RelacjeRynku

BIZTECH KONSULTING notuje w IV kw. przychody 5 mln zł +1,8% r/r

Long
NEWCONNECT_DLY:BTK   BIZTECH KONSULTING
BizTech Konsulting notuje w IV kw. przychody ponad 5 mln zł i wzrost o 1,8% r/r

W opublikowanym właśnie raporcie za czwarty kwartał 2023 rok BizTech Konsulting SA, czyli spółka informatyczna z rynku giełdowego NewConnect, poinformowała o osiągnięciu przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 5.014,86 tys. zł, oznaczających wzrost o 1,8% wobec czwartego kwartału poprzedniego roku. Jak podkreśla spółka z sektora IT wpływ na to miał wzrost o 6,3% sprzedaży towarów, w tym głównie licencji, w wyniku realizacji dużego zamówienia dla klienta z branży medycznej o wartości ok. 650 tys. zł. Ponadto w raportowanym okresie spółka realizowała umowy m.in. z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Ministerstwem Klimatu i Środowiska, MPWiK Warszawa.

„Sprzedaż usług informatycznych, w tym głównie szkoleń oraz usług outsourcingowych delikatnie spadła o 0,4% rdr do poziomu 1.669,34 tys. zł. Większą część szkoleń spółka organizowała w formie stacjonarnej, są to głównie szkolenia wdrożeniowe dla firm. Są one efektywniejsze i jednocześnie bardziej zyskowne niż szkolenia w formule online” – czytamy na wstępie komentarza wynikowego BizTech Konsulting SA.

Jak podkreśla spółka IT z NewConnect ostatni kwartał 2023 roku był okresem wielu sprzedaży zarówno do biznesu, jak i administracji publicznej.

W tym czasie koncentracja operacyjna BizTech Konsulting skupiła się głównie na działaniach związanych z promocją i sprzedażą rozwiązań z obszarów: bezpieczeństwa IT, edukacji (kursów i egzaminów), wsparcia IT oraz innych produktów i usług. Spółka świadczyła więcej usług outsourcingowych głównie dla stałych, dotychczasowych klientów. Realizowano m.in. szkolenia związane z kasami samoobsługowymi dla czterech ogólnopolskich sieci handlowych, projekty edukacyjne o tematyce RODO oraz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji dla instytucji z administracji publicznej w formie e-learningowej, jak również testy poziomujące z Microsoft Excel dla pracowników firmy z branży handlowej.

W raportowanym okresie strata netto spółki BizTech Konsulting wyniosła 6,72 tys. zł, wobec zysku netto na poziomie 26,56 tys. zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 156,63 tys. zł, wobec 143,09 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie zarówno należności, jak i zobowiązania spadły - odpowiednio o 19,5% r/r do poziomu 4.484,65 tys. zł oraz o 31,3% r/r do poziomu 4.113,47 tys. zł. Natomiast zapasy towarów uległy zmniejszeniu o 39,3% r/r i wyniosły 1.142,93 tys. zł, co wynika ze sprzedaży licencji w realizowanych kontraktach w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

“Spółka prowadzi intensywnie rozmowy w sprawie pozyskania nowych kontraktów oraz zwiększenia liczby zleceń od dotychczasowych klientów” - przybliżono ponadto aktualne cele operacyjne w podsumowaniu części wynikowej za czwarty kwartał 2023 roku.

O BizTech Konsulting S.A.:
BizTech Konsulting S.A. jest spółką informatyczną, głównie o charakterze usługowym. Prowadzi szeroką działalność z zakresu IT – w szczególności outsourcingu kompetencyjnego i procesowego, w tym w obszarze centrum wsparcia, bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, integracji i dostarczania systemów informatycznych, szkoleń i edukacji, jak również sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

BizTech Konsulting S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.