RelacjeRynku

"Komentarz rynkowy" - GALVO

Long
NEWCONNECT:GAL   GALVO
Obecne uwarunkowania rynkowe dużym wyzwaniem dla całego sektora galwanicznego

„Kluczowym czynnikiem, który wpływa na sektor galwaniczny są dziś niewątpliwie ceny surowców, takich jak choćby srebro, które wykorzystywane są w procesach galwanicznych, a więc w konsekwencji istotnie przekładają się na koszty świadczonych usług. Duże znaczenie mają oczywiście także koszty energii, z którymi niestety wciąż związana jest spora niepewność, jak również kursy walut i presja płacowa, wywołana rosnącą inflacją” – komentuje aktualną sytuację rynkową całego sektora galwanicznego Ryszard Szczepaniak, Prezes Zarządu Galvo S.A.

„Na poziomie Galvo prowadzimy bardzo restrykcyjną politykę kosztową, ale także podejmujemy istotne działania w zakresie poprawy wydajności własnych linii technologicznych, co w efekcie przełoży się na wymierne oszczędności i niezawodność produkcji w kolejnych latach” – wskazuje na podejmowane działania prezes spółki galwanicznej.

„Systematycznie zwiększamy także ceny oferowanych usług, urealniając marże, co przynosi efekty w postaci wyższych przychodów i poprawy rentowności. Jest to naturalna konsekwencja otoczenia rynkowego, w którym funkcjonujemy i pozwala nam uzyskać optymalny wynik przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności” – kontynuuje.

„To co nas wyróżnia, na tak wymagającym rynku, to osiągnięta na przestrzeni lat wysoka specjalizacja usług oraz duża dywersyfikacja podmiotów, na rzecz których realizujemy zlecenia. Posiadamy przy tym liczne zatwierdzenia jakości wybranych technologii, wykorzystywanych i często wręcz dedykowanych pod konkretnego odbiorcę” – dodaje.

„Pozytywnym czynnikiem jest fakt, że sektor energetyczny, który jest wiodącym kontrahentem naszej spółki wykazuje obecnie duże ożywienie, co jednoznacznie może sprzyjać popytowi na usługi Galvo, a w kolejnych latach trend ten powinien się jeszcze dodatkowo umocnić. Tak więc obiektywnie, pomimo trudnego rynku i wymagających czynników makroekonomicznych, liczymy na dalszy rozwój prowadzonej działalności i upatrujemy potencjału na przyszłość” – podsumowuje Prezes Zarządu Galvo S.A.

O Galvo S.A.
Galvo S.A. jest przedsiębiorstwem o charakterze usługowym. Prowadzi działalność z zakresu galwanizowania, czyli chemicznej i elektrochemicznej obróbki powierzchni metalowych. Oferuje procesy chromowania, cynkowania kwaśnego i alkalicznego, cynowania, niklowania chemicznego, fosforowania, miedziowania i inne specjalistyczne pokrycia. Wykonane powłoki spełniają funkcje ochronne oraz nadają pożądane własności techniczne np.: twardość, odporność na ścieranie, przewodność elektryczną i inne.

Galvo S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.