RelacjeRynku

GALVO inwestuje w modernizację linii oczekując wzrostu zamówień

Long
Galvo inwestuje w styczniu w modernizację linii produkcyjnych oczekując wzrostu zamówień

Galvo S.A., czyli spółka galwaniczna z rynku NewConnect, w opublikowanym raporcie miesięcznym za styczeń 2024 roku, raz jeszcze podkreśliło zawarcie istotnej umowy na modernizację trzech dotychczasowych linii galwanicznych, której wartość wyniosła 1,78 mln zł netto, a termin jej realizacji ustalono do końca sierpnia bieżącego roku. Zaznaczono przy tym, że inwestycja wpłynie na większą elastyczność linii galwanicznych przy realizowanych zleceniach, jak również będzie miała bezpośredni wpływ na zmniejszenie kosztów działalności spółki.

“Przychody netto ze sprzedaży w styczniu 2024 roku osiągnęły poziom 1.247,2 tys. zł, podczas gdy w styczniu 2023 roku wyniosły 1.503,5 tys. zł, co oznacza spadek o 17% względem rdr. Spadek przychodów jest spowodowany mniejszą liczbą zamówień na początku roku” - czytamy w części wynikowej za raportowany miesiąc.

Jak informuje przy tym Galvo najwięcej zleceń w styczniu tego roku pochodziło z branży niezwiązanej z rynkiem energetycznym, a spółka obserwuje jednak stopniowy powrót zamówień z interesujących spółkę branż oraz odnotowuje kolejne informacje o zwiększeniu zamówień w dalszych miesiącach.

“W styczniu 2024 roku ceny srebra wykorzystywanego przez Galvo S.A. w procesach galwanicznych nieznacznie spadły. Ceny srebra utrzymują się tylko nieznacznie poniżej rekordowych poziomów z okresu pandemii. Koszty świadczonych usług sukcesywnie rosną wskutek zmian cen surowców wykorzystanych w procesach galwanizacji, kosztów energii oraz presji płacowej wywołanej wysoką inflacją. Do głównych zagrożeń w bieżącym roku można zaliczyć konsekwencje wojny na Ukrainie, wzrost ceny surowców, niestabilne kursy walut, wzrost wynagrodzeń. Ustawa o maksymalnych cenach energii elektrycznej, zapewnia spółce stabilność cen energii w bieżącym roku i ma wpływ na stabilizację kosztów świadczonych usług” - wskazuje ważne uwarunkowania rynkowe spółka galwaniczna.

„Spółka cały czas prowadzi bardzo restrykcyjną politykę kosztową, ale należy zauważyć rosnącą presję płacową, będącą efektem inflacji i wzrostu w połowie roku płacy minimalnej. Zarząd intensywnie kontroluje marże oraz koszty w celu uzyskania optymalnego wyniku pomiędzy uzyskaniem rentowności, a utrzymaniem się na bardzo konkurencyjnym rynku” – dowiadujemy się z podsumowania wyników miesięcznych.

O Galvo S.A.
Galvo S.A. jest przedsiębiorstwem o charakterze usługowym. Prowadzi działalność z zakresu galwanizowania, czyli chemicznej i elektrochemicznej obróbki powierzchni metalowych. Oferuje procesy chromowania, cynkowania kwaśnego i alkalicznego, cynowania, niklowania chemicznego, fosforowania, miedziowania i inne specjalistyczne pokrycia. Wykonane powłoki spełniają funkcje ochronne oraz nadają pożądane własności techniczne np.: twardość, odporność na ścieranie, przewodność elektryczną i inne.

Galvo S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.