LukasMan

Długa dla DAX

Long
Czyżby rysował się nam drugi motyl? Pytanie czy to budowa formacji szczytowej, czy też pędząca. Zobaczę to zapewne dopiero po czasie.