SAXO:CADEUR   Canadian Dollar/Euro
Możliwe układy do zagrań długich na h1. Mierząc ostatnia największą falę wzrostową, możemy zauważyć tworzące sie proawdopodobne układy harmoniczne Leonardo oraz nietoperza. Możemy to wnioskować po mierzeniu najwiekszej ostatniej korekty(POK) FE100 1:1, punktów ABC. Punkt D (FE100) tworzy nam ładny klaster ze zniesieniem 0.786 oraz 0.886 fibo. Dodatkowo pomiar ostatniej korekty (POK) FE100 1:1 nakłada sie na zniesienie 0.786 fibo co daje nam kolejne potwierdzenie. Mierząć ostatnią falę wzrostową widzimy, że mierzenie zewnętrzne 127.2 również tworzy nam klaster fibo. W przypadku gdy cena dojdzie do wyznaczonych poziomów, nalezy zwrócic uwagę na formacje świecowe i dopiero wtedy dokonywać wyboru.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.