RelacjeRynku

"Spółka od fundamentów" - GALVO

Long
NEWCONNECT:GAL   GALVO
Galvo otwarte na potencjalnych inwestorów i konsolidacje rynkowe

Profil biznesowy
Galvo S.A. to przedstawiciel sektora usług dla przemysłu oraz spółka giełdowa notowana na rynku alternatywnym NewConnect (ticker: GAL), prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Spółka działa w branży galwanicznej, zajmując się obróbką metali oraz ich pokrywaniem innymi metalami czyli np. srebrzeniem lub cynowaniem, przez co nadaje finalnej obróbce danego detalu odpowiednie i pożądane przez odbiorcę właściwości. Z uwagi na wysoką specjalizację techniczną i zaawansowane technologie, które Galvo wykorzystuje podczas świadczenia swoich usług, przedsiębiorstwo to można śmiało uznać za operujące w segmencie high-tech.

To co należy podkreślić to fakt realizacji przez spółkę poszczególnych zadań z uwzględnieniem jednostkowych potrzeb każdego klienta, do którego dopasowywane są indywidualne rozwiązania technologiczne, co bez wątpienia może być uznane za mocny atrybut konkurencyjny na wymagającym rynku.

Galvo dostarcza pokrycia galwaniczne do szeregu branż przemysłowych, w tym choćby energetyki, dla której świadczy m.in. profesjonalną obróbkę aluminium w oparciu o własne, wieloletnie doświadczenie inżynierskie i technologiczne. Inną istotną branżą, która zleca specjalistyczne usługi spółce są podmioty z sektora automotive.

Otoczenie rynkowe
Kluczowym czynnikiem wpływającym bezpośrednio na marże i rentowność osiągane przez Galvo są niewątpliwie ceny surowców. Należy jednak podkreślić, że spółka bardzo umiejętnie radzi sobie z dostosowywaniem własnej oferty cenowej do dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego, co jest szczególnie istotne ze względu na konieczność zachowania konkurencyjności względem innych podmiotów w branży. Dodatkowymi czynnikami w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstwa są oczywiście zmiany regulacji prawnych, w tym w szczególności o charakterze podatkowym, jak również wyraźna presja płacowa, którą od dłuższego czasu obserwujemy. Tutaj także Galvo radzi sobie bardzo dobrze, o czym świadczą publikowane przez spółkę cyklicznie okresowe raporty wynikowe.

Konkurencyjność rynkowa
Galvo jest firmą, którą wyróżnia nie tylko wysoka specjalizacja usług, ale przede wszystkim duża dywersyfikacja podmiotów, na rzecz których wspomniane usługi są świadczone. Jednocześnie, co równie istotne, to fakt że spółka posiada liczne zatwierdzenia jakości poszczególnych technologii, wykorzystywanych i często wręcz dedykowanych pod konkretnego odbiorcę. Nie sposób także pominąć, że choćby sektor energetyczny, który jest wiodącym kontrahentem Galvo wykazuje obecnie duże ożywienie, co jednoznacznie może sprzyjać popytowi na usługi spółki, a w kolejnych latach trend ten powinien się jeszcze dodatkowo umocnić. Wszystko to wpływa na dużą konkurencyjność rynkową Galvo, dając jednocześnie duży potencjał do dalszego rozwoju prowadzonego biznesu.

Aby stale umacniać swoją pozycję na rynku należy odpowiednio wykorzystywać możliwości, które otwiera gospodarka. Obecnie bardzo widoczną tendencją są liczne konsolidacje rynkowe czyli przejęcia innych podmiotów z poszczególnych branż, które możemy dostrzec w wielu sektorach. To właśnie ewentualna konsolidacja rynkowa, także w przypadku Galvo, mogłaby wspomóc dalszy rozwój i skalowalność prowadzonego biznesu, a w konsekwencji być może przełożyć się także na umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku krajowym i europejskim.

Spółka jako podmiot wybitnie fundamentalny, zarządzany przy tym dość konserwatywnie, posiada przejrzystą strukturę majątku, jednocześnie wykorzystując własne rozwiązania wysokotechnologiczne przy wsparciu zaplecza inżynierskiego. Jeżeli dodatkowo uwzględnimy fakt, że Galvo jako spółka publiczna jest w pełni transparentna operacyjnie to nie sposób wykluczyć ewentualności pojawienia się możliwego zainteresowania ze strony potencjalnych inwestorów zewnętrznych – tak branżowych, jak i finansowych.

Wycena rynkowa
Aktualna wycena rynkowa, wyrażona poziomem notowań akcji Galvo na rynku NewConnect, to ok. 6 mln zł. Jednocześnie, ze względu na charakter spółki i dużą pozycję bilansową majątku w postaci licznych maszyn i urządzeń, należy podkreślić że wskaźnik C/WK kształtuje się obecnie na atrakcyjnym poziomie ok. 0,72. Oznacza to, że przedsiębiorstwo jest wyceniane w chwili obecnej na rynku giełdowym z dyskontem ok. 28% wobec wartości wynikającej bezpośrednio z ksiąg rachunkowych. Jeżeli dodatkowo uwzględnimy także dużą pozycję gotówkową, którą spółka wykazuje regularnie w publikowanych raportach finansowych, to wspomniana wycena rynkowa wydaje się tym bardziej atrakcyjna z perspektywy potencjalnych inwestorów.

---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.