Smart-Sep

FDAX intraday 14 III 22 - Statystyka za bykami.

Long
EUREX:FDAX1!   DAX Futures
Statystyki publikowane przez Bogusza Kasowskiego dedykowane konkretnej kartce z kalendarza faworyzują dziś byki.
Zbudowana od rana struktura wzrostowa oparta o IB, również jednoznacznie opowiada się za bykami.
Strefa popytu wyznaczona, zlecenie Stop również. Cóż dodać?

27 lat 74% ↗
10 lat 90% ↗
Struktura na podstawie 1300+ sesji 83% ↗

Jeśli jednak osiągną poziom SL, a tym samym zanegują strukturę, odpuszczam próby kupna.

Pomysł prywatny, nie stanowi porady ani “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ww. ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
Pomysł jest wyrazem osobistych poglądów.
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.