Smart-Sep

FDAX intraday 27 VIII 21 - Scenariusz bazowy

Short
EUREX:FDAX1!   DAX FUTURES
Rynek definitywnie oczekuje na wystąpienie prezesa FED.
Scenariusz bazowy zakłada rozgrywanie pozycji krótkich w obrębie
wyznaczonej strefy podaży.
Strefa wąstka, stop ulokowany w bliskiej odległości.
Pozostaje cierpliwie czekać.

W przypadku aktywowania poziomu Stop Loss do gry zainicjowany zostanie scenariusz alternatywny.
Scenariusz alternatywny opublikuję w momencie negacji aktualnego scenariusza spadkowego.

Pomysł prywatny, nie stanowi porady ani “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ww. ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
Pomysł jest wyrazem osobistych poglądów.