RelacjeRynku

Ferro – wzrost i ekspansja na fali mocnej koniunktury

Long
FERRO (GPW:FRO)  
GPW:FRO   FERRO
Wykres spółki i sytuacja techniczna
Ferro (FRO) – przedstawiciel sektora materiałów budowlanych, spółka notowana na głównym rynku GPW i wchodząca w skład indeksu sWIG80.

Na początku września kurs zaliczył swoje ATH (41,50 zł), które następnie próbował poprawić, lecz bezskutecznie. Kolejne spadkowe sesje spowodowały także naruszenie wsparcia, wynikającego z profilu wolumenu, na poziomie ok. 37,8 zł. To z kolei spowodowało zejście kursu jeszcze niżej - na kolejne wparcie wynoszące ok. 34 zł. Poziom ten został już jednak nie tylko ostatecznie wybroniony, ale wręcz spowodował mocniejsze odbicie, którego impulsem były bardzo dobre wyniki spółki za I półrocze 2021 r. Warto podkreślić, że późniejsze zrównanie oporu na poziomie 37,8 zł nastąpiło na fali bardzo znaczącego wolumenu, który powstał w reakcji rynku na przedsesyjne zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania w akcje spółki przez Prezesa Ferro S.A., który dokonał transakcji sesyjnych na kwotę ponad 100 tys. zł w dniu 1 września br. Pozytywne nastroje popchnęły kurs na kolejnych sesjach już powyżej wspomnianego poziomu, który aktualnie jest mocnym wsparciem, nie tylko ze względu na profil wolumenu, lecz także ze względu na zbliżającą się do kursu średnią 100-sesyjną. Warto obserwować wspomnianą średnią MA100, która będzie stanowiła nie tylko naturalne wsparcie, ale także może dać mocny sygnał techniczny do kolejnej fali wzrostowej. Aktualnie wskaźniki RSI i MACD wydają się także wskazywać na dalszy potencjał wzrostowy.

Profil spółki
Grupa Ferro jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej. Przedmiotem działalności Grupy jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej oraz wyposażenia sanitarnego pod własnymi markami oraz pod markami klientów. Grupa Ferro produkuje swoje produkty w zakładach w Czechach i w Chinach, a centrum magazynowo – logistyczne zlokalizowane jest nieopodal Krakowa w Skawinie. Grupa Ferro działa na rynku krajowym oraz prowadzi sprzedaż na rynkach zagranicznych, m.in. czeskim, słowackim, węgierskim, rumuńskim, francuskim, ukraińskim, białoruskim, bułgarskim, rosyjskim oraz w krajach bałtyckich.

Analiza wynikowa
W ujęciu rocznym widać bardzo stabilny i systematyczny wzrost wyników Grupy – zarówno na poziomie przychodów ze sprzedaży, jak również na poziomie zysku ze sprzedaży, zysku operacyjnego EBIT oraz zysku netto. W ostatnich kilku latach sprzedaż Grupy zbliżała się stopniowo do poziomu 500 mln rocznie, a pokonanie tej granicy nastąpiło w dość nieoczekiwanym momencie, bo w okresie pandemicznym. Obecny rok zdaje się wyznaczać nowe, rekordowe poziomy, a działalność Grupy mocno prze to przodu. Dość analogicznie wygląda tendencja wzrostowa zysków netto Grupy, które długo utrzymywały się na poziomie ok. 25-30 mln zł, natomiast rok 2020 umożliwił ustanowienie nowych rekordowych wartości i przebicia granicy 60 mln zł.

Warto także spojrzeć na rentowność netto na sprzedaży, którą osiągała Grupa przez lata. Wskaźnik ten kształtował się na stabilnym poziomie ok. 8-9%, poza rokiem 2017 gdy pomimo utrzymania wzrostowej tendencji przychodów nastąpiło tąpnięcie zysków Grupy przez co wskaźnik zapisał się ledwo na poziomie 3%. Rok 2020 oczywiście był wyjątkowy dla Grupy również i na polu osiągniętej rentowności sprzedaży, gdyż był on po raz pierwszy dwucyfrowy i wyniósł 12%.

Rok 2021 zaczął się dla Grupy bardzo dobrze i wszystko wskazuje nie tylko na zachowanie wzrostowej tendencji wynikowej, lecz także na ustanowienie kolejnego rekordowego okresu w historii. O ile pierwszy kw. 2021 r. był bardzo przyzwoity, a rentowność sprzedaży wyniosła ok. 11%, to drugi kwartał pod tym względem jest już rekordowy a wspomniany wskaźnik osiągnął niespotykany wcześniej poziom ponad 26%. W drugim kw. 2021 r. Grupa osiągnęła poziom przychodów ok. 220 mln zł, co daje imponujący wzrost o 96% r/r, a warto pamiętać że poprzedni rok był również bardzo udany, a baza wynikowa nie była zaniżona. Pozytywną tendencję wynikową, w ujęciu kwartalnym, obrazują także przepływy pieniężne na działalności operacyjnej, które z ujemnego poziomu ok. 10 mln zł w pierwszym kw. 2021 r. w kolejnych trzech miesiącach mocno odbiły i wygenerowały dodatnią wartość na poziomie ponad 60 mln zł.

Przeglądając wyniki kwartalne Grupy uwagę przykuwa także skokowy wzrost wartości wskaźnika EPS (zysku na akcję), który przez wiele wcześniejszych kwartałów próbował bezskutecznie pokonać barierę 1 zł zysku na akcję, podczas gdy drugi kw. 2021 r. pozwolił osiągnąć poziom prawie trzykrotnie wyższy (2,72 zł).

Całościowo osiągnięte wyniki w pierwszym półroczu 2021 r., których dynamika wzrostu r/r jest zdecydowanie dwucyfrowa (ok. 60% na poziomie sprzedaży oraz ok. 46% na poziomie zysku netto) każą zakładać bardzo pozytywny scenariusz wynikowy także na pozostałą część roku.

Szanse i ryzyka
Rekordowy rok 2020 skłonił akcjonariuszy Ferro S.A. do podjęcia decyzji o wypłacie, rekordowej w historii spółki, dywidendy na poziomie ponad 46 mln zł (2,2 zł zysku na akcję) – co daje ponad pięciokrotny wzrost r/r. Wszystko wskazuje również na to, że trwający właśnie rok i osiągane obecnie wyniki pozwolą spółce na jeszcze wyższą wypłatę zysku do swoich akcjonariuszy w 2022 r.

Grupa Ferro mocno rozwija sprzedaż krajową w segmentach armatury instalacyjnej i sanitarnej, lecz także rozwija działalność na obszar źródeł ciepła poprzez przejęcia spółek Termet i Tester (wyniki obu spółek były konsolidowane już na poziomie Grupy od początku drugiego kwartału br.). Dodatkowo Grupa konsekwentnie umacnia swoją, już i tak mocną pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie dynamika wzrostu sprzedaży r/r wygląda imponująca – Czechy o 24% r/r, Rumunia o 53% r/r, a Węgry o 73% r/r. Jednocześnie przychody ze sprzedaży w krajach bałtyckich wzrosły nawet o 80% r/r i osiągnęły poziom 35 mln zł. Obecnie rynek rumuński jest drugim po Polsce największym rynkiem zbytu produkcji Grupy Ferro.

Obecny popyt na produkty Grupy Ferro jest tak duży, a przy tym rośnie tak dynamicznie, że wydaje się, że kluczową kwestią jest niewątpliwie nadążenie za potrzebami rynku oraz sprawna realizacja dostaw.

Jednocześnie poprawiająca się sytuacja materialna i gospodarcza w regionie, jak również trwająca koniunktura w branży budowlanej i remontowej, także zdają się ewidentnie sprzyjać kontynuacji wynikowej Grupy i jej dalszej ekspansji rynkowej i organizacyjnej.

Należy również wspomnieć, że Grupa prowadzi bardzo elastyczną i przewidywalną politykę cenową wobec rosnących kosztów surowców, logistyki i obecnej presji płacowej. Polega ona na umiejętnej analizie i dokonywanych z wyprzedzeniem decyzjach dotyczących adaptacji do zmieniających się uwarunkowań rynkowych. Oczywiście pozycja Grupy i popyt rynkowy mocno sprzyjają takim działaniom.

Podsumowanie
Aktualna wycena rynkowa Ferro S.A. na poziomie przeszło 825 mln zł plasuje spółkę w połowie stawki indeksu sWIG80. Szczególnie atrakcyjnie wygląda wskaźnik C/Z (7,60), który dodatkowo powinien ulec dalszej poprawie w kolejnych kwartałach na wzrostowej wynikowo fali całej Grupy. Stopa dywidendy wygląda bardzo przyzwoicie (5,70%) i pozycjonuje spółkę w czołówce dywidendowej całego indeksu małych spółek.

Wszystko to powoduje, że spółka wydaje się być relatywnie tania z dalszym potencjałem do wzrostu, a jednocześnie odporna na ewentualne wahania koniunkturalne całego rynku.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.