RelacjeRynku

BIZTECH KONSULTING komentuje wyniki, działalność i odp. inwest.

Long
NEWCONNECT_DLY:BTK   BIZTECH KONSULTING
BizTech Konsulting komentuje wyniki kwartalne, działalność operacyjną oraz odpowiada na pytania inwestorów

Poprosiliśmy Sławomira Chabrosa – Prezesa Zarządu BizTech Konsulting S.A., czyli spółki informatycznej z rynku NewConnect o krótki komentarz do dotychczasowych wyników kwartalnych, kwestii operacyjnych w trzecim kwartale oraz o udział w inwestorskim Q&A czyli sesji pytań ze strony inwestorów giełdowych.

O dotychczasowych wynikach finansowych BizTech Konsulting S.A.

„Wyniki kwartalne odzwierciedlają mniej więcej sytuację całego rynku IT, na którym staramy się nie tylko operować, ale także coraz intensywniej odróżniać się od innych poprzez odpowiedni poziom umiejętności i wiedzy naszych pracowników. Często przy tym zawieramy umowy z dużymi klientami i dużymi korporacjami międzynarodowymi, a fakt że jesteśmy dla nich dostawcami usług świadczy o wysokiej jakości naszych usług i zaufaniu do naszej oferty” – wyjaśnia czynniki rynkowe Prezes BizTech Konsulting.

„Wciąż staramy się osiągnąć większą rentowność, która co prawda waha się na niezbyt wysokim poziomie, ale wynika to również z tego, że podejmujemy różnego rodzaju próby poszerzania swojej działalności. To zawsze generuje koszty, a nie zawsze przekłada się na odpowiedni poziom osiąganych zysków” – dodaje w odniesieniu do wyników spółki z rynku NewConnect.

„Okres pandemii z pewnością nie był dla nas jednoznacznie dobry z tego powodu, że klienci próbowali wówczas zdecydowanie obniżać koszty własne, a to powodowało ograniczenia różnego rodzaju także po naszej stronie. Na szczęście świadczymy usługi dla firm, które są dojrzałe i wcześniej miały świadomość, że nie da się prowadzić działalności bez IT i zaawansowanych narzędzi. Generalnie jednak w ujęciu branży informatycznej pandemia miała pozytywny wpływ na rozwój całego sektora. Pokazała, że rynek tego typu usług powinien dalej rozwijać się, a większym firmom coraz trudniej będzie funkcjonować bez specjalistycznego outsourcingu IT” – przedstawia szerszą perspektywę Prezes Zarządu.

O działalności operacyjnej BizTech Konsulting w trzecim kwartale

„W trzecim kwartale zawarliśmy dwie istotne umowy, o których informowaliśmy raportami bieżącymi. Pierwsza to umowa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a druga z jednym z naszych kluczowych klientów - Grupą Kapitałową z branży ubezpieczeniowej” – przybliża kwestie operacyjne Sławomir Chabros.

„Pierwsza umowa jest faktycznie umową jednorazową wynikowo, gdyż dostawa całego środowiska narzędzi informatycznych związanych z zabezpieczeniem pracy dla dużej infrastruktury tak właśnie wygląda. Wszystko trzeba było umiejętnie zainstalować, skonfigurować i przeprowadzić cały backup środowiska informatycznego. Następnie zweryfikować czy wszystko działa, przeprowadzając odpowiednie testy. Na końcu również sporządzić wymaganą dokumentację i przeszkolić pracowników w zakresie dostarczonych narzędzi. Zobowiązaliśmy się przy tym do świadczenia usług wsparcia, na co ustalone są konkretne procedury. Zrealizowana umowa będzie miała zatem wpływ wynikowy na trzeci kwartał” – precyzuje specyfikę pierwszej z dwóch istotnych umów w trzecim kwartale CEO BizTech Konsulting.

„Druga umowa to aneks do zawartej już wcześniej umowy o współpracy, poszerzający w istotny sposób zakres świadczonych przez nas usług i uściślający kwotę minimalną naszego wynagrodzenia na poziomie minimum osiemdziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. To jest dla nas bardzo ciekawa umowa, nie tylko stricte biznesowo, ale także organizacyjnie, gdyż pozwoli nam poszerzyć własny zespół, poszerzyć zakres prowadzonych działań oraz posiadanych już umiejętności w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania IT. Sam kontrakt ma także wymiar prestiżowy, gdyż potwierdza zaufanie do naszych usług ze strony jednego z kluczowych klientów. Mamy przy tym świadomość, że możemy również oferować podobne usługi innym dużym przedsiębiorstwom, gdyż zbliżone problemy i oczekiwania są zasadniczo w każdej dużej firmie. W Polsce są wciąż bardzo duże struktury, które chętnie byśmy wspierali swoimi usługami” – komentuje drugą istotną transakcję Prezes BizTech Konsulting.

W odpowiedzi na pytania inwestorskie – inwestorskie Q&A
BizTech Konsulting świadczy kompleksowe usługi IT – bezpieczeństwa, outsourcingu kompetencyjnego i procesowego, szkoleń i edukacji, ale także dostawy oprogramowania i sprzętu. Który z tych obszarów uznaje Pan aktualnie za najbardziej perspektywiczny wynikowo i dlaczego?
„Obecnie najbardziej perspektywiczny jest outsourcing procesowy, gdzie odpowiadamy za określony obszar zarządzania infrastrukturą klienta i wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem. Aktualnie praktycznie nie da się zarządzać firmą i jej infrastrukturą bez zachowania odpowiednich procedur bezpieczeństwa, ścisłej weryfikacji zabezpieczeń informatycznych oraz dbania o poufność danych i brak ich wycieku na zewnątrz. Uważamy, że dostarczanie zaawansowanego oprogramowania jest bardzo wartościowe również dla nas, gdyż pozwala nam utrzymać zaawansowanych inżynierów, którzy znają dane oprogramowanie, a ich wiedza jest wykorzystywana właśnie w naszych usługach outsourcingu procesowego, który to jedna aktualnie najbardziej rentowny biznesowo” – padło we wskazaniu na najbardziej perspektywiczny biznesowo obszar BizTech Konsulting.

Rozwiązania chmurowe oraz machnie learning i sztuczna inteligencja to wyraźne trendy. W jaki sposób spółka BizTech Konsulting stara się podążać za zapotrzebowaniem rynkowym na tych polach i dopasować własną ofertę do oczekiwań klientów?
„Zjawisko chmury jest na polskim rynku obecne już przynajmniej kilka lat i jest przy tym w miarę popularnie. Mamy oczywiście zdolności obsługi tego rodzaju systemów, także pod kątem ich bezpieczeństwa. Natomiast nowością jest machine learning i sztuczna inteligencja, które dla nas stanowią realnie wsparcie. Sztuczna inteligencja nie wyeliminuje ludzi, natomiast może być wykorzystana do wsparcia bieżącej pracy, usprawnienia procesów i przyspieszenia działań, a przez to także do optymalizacji kosztowej. Planujemy wykorzystać to narzędzie do dalszego usprawniania naszej oferty” – przekazano w odniesieniu do aktualnych trendów rynkowych.

Sektor IT, poza swoim potencjałem biznesowym, mierzy się także ze znaczącymi wyzwaniami rynkowymi. Wydaje się, że najważniejsze z nich to niezmienne dobór odpowiednich kadr osobowych oraz presja płacowa, ale dostrzegalna jest także duża konkurencja rynkowa. W jaki sposób zamierzają Państwo stale wzmacniać swoją pozycję konkurencyjną?
„Oprócz jakości i potencjału oferty istotną rzeczą jest konkurencyjna oferta cenowa, która nie może przy tym być zbyt droga. Zawsze staramy się, aby nasza oferta była wyważona, sensowna i łatwa do uzasadnienia cenowo. Należy również pamiętać, że bardzo trudno obecnie jest utrzymać specjalistów o dużym doświadczeniu. Próbujemy jednak radzić sobie z tym tworząc zespoły złożone z bardzo doświadczonych ludzi o wysokich kwalifikacjach oraz osób młodszych, które ukończyły lub dopiero kończą studia - umożliwiamy im przy tym uzyskiwanie nowych kwalifikacji zawodowych i ważnych certyfikatów. W związku z tym ci młodzi ludzie, którzy u nas pracują, oprócz pobieranego wynagrodzenia, mają także realne szanse rozwoju. To wszystko kształtuje naszą konkurencyjność i buduje kompetencje naszych kadr osobowych. Nie obawiamy się przyszłości, gdyż zarówno machine learning, jak i sztuczna inteligencja nie spowodują zmniejszenia zapotrzebowania na informatyków o dużych kwalifikacjach. Jest to niewątpliwie ciekawy proces, wymuszający ciągły rozwój i myślenie o nowych narzędziach i wiedzy, co chyba nigdy nie zostanie przerwane” – przybliżono czynniki konkurencyjne spółki IT z rynku giełdowego NewConnect.

Patrząc na wyniki BizTech Konsulting na pewno pozytywnie należy odbierać regularny wzrost przychodów, natomiast spółka wciąż musi pracować nad powtarzalnością i wzrostem własnej rentowności operacyjnej. Które Państwa usługi cechują się obecnie najwyższą marżowością oraz jaki jest plan na coraz wyższe zyski w przyszłości?
„Na pewno warto wykorzystywać wspomnianą wcześniej sztuczną inteligencję do automatyzacji pewnych zdarzeń, a co za tym idzie obniżenia kosztów ich realizacji. Z drugiej strony sztuczna inteligencja będzie nas wspierać również w tworzeniu własnych narzędzi, przez co spodziewamy się wzrostu naszej rentowności w przyszłości, spowodowanej właśnie tego typu działaniami. Oczywiście już teraz mamy cały zestaw różnego rodzaju oprogramowania, które sami stworzyliśmy, aby optymalizować pracę. Będzie to trwało nadal i będziemy to dalej rozwijać, żeby obniżać koszty usług, a jednocześnie poprawiać jej jakość” – podsumowano na koniec drogę do wypracowania stałej rentowności.

O BizTech Konsulting S.A.:
BizTech Konsulting S.A. jest spółką informatyczną, głównie o charakterze usługowym. Prowadzi szeroką działalność z zakresu IT – w szczególności outsourcingu kompetencyjnego i procesowego, w tym w obszarze centrum wsparcia, bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, integracji i dostarczania systemów informatycznych, szkoleń i edukacji, jak również sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

BizTech Konsulting S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.