inzKulozik

CCC - formacja ABCD ?

CCC (GPW:CCC)  
GPW:CCC   CCC
Jeszcze jeden zjazd w okolice MA200 i kurs rusza w kierunku 230?