RelacjeRynku

BIZTECH KONSULTING notuje w I kw.23' przeszło 4,5 mln zł (+7,2%)

Long
NEWCONNECT:BTK   BIZTECH KONSULTING
BizTech Konsulting notuje w I kw. 2023 r. przeszło 4,5 mln zł przychodów i wzrost o 7,2% r/r

W raporcie okresowym za pierwszy kwartał 2023 roku BizTech Konsulting S.A. poinformowało o osiągniętych przychodach ze sprzedaży na poziomie 4.555,8 tys. zł, które były wyższe o 7,2% od odnotowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jednocześnie spółka informatyczna z rynku giełdowego NewConnect zanotowała w pierwszych trzech miesiącach tego roku zysk z działalności operacyjnej 103,2 tys. zł oraz zysk netto 47,47 tys. zł, natomiast EBIDTA wyniosła 169,76 tys. zł, co oznacza jednak spadek wspomnianych poziomów wynikowych w ujęciu rocznym.

W raportowanym okresie, jak ponadto informuje spółka, odnotowano zmniejszenie należności o 18% rok do roku do poziomu 4.032,31 tys. zł oraz zmniejszenie zobowiązań o 9,7% rok do roku do poziomu 3.458,41 tys. zł. W tym samym czasie zapasy towarów wzrosły o 123% w skali roku i wyniosły 780,94 tys. zł, co spowodowane jest zakupem licencji pod realizację kontraktów w 2023 roku.

„Na wzrost sprzedaży decydujący wpływ miał mocny wzrost sprzedaży towarów o 139,5% rdr. Jest to efekt przesunięcia realizacji części zamówień z końca 2022 r. Zgodnie z zapowiedziami sprzedaż licencji w I kw. 2023 r. była rekordowa i wyniosła 2.237,2 tys. zł. Sprzedaż usług informatycznych, w tym głównie szkoleń spadła o 30% rdr. Większą część szkoleń spółka organizowała w formie stacjonarnej, są to głównie szkolenia wdrożeniowe dla firm. Są one efektywniejsze i jednocześnie bardziej zyskowne niż szkolenia w formule online. Jednak cześć klientów przyzwyczaiła się do tego typu szkoleń i stają się one standardem. Spółka spodziewa się wzrostu liczby szkoleń w kolejnych kwartałach 2023 r. do poziomu z ubiegłego roku” – wskazano na istotne czynniki przychodowe BizTech Konsulting S.A. oraz dalsze perspektywy sprzedażowe.

W odniesieniu do wyniku finansowego przybliżono natomiast, że po stronie kosztowej istotny wpływ na niego miały wzrost wartości sprzedanych towarów i materiałów, wzrost kosztów osobowych oraz wzrost oprocentowania kredytów czyli koniecznych do poniesienia kosztów finansowych.

„Zarząd Spółki spodziewa się wzrostu przychodów w 2023 roku, w związku z przesunięciem realizacji części kontraktów zeszłorocznych, w tym głównie zwiększenia liczby szkoleń. Perspektywy najbliższych miesięcy wydają się być optymistyczne, gdyż poziom podpisanych umów na usługi do realizacji w 2023 roku wynosi 9,8 mln złotych. Czynione są działania w celu zwiększenie tej kwoty. W tym celu spółka prowadzi intensywnie rozmowy w sprawie pozyskania nowych kontraktów” – podkreśla aktualne perspektywy biznesowe Zarząd BizTech Konsulting S.A.

O BizTech Konsulting S.A.:
BizTech Konsulting S.A. jest spółką informatyczną, głównie o charakterze usługowym. Prowadzi szeroką działalność z zakresu IT – w szczególności outsourcingu kompetencyjnego i procesowego, w tym w obszarze centrum wsparcia, bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, integracji i dostarczania systemów informatycznych, szkoleń i edukacji, jak również sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

BizTech Konsulting S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.