RelacjeRynku

BIZTECH KONSULTING notuje w 22' rekordowe przychody 16,5 mln +7%

Long
NEWCONNECT:BTK   BIZTECH KONSULTING
BizTech Konsulting notuje w 2022 r. rekordowe przychody 16,5 mln zł i wzrost 7,1% r/r

W opublikowanym właśnie raporcie za 2022 rok BizTech Konsulting SA czyli spółka informatyczna z rynku giełdowego NewConnect poinformowała o osiągnięciu rekordowych przychodów ze sprzedaży na poziomie 16.527,3 tys. zł, co oznacza wzrost o 7,1% w ujęciu rok do roku. Jednocześnie w raportowanym okresie zysk netto wyniósł 226,3 tys. zł czyli aż o 1129% więcej niż rok wcześniej. W tym samym czasie, co również podkreśla spółka, wzrosła suma zobowiązań o blisko 30,6% w skali roku, osiągając na koniec ubiegłego roku wartość 5.986,5 tys. zł.

„Główny wpływ na wynik spółki miały następujące czynniki zewnętrzne i wewnętrzne: niepewna sytuacja spowodowana wojną w Ukrainie i wysoka inflacja, słabszy popyt na dobra inwestycyjne, a co za tym idzie, na informatykę, wzrost płac i brak kadry informatycznej, zaostrzenie się konkurencji na rynku krajowym, pozyskanie nowych odbiorców na usługi spółki, szczególnie na usługi szkoleniowe oraz wprowadzenie oferty usług w zakresie bezpieczeństwa” – czytamy na wstępie komentarza wynikowego BizTech Konsulting SA za poprzedni rok.

„W 2022 roku spółka realizowała działania pro sprzedażowe rozwiązań związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem IT, edukacją (kursy i egzaminy) i wsparciem IT oraz innymi produktami i usługami oferowanymi przez spółkę. Dział Edukacji kontynuował realizację projektów wdrożeniowo-szkoleniowych, związanych z kasami samoobsługowymi dla czterech ogólnopolskich sieci handlowych. Kontynuowano sprzedaż szkoleń i konsultacji w formule on-line oraz stacjonarnej, realizowano sesje egzaminacyjne CFA, językowe. W obszarze usług outsourcingowych w styczniu spółka rozpoczęła świadczenie usługi wsparcia IT dla firmy z branży technologicznej. Od stycznia zatrudniono siedem osób do obsługi klientów w zakresie wsparcia IT. Dział Rozwiązań dla biznesu kontynuował prace analityczne dla klientów z branży informatycznej oraz realizował różne prace programistyczne na potrzeby wewnętrzne, w tym związane z rozwojem produktów spółki. W maju i czerwcu zorganizowano dla klientów trzy webinaria. W obszarze Edukacji kontynuowana była realizacja projektów szkoleniowych, związanych z kasami samoobsługowymi dla czterech ogólnopolskich sieci handlowych. W ramach outsourcingu były kontynuowane świadczenia w ramach wcześniej zakontraktowanych usług. Ponadto spółka wykonywała prace analityczne u klienta z branży IT” – przybliżono liczne działania operacyjne podejmowane przez spółkę IT w 2022 roku.

„W dniach 29-30 września 2022 r. odbyła się XXVIII edycja Forum Teleinformatyki pt. „System informacyjny państwa – kierunki rozwoju”, zorganizowanego przez spółkę w formule hybrydowej. Tegoroczne obrady Forum, które odbyły się po raz pierwszy od pandemii ze stacjonarnym udziałem wielu uczestników w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Miedzeszynie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wiele osób skorzystało ze zdalnej formy udziału, dzięki transmitowanym na żywo obradom” – nawiązano do corocznego wydarzenia branży teleinformatycznej organizowanego od lat przez BizTech Konsulting SA.

„Zarząd szacuje, że w 2023 roku nie nastąpi istotna poprawa na rynku, na którym działa spółka. Ten stan determinują głównie dwa czynniki: duża inflacja i wojna w Ukrainie, które spowodują oszczędności i spadek nakładów inwestycyjnych w sektorze prywatnym i publicznym. Szansą na poprawę tego stanu może być zwiększenie wydatków środków unijnych w ramach KPO. Mimo to spółka spodziewa się wzrostu przychodów w stosunku do 2022 oraz niewielkiego wzrostu rentowności prowadzonego biznesu. Spółka zamierza w bieżącym roku rozwijać usługi projektowo-programistyczne, realizować sprzedaż własnych produktów i pozyskiwać nowych klientów, partnerów do współpracy, rozwijać współpracę z dostawcami egzaminów oraz rozszerzać usługi outsourcingu” – podkreślono obecne uwarunkowania rynkowe i dalsze perspektywy biznesowe.

O BizTech Konsulting S.A.:
BizTech Konsulting S.A. jest spółką informatyczną, głównie o charakterze usługowym. Prowadzi szeroką działalność z zakresu IT – w szczególności outsourcingu kompetencyjnego i procesowego, w tym w obszarze centrum wsparcia, bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, integracji i dostarczania systemów informatycznych, szkoleń i edukacji, jak również sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

BizTech Konsulting S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.