RelacjeRynku

BIZTECH KONSULTING notuje w II kw. 2023 r. 3,7 mln zł przychodów

Long
NEWCONNECT:BTK   BIZTECH KONSULTING
BizTech Konsulting notuje w II kw. 2023 r. 3,7 mln zł przychodów i 52 tys. zł zysku netto

W opublikowanym właśnie raporcie za drugi kwartał 2023 rok BizTech Konsulting SA czyli spółka informatyczna z rynku giełdowego NewConnect poinformowała o osiągnięciu przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 3.707,65 tys. zł, oznaczających spadek o 7,6% w ujęciu rok do roku. Jednocześnie w raportowanym okresie zysk netto wzrósł do 52,02 tys. zł wobec 39,51 tys. zł zysku rok wcześniej. Jak podkreśla przy tym spółka z sektora IT pomimo spadku przychodów poprawiono efektywność sprzedaży oraz skutecznie kontrolowano koszty, mimo wciąż silnej presji płacowej.

„Decydujący wpływ miał spadek sprzedaży towarów o 29,5% rdr. Jest to efekt rekordowej sprzedaży licencji w I kw., a tym samym w II kw. nastąpiło pewne spowolnienie, gdyż nie da się utrzymać sprzedaży licencji na tak wysokim poziomie przez cały rok” – czytamy na wstępie komentarza wynikowego BizTech Konsulting SA w odniesieniu do wygenerowanych przychodów kwartalnych.

„Sprzedaż usług informatycznych, w tym głównie szkoleń oraz usług outsourcingowych wzrosła o 1,1% rdr do poziomu 2.906,21 tys. zł. Większą część szkoleń spółka organizowała w formie stacjonarnej, są to głównie szkolenia wdrożeniowe dla firm. Są one efektywniejsze i jednocześnie bardziej zyskowne niż szkolenia w formule online. Spółka świadczyła więcej usług outsourcingowych, głównie dla stałych, dotychczasowych klientów. Spółka oczekuje wzrostu wartości usług w drugim półroczu 2023 r. co najmniej do poziomu z ubiegłego roku. Jeżeli chodzi o sprzedaż licencji oceniamy, że rynek jest nasycony i nie oczekujemy tu wzrostów przychodów” – podkreślono kluczowe działania operacyjne podejmowane w drugim kwartale bieżącego roku.

„Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 118,14 tys. zł, czyli wzrósł o 17% rdr. Niekorzystny wpływ na wynik finansowy ma cały czas wysokie oprocentowanie kredytów oraz wydłużanie terminów płatności przez kontrahentów. EBITDA wyniosła 184,88 tys. zł, wobec 188,29 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego. Należności spadły o 12,8% rdr do 3 746,39 tys. zł. Zobowiązania spadły o 7,66% rdr do 3269,66 tys. zł. Zapasy towarów wzrosły o 152,3% rdr do kwoty 883,1 tys. zł, co spowodowane jest zakupem licencji pod realizację kontraktów w drugim półroczu 2023 roku. Kapitał własny wzrósł do 3.992,9 tys. zł, tj. o 5,15% rdr” – przybliżono najistotniejsze aspekty wynikowe w raportowanym okresie.

„Zarząd spółki oczekuje wzrostu przychodów w drugim półroczu 2023 roku, głównie w zakresie usług, w tym usług outsourcingowych. Spółka prowadzi intensywnie rozmowy w sprawie pozyskania nowych kontraktów oraz zwiększenia liczby zleceń od dotychczasowych klientów. Stabilna sytuacja finansowa spółki pozwala na realizację zakładanej strategii rozwoju w perspektywie najbliższych kilku kwartałów” – podsumowano obecne uwarunkowania rynkowe i dalsze perspektywy biznesowe.

O BizTech Konsulting S.A.:
BizTech Konsulting S.A. jest spółką informatyczną, głównie o charakterze usługowym. Prowadzi szeroką działalność z zakresu IT – w szczególności outsourcingu kompetencyjnego i procesowego, w tym w obszarze centrum wsparcia, bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, integracji i dostarczania systemów informatycznych, szkoleń i edukacji, jak również sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

BizTech Konsulting S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.