Smart-Sep

FDAX intraday 24 VIII 21 - Range rekompensuje niezdecydowanie

Long
EUREX:FDAX1!   DAX Futures
Widoczne od początku sesji niezdecydowanie rekompensują wąskie zakresy interesujących nas range.
Niniejszy pomysł wyprzedza pojawienie się statystycznej struktury wzrostowej której potwierdzenie
uzyskamy dopiero w momencie wybicia poziomu 15911.
Tak długo jak poziom 15911 nie zostanie naruszony, należy rozpatrywać to w kategoriach spekulacji.

Jeśli dzisiejsze minima zostaną naruszone, sytuacja ulegnie diametralnej zmianie
ponieważ pojawi się struktura faworyzująca spadki.
Do czasu jednak, aż poziom oznaczony na wykresie jako SL nie zostanie naruszony
patrzymy w kierunku TP

Pomysł prywatny, nie stanowi porady ani “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ww. ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
Pomysł jest wyrazem osobistych poglądów.
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.