TradingView

3 Najlepsze Elementy We Wszystkich Dobrych Planach Handlowych

Edukacja
NYSE:DOCN   DigitalOcean Holdings, Inc
Hej wszystkim! ­čĹő

W tym miesia╠Ęcu, przygotowuja╠Ęc sie╠Ę do nowego roku, omo╠üwilis╠ümy tematycznie nasze posty woko╠ü┼é koncepcji budowania solidnego planu handlowego. Nasz pierwszy post prosi┼é Cie╠Ę o zastanowienie sie╠Ę nad rodzajami czynniko╠üw, kto╠üre moga╠Ę przewidziec╠ü d┼éugoterminowy sukces. W drugim pos╠ücie przyjrzelis╠ümy sie╠Ę, dlaczego plany handlowe sa╠Ę tak waz╠çne. Oba te posty moz╠çna znalez╠üc╠ü pod linkiem na kon╠ücu ­čĹç

Po rozmowie o *co* i *dlaczego* nadszedł czas, aby porozmawiać o *jak*.
Dzisiaj przyjrzymy sie╠Ę 3 najlepszym elementom wszystkich dobrych plano╠üw handlowych!1´ŞĆÔâú Element 1: Kaz╠çdy dobry plan handlowy wie, dlaczego wygrywa.

W handlu licza╠Ę sie╠Ę dwie zmienne: Bat Rate oraz Win/Loss.
Ôľ║ Bat Rate opisuje, w jakim uje╠Ęciu procentowym transakcje kon╠ücza╠Ę sie╠Ę wygrana╠Ę. Trader z Bat Rate'm na poziomie 90% wygrywa 9 na 10 transakcji.
Ôľ║ Win/Loss opisuje, jaki jest s╠üredni stosunek pozycji zyskownych do srtatnych. Trader z Win/Loss na poziomie 0,5 ponosi straty dwukrotnie wie╠Ększe od jego wygranych.
Jes╠üli pomnoz╠çysz te liczby przez siebie, otrzymasz ÔÇ×wartos╠üc╠ü oczekiwana╠ĘÔÇŁ.
Na przykład trader z Bat Rate 50% (wygrywa w połowie przypadków) i Win/Loss 1 (straty tej samej wielkości co wygrane) jest traderem dokładnie na progu rentowności.

Aby zarabiac╠ü na d┼éuz╠çsza╠Ę mete╠Ę, wystarczy, z╠çe pomnoz╠çenie tych wartos╠üci be╠Ędzie wartos╠ücia╠Ę dodatnia╠Ę. Trader powyz╠çej progu rentownos╠üci musi tylko wygrac╠ü 51% transakcji, aby zacza╠Ęc╠ü zarabiac╠ü, jes╠üli jego W/L pozostaje na sta┼éym poziomie.

ÔśŁ­čĆŻAby wprowadzic╠ü te liczby na terytorium dodatniej ÔÇ×wartos╠üci oczekiwanejÔÇŁ, kaz╠çdy dobry plan handlowy musi opracowac╠ü sposo╠üb na systematyczne znajdowanie okazji handlowych, kto╠üre jego zdaniem maja╠Ę przewage╠Ę. Dane wejs╠üciowe tego systemu sa╠Ę ca┼ékowicie zalez╠çne od tradera, ale zazwyczaj sa╠Ę one zakorzenione w powtarzaja╠Ęcych sie╠Ę formacjach cenowych, fundamentalnych obserwacjach, trendach makro lub innych formacjach i cyklach. Testy historyczne moga╠Ę byc╠ü tutaj przydatne, aby uzyskac╠ü ogo╠ülne poje╠Ęcie o tym, czy pomys┼é na strategie╠Ę handlowa╠Ę moz╠çe okazac╠ü sie╠Ę skuteczny z biegiem czasu.

Kro╠ütko mo╠üwia╠Ęc, dobre plany handlowe okres╠ülaja╠Ę wszystkie "za" i "przeciw", zanim zaryzykuja╠Ę kapita┼é. Po co zak┼éadac╠ü firme╠Ę bez biznesplanu?2´ŞĆÔâú Element 2: Kaz╠çdy dobry plan handlowy uwzgle╠Ędnia emocjonalny charakter tradera.

Jest to najtrudniejszy do okres╠ülenia ilos╠üciowego element, ale takz╠çe prawdopodobnie jeden z najwaz╠çniejszych elemento╠üw dobrze spisanego planu handlowego ÔÇô umieje╠Ętnos╠üc╠ü obejs╠ücia indywidualnych mocnych i s┼éabych stron tradera. Jest to mniej waz╠çne dla banko╠üw i funduszy hedgingowych, poniewaz╠ç decyzje sa╠Ę zazwyczaj podejmowane z nadzorem, ale w przypadku inwestoro╠üw detalicznych zazwyczaj nie ma nikogo, kto mo╠üg┼éby z┼éagodzic╠ü ich osobiste s┼éabos╠üci.
Mozesz robic╠ü wszystko, na co masz ochote╠Ę! - ale jest to obosieczny miecz odpowiedzialnos╠üci, na kto╠üry two╠üj plan handlowy musi cie╠Ę przygotowac╠ü.

Kro╠ütko mo╠üwia╠Ęc, moz╠çesz najlepiej zorientowac╠ü sie╠Ę, gdzie jestes╠ü emocjonalnie najs┼éabszy, patrza╠Ęc na swoja╠Ę historie╠Ę handlowa╠Ę. Nikt nie moz╠çe tego za ciebie zrobic╠ü, wie╠Ęc wymaga to odrobiny samos╠üwiadomos╠üci. Jednak korzys╠üci p┼éyna╠Ęce z usunie╠Ęcia emocjonalnego ryzyka z planu handlowego sprawiaja╠Ę, z╠çe jest to warte wysi┼éku.

­čś▒ Ca┼éy handel opiera sie╠Ę na strachu. Musisz zrozumiec╠ü, kto╠üry strach jest silniejszy ÔÇô strach przed przegapieniem okazji, czy strach przed utrata╠Ę kapita┼éu. Dowiedz sie╠Ę, kto╠üry przewaz╠ça i odpowiednio wszystko zaplanuj.
Tylko dlatego, z╠çe Ty rozumiesz okres╠ülona╠Ę strategie╠Ę, a inni ludzie na niej zarabiaja╠Ę, nie oznacza, z╠çe tak be╠Ędzie i w Twoim przypadku. Dzia┼éanie ze 100% regularnos╠ücia╠Ę i 30% skutecznos╠ücia╠Ę jest waz╠çniejsze niz╠ç znalezienie strategii ze 100% skutecznos╠ücia╠Ę, kto╠üra╠Ę moz╠çesz handlowac╠ü tylko z 10% regularnos╠ücia╠Ę. U┼éatw sobie z╠çycie!3´ŞĆÔâú Element 3: Kaz╠çdy dobry plan handlowy okres╠üla ryzyko.

Niezalez╠çnie od tego, czy masz tysia╠Ęc dolaro╠üw, czy miliard, ignorowanie ryzyka jest pewnym sposobem na dos╠üwiadczanie znacznie zwie╠Ększonej zmiennos╠üci w konteks╠ücie pienie╠Ędzy i emocji, co moz╠çe miec╠ü ogromnie negatywny wp┼éyw na d┼éugoterminowa╠Ę rentownos╠üc╠ü. Oto kilka prostych do wdroz╠çenia mechanizmo╠üw, kto╠üre banki, fundusze hedgingowe i firmy proptradingowe wykorzystuja╠Ę do znacznego zmniejszenia ryzyka ÔÇô dobre plany inwestycyjne ich nie pomijaja╠Ę.

­čĺÁ Ca┼ékowite zatrzymanie konta

Dok┼éadnie tak, jak to brzmi: gdy stracisz pewien procent swojego kapita┼éu, przestajesz handlowac╠ü, likwidujesz swoje pozycje i oceniasz, co posz┼éo nie tak. Dopiero po upewnieniu sie╠Ę, z╠çe rozwia╠Ęza┼ées╠ü problem, moz╠çesz ponownie wejs╠üc╠ü na rynek. W branz╠çy poziom ten wynosi zwykle 10%.

­čĺÁ Ryzyko wed┼éug tematu

Gwarantuje to, z╠çe nie jestes╠ü zbyt skoncentrowany na jednym ÔÇ×zak┼éadzieÔÇŁ, nawet jes╠üli zak┼éad jest roz┼éoz╠çony na wiele instrumento╠üw. Na przyk┼éad, jes╠üli jestes╠ü w┼éas╠ücicielem wielu firm w tym samym sektorze, ich wyniki be╠Ęda╠Ę prawdopodobnie w pewnym stopniu skorelowane, nawet jes╠üli maja╠Ę ro╠üz╠çne produkty lub us┼éugi. Dodanie twardego limitu do tego rodzaju ryzyka moz╠çe znacznie zmniejszyc╠ü ryzykowne lub nadmiernie skoncentrowane alokacje.

­čĺÁ Ryzyko wed┼éug pozycji

Wielu odnosza╠Ęcych sukcesy profesjonalnych tradero╠üw i funduszy hedgingowych wykorzystuje koncepcje╠Ę ÔÇ×wolnego kapita┼éuÔÇŁ w celu zarza╠Ędzania ryzykiem. ÔÇ×Wolny kapita┼éÔÇŁ to ilos╠üc╠ü pienie╠Ędzy w twardej walucie, kto╠üra stanowi bufor mie╠Ędzy biez╠ça╠Ęcym kapita┼éem na rachunku, a poziomem ca┼ékowitego zatrzymania konta.

Na przyk┼éad, jes╠üli trader walutowy w banku ma ustawiony "stop" na poziomie 10% i zarza╠Ędza portfelem walutowym o wartos╠üci 10 000 000 $, moz╠çe naprawde╠Ę ÔÇ×stracic╠üÔÇŁ 1 000 000 $, zanim jego szefowie wezwa╠Ę go na rozmowe╠Ę. Jego ÔÇ×wolny kapita┼éÔÇŁ to 1 000 000 $. Wybierze on wielkos╠üc╠ü swoich pozycji tak, aby zaryzykowac╠ü tylko od 1 do 5% swojego wolnego kapita┼éu na transakcje╠Ę. W ten sposo╠üb ma moz╠çliwos╠üc╠ü pope┼énienia b┼ée╠Ędo╠üw co najmniej 20 razy z rze╠Ędu, zanim poniesie negatywne konsekwencje. Ustanowienie limitu ryzyka ÔÇ×wolnego kapita┼éuÔÇŁ na pozycje╠Ę zapewnia duz╠ço przestrzeni na potencjalny b┼éa╠Ęd.

Tak, zazwyczaj uniemożliwia to podwojenie konta z dnia na dzień, ale znowu nie to jest celem. Jest nim rentowność długoterminowa.
Niekto╠ürzy nazywaja╠Ę to ryzykiem na pozycje╠Ę ÔÇ×jeden RÔÇŁ (jedna jednostka ryzyka).

ÔśŁ­čĆŻ Niezalez╠çnie od tego, jak wygla╠Ęda, wdroz╠çenie odpowiedniego planu jest niezbe╠Ędny do *faktycznego* zarza╠Ędzania ryzykiem. Jes╠üli te plany nie sa╠Ę spisane i nie be╠Ęda╠Ę realizowane, o wiele ┼éatwiej jest je nies╠üwiadomie zignorowac╠ü.­čÖĆ­čĆŻ Dzie╠Ęki za przeczytanie; mamy nadzieje╠Ę, z╠çe rok 2022 by┼é dla Ciebie rekordowy. ­čôł.
Jes╠üli cos╠ü z tego wynios┼ées╠ü, udoste╠Ępnij to znajomym, aby i oni mogli wejs╠üc╠ü w 2022 rok jako lepsi traderzy! ­čŹÇ.

- Zespo╠ü┼é TradingView ÔŁĄ´ŞĆÔŁĄ´ŞĆ

Get $30 worth of TradingView Coins for you and a friend: https://www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: https://www.tradingview.com/blog/en/
Wy┼é─ůczenie odpowiedzialno┼Ťci

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego u┼╝ytkownik├│w, prezentowane na tej stronie, nie stanowi─ů rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny by─ç w ten spos├│b traktowane ani wykorzystywane. Wi─Öcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.