RelacjeRynku

BIZTECH KONSULTING rozszerza kluczową współpracę biznesową

Long
NEWCONNECT_DLY:BTK   BIZTECH KONSULTING
BizTech Konsulting rozszerza długoterminową współpracę biznesową z kluczowym klientem z branży ubezpieczeniowej

BizTech Konsulting SA, czyli spółka informatyczna z rynku giełdowego NewConnect, poinformowała o rozszerzeniu długoterminowej współpracy biznesowej z jednym z kluczowych klientów – Grupą Kapitałową z branży ubezpieczeniowej.

„W ramach nowego projektu Emitent będzie świadczył rozbudowane usługi outsourcingu Helpdesku i Servicedesku, dodając elementy kompleksowego zarządzania usługami IT, zwanego ITSM (IT Service Management). ITSM to podejście umożliwiające firmom efektywne dostarczanie usług IT i zarządzanie nimi w sposób dostosowany do potrzeb biznesowych. Obejmuje procesy, procedury i narzędzia pozwalające na standaryzację i automatyzację wielu zadań związanych z utrzymaniem systemów i wsparciem użytkowników” – przybliżono istotę zawartej umowy.

„Rozbudowa współpracy pozwoli klientowi nie tylko na optymalizację kosztów, standaryzację procesów i podniesienie jakości obsługi użytkowników końcowych, ale również na skrócenie czasu realizacji zgłoszeń, lepszą kontrolę nad zasobami IT, szybsze wdrażanie nowych rozwiązań i usług cyfrowych, zwiększenie bezpieczeństwa systemów i danych oraz dostęp do specjalistycznej wiedzy w zakresie ITSM” – czytamy dalej.

„W związku z podpisaną umową Emitent planuje istotną rozbudowę zespołu IT dedykowanego do obsługi ww. klienta. W wyniku zawartej umowy Emitent szacuje wzrost przychodów minimum o 80 tys. zł netto miesięcznie od października 2023 roku, tj. ok. 1 mln zł w stosunku rocznym. Efekt tej umowy będzie miał wpływ na wyniki Emitenta w IV kwartale 2023 roku i w kolejnych kwartałach przyszłego roku” – wyraźnie podkreślono bardzo wymierny aspekt biznesowy dokonanej czynności.

„Zarząd Emitenta uważa, że ww. umowa wzmocni pozycję BizTech Konsulting S.A. na rynku usług IT i outsourcingu procesów biznesowych. Potwierdza zaufanie klientów do naszych kompetencji. Emitent będzie nadal poszukiwał możliwości rozwoju poprzez rozbudowę zakresu usług dla dotychczasowych klientów” – wspomniano w uzupełnieniu bieżącego komunikatu giełdowego spółki z sektora IT.

O BizTech Konsulting S.A.:
BizTech Konsulting S.A. jest spółką informatyczną, głównie o charakterze usługowym. Prowadzi szeroką działalność z zakresu IT – w szczególności outsourcingu kompetencyjnego i procesowego, w tym w obszarze centrum wsparcia, bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, integracji i dostarczania systemów informatycznych, szkoleń i edukacji, jak również sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

BizTech Konsulting S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.