł i to pomimo nieco słabnącej koniunktury na rynku.

„Spółka realizowała głównie zlecenia z branży energetycznej i automotive. Zamówienia z branży energetycznej utrzymują się na stabilnym poziomie, w przypadku pozostałych branż spółka obserwuje lekki spadek zleceń lub przesuwanie zleceń na kolejne miesiące” – czytamy na wstępie komentarza wynikowego Galvo S.A.

„W sierpniu 2023 roku ceny srebra wykorzystywanego przez Galvo S.A. w procesach galwanicznych mocno się wahały. Niekorzystnym jest fakt, że ceny srebra utrzymują się tylko nieznacznie poniżej rekordowych poziomów z okresu pandemii. Koszty świadczonych usług sukcesywnie rosną wskutek zmian cen surowców wykorzystanych w procesach galwanizacji, kosztów energii oraz presji płacowej, wywołanej wysoką inflacją. Do głównych zagrożeń można zaliczyć konsekwencje wojny na Ukrainie, wzrost ceny surowców, niestabilne kursy walut. Ustawa o maksymalnych cenach energii elektrycznej, zapewnia spółce stabilność cen energii w bieżącym roku i ma wpływ na stabilizację kosztów świadczonych usług. Aczkolwiek nie wiadomo jak będą kształtowały się ceny energii w przyszłym roku” - wskazuje ważne uwarunkowania rynkowe spółka galwaniczna.

„Spółka cały czas prowadzi bardzo restrykcyjną politykę kosztową, ale należy zauważyć rosnącą presję płacową, będącą efektem inflacji i wzrostu w połowie roku płacy minimalnej. Zarząd intensywnie kontroluje marże oraz koszty w celu uzyskania optymalnego wyniku pomiędzy uzyskaniem rentowności, a utrzymaniem się na bardzo konkurencyjnym rynku. Spółka systematycznie zwiększa ceny oferowanych usług, urealniając marże, co przynosi efekty w postaci wyższych przychodów i poprawy rentowności. Reaguje w ten sposób na bieżąco na rosnące koszty świadczonych usług spowodowane wzrostem cen energii elektrycznej, cen surowców oraz dynamicznie zmieniające się w ostatnim czasie kursy walut” – dowiadujemy się z podsumowania wyników miesięcznych.

O Galvo S.A.
Galvo S.A. jest przedsiębiorstwem o charakterze usługowym. Prowadzi działalność z zakresu galwanizowania, czyli chemicznej i elektrochemicznej obróbki powierzchni metalowych. Oferuje procesy chromowania, cynkowania kwaśnego i alkalicznego, cynowania, niklowania chemicznego, fosforowania, miedziowania i inne specjalistyczne pokrycia. Wykonane powłoki spełniają funkcje ochronne oraz nadają pożądane własności techniczne np.: twardość, odporność na ścieranie, przewodność elektryczną i inne.

Galvo S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.