KompasRynkowy

Rynki wschodzące odzyskujące siłę, wsparciem dla Wig20.

Long
AMEX:EEM   iShares MSCI Emerging Index Fund
Akcje rynków wschodzących (EM) wykazały gorsze wyniki o 10% w stosunku do rozwiniętych (DM) w zeszłym roku i nadal pozostają w tyle w tym roku. Wysokie stopy procentowe Fed, słabe rewizje i słaby wzrost EPS czy silny dolar utrudniały dotąd mocniejszy ruch w górę. Lepsze środowisko dla rynków wschodzących może pojawić się w drugiej połowie 2024 roku.

Instrument EEM ETF zwiera duży udział akcji chińskich i jest przez to silnie z nimi skorelowany. Zwroty uzyskane przez Chiny w porównaniu do rynków rozwiniętych w 2023 roku były zdecydowanie niższe niż większości krajów EM.
W przypadku Chin zakładamy poprawę notowań ze względu na silne wcześniejsze spadki, nadal wspierające pozycjonowanie i bardziej agresywne wsparcie ze strony polityki fiskalnej i monetarnej.
Należy mieć na uwadze, że jednak w dłuższej perspektywie szereg strukturalnych problemów może nadal być znaczących ciężarem dla regionu, a geopolityka może ponownie stać się bardziej problematyczna od listopada.

FX jest istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki akcji rynków wschodzących (EM). Potrzebujemy, aby dolar amerykański (USD) spadł, aby EM mogły wykazać się lepszymi wynikami. Ostatnie dane makro wskazują, że ten scenariusz zaczyna być coraz bardziej prawdopodobny.
W przypadku realizacji scenariusza wzrostów #EEM, silna korelacja indeksu Wig20 z notowaniami rynków wschodzących powinna wspierać polski rynek akcji.

Jeśli szukasz skutecznych strategii rynku akcji oraz chciałbyś poznać naszą unikalną metodologię opartą o globalne makro, fundamenty oraz analizę techniczną wejdź na www.kompasrynkowy.pl
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.