RelacjeRynku

BIZTECH KONSULTING zawiera umowę z MNiSW o wartości ok. 1 mln zł

Long
NEWCONNECT:BTK   BIZTECH KONSULTING
BizTech Konsulting zawiera umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wartości blisko miliona złotych

Jak poinformowała spółka BizTech Konsulting, czyli firma informatyczna notowana w obrocie publicznym na rynku giełdowym NewConnect, w dniu 3 sierpnia zawarta została umowa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W raporcie bieżącym spółka IT doprecyzowała istotę zawartej transakcji, której przedmiotem jest dostawa licencji Systemu Kopii Zapasowych wraz z appliance i wsparciem o wartości 978 tys. złotych brutto. W ramach zamówienia zostanie dokonana rozbudowa Systemu Kopii Zapasowych oraz dostawa licencji Netbackup firmy Veritas wraz z 3-letnim wsparciem i asystą, a dodatkowo umową objęto także wdrożenie oraz szkolenie dla administratorów.

Jak podkreśla BizTech Konsulting S.A. w komunikacie giełdowym realizacja powyższego zamówienia będzie miała wpływ na wyniki finansowe spółki w trzecim kwartale 2023 roku.

O BizTech Konsulting S.A.:
BizTech Konsulting S.A. jest spółką informatyczną, głównie o charakterze usługowym. Prowadzi szeroką działalność z zakresu IT – w szczególności outsourcingu kompetencyjnego i procesowego, w tym w obszarze centrum wsparcia, bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, integracji i dostarczania systemów informatycznych, szkoleń i edukacji, jak również sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

BizTech Konsulting S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.