RelacjeRynku

GALVO notuje w listopadzie ponad 1,5 mln zł przychodów +2,1% rdr

Long
Galvo notuje w listopadzie ponad 1,5 mln zł przychodów i wzrost o 2,1% r/r

Galvo S.A., w opublikowanym raporcie miesięcznym za listopad 2023 roku, poinformowało o osiągniętych miesięcznych przychodach ze sprzedaży na poziomie 1.534,9 tys. zł wobec 1.503,7 tys. zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 2,1% r/r.

Przychody ze sprzedaży narastająco od stycznia do listopada 2023 roku wyniosły 18.396,97 tys. zł, wobec 16.426,73 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 12,0% w ujęciu rocznym.

„Najwięcej zleceń pochodziło z branży energetycznej i automotive. Zamówienia z branży energetycznej utrzymują się na stabilnym poziomie, w przypadku pozostałych branż spółka obserwuje lekki spadek zleceń lub sukcesywne przesuwanie zleceń na kolejne miesiące” – czytamy na wstępie komentarza wynikowego Galvo S.A.

„W listopadzie 2023 roku ceny srebra wykorzystywanego przez Galvo S.A. w procesach galwanicznych zdecydowanie wzrosły. Ceny srebra utrzymują się tylko nieznacznie poniżej rekordowych poziomów z okresu pandemii. Koszty świadczonych usług sukcesywnie rosną wskutek zmian cen surowców wykorzystywanych w procesach galwanizacji, kosztów energii oraz presji płacowej, wywołanej wysoką inflacją. Do głównych zagrożeń można zaliczyć konsekwencje wojny na Ukrainie, wzrost ceny surowców, niestabilne kursy walut. Ustawa o maksymalnych cenach energii elektrycznej zapewnia spółce stabilność cen energii w bieżącym roku i ma wpływ na stabilizację kosztów świadczonych usług. Z analiz wynika, że ceny energii w przyszłym roku będą na poziomie zbliżonym do cen w roku bieżącym, co może mieć korzystny wpływ na marże spółki. Spółka kontynuuje remont eksploatacyjny zaplecza socjalnego dla pracowników, co wpłynie na poprawę komfortu pracy załogi” - wskazuje ważne uwarunkowania rynkowe spółka galwaniczna.

„Spółka cały czas prowadzi bardzo restrykcyjną politykę kosztową, ale należy zauważyć rosnącą presję płacową, będącą efektem inflacji i wzrostu w połowie roku płacy minimalnej. Zarząd intensywnie kontroluje marże oraz koszty w celu uzyskania optymalnego wyniku pomiędzy uzyskaniem rentowności, a utrzymaniem się na bardzo konkurencyjnym rynku” – dowiadujemy się z podsumowania wyników miesięcznych.

O Galvo S.A.
Galvo S.A. jest przedsiębiorstwem o charakterze usługowym. Prowadzi działalność z zakresu galwanizowania, czyli chemicznej i elektrochemicznej obróbki powierzchni metalowych. Oferuje procesy chromowania, cynkowania kwaśnego i alkalicznego, cynowania, niklowania chemicznego, fosforowania, miedziowania i inne specjalistyczne pokrycia. Wykonane powłoki spełniają funkcje ochronne oraz nadają pożądane własności techniczne np.: twardość, odporność na ścieranie, przewodność elektryczną i inne.

Galvo S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.