ValueInvest_Pro

Materiały edukacyjne nr. 8

Edukacja
NASDAQ:EXEL   Exelixis, Inc.
Dodatkowe metryki.

W tym artykule opowiadam o innych metrykach, używanych przy analizie spółki. Artykuł opisuje metryki z GuruFocus.

Dodatkowe metryki z Financial Strenghs :

Piotrowski F-score — używany dla wyceny mocy finansowej spółki. Ocena z 0 do 9. Ocena 1 znaczy, że spółka ma jedną z charakterystyk (pozytywny dochód netto, pozytywny ROA, pozytywny Operating Cash Flow, CFO wiekszy za dochód czysty i t.d.). 9 jest najleprzą ocenę.

Altman Z-score — Wycena spółki na ryzyk zbankrutowania. Wiekszy — znaczy, że spólka jest bardziej bezpieczną.

Beneish M-score — Metryka, jaka świadczy o manipulacjach spółki. Jeżeli ocena jest negatywna — to znaczy, że spółka nie robi żadnych manipulacij z wynnikami. Może być używane razem z porównaniem PE z PE without NRI i PE z Cash Flow.

WACC vs. ROIC — Weighted Average Cost of Capital(Średnioważona Wartość Kapitału) vs Return On Invested Capital (Zwrot na kapitał zainwestowany). Jeżeli ROIC > WACC, to znaczy, że inwestycje w tą spółkę są efektywne i zyskowne. Kapitał generuje wiekszy zysk za ponoszone straty.

Metryki z Profitability Rank
3-Year Revenue Growth Rate — średni wzrost sprzedaży za 3 lata.

3-Year EBITDA Growth Rate — średni wzrost EBITDA za 3 lata.

3-Year EPS without NRI Growth Rate - wskażnik EPS without NRI za 3 lata.

Te metryki nie są takie ważne za średni wskażniki za 5-10 lat, bo oni mają silny wpływ ostatniej działalności spółki albo innych wewnętrznych faktorów.

Z Dividend and buyback:

Dividend Yield % - wskażnik finansowy, obliczony jako relacja diwidendów do ceny akcji. Higher — means good, but it depends from company’s situation. For example 0 means, that firm does not pay dividends, but makes re-investments, what have positive influence on company.

Dividend payout ratio — wskażnik dywidendów, wypłaconych w relacji do czystego zysku spółki.

Forward Dividend Yield % - rzadko używane z przyczyn niepewności, chyba że dla analizy oczekiwań giełdy.

5-Year Dividend-on-Cost % - rzadko używany, może być dobry w pełnych sytuacjach. Obliczony jako dywidendy dzielone na wartość kupna akcji.


Oni są używane na pomóc do innych podstawowych elementów analizy finansowej spółki. Użycie metryk mogą dać całkowity obrazek firmy do zainwestowania.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.