RelacjeRynku

BIZTECH KONSULTING – solidna spółka IT z jasnymi celami

Long
NEWCONNECT:BTK   BIZTECH KONSULTING
BizTech Konsulting – solidna spółka IT z jasnymi celami

Profil biznesowy
BizTech Konsulting S.A. to firma informatyczna, głównie o charakterze usługowym, której oferta skierowana jest szczególnie do podmiotów posiadających zaawansowaną infrastrukturę w obszarze IT, świadcząc na ich rzecz usługi zarządzania, rozbudowy oraz wdrażania odpowiednich rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.

Dodatkowym czynnikiem budującym wiarygodność biznesową BizTech Konsulting jest transparentność organizacyjna i finansowa spółki, związana z faktem notowania jej akcji na rynku giełdowym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Obecna wycena rynkowa spółki wynosi niespełna 8 milionów złotych.

Rynek usług i technologii IT
Jak wskazuje Zarząd BizTech Konsulting zagrożeń informatycznych na rynku usług i technologii IT jest coraz więcej, a duża część z nich dotyczy obecnie kwestii bezpieczeństwa w obszarze rozwiązań chmurowych, w tym m.in. możliwych wycieków danych czy wręcz kradzieży tożsamości. Dlatego też istnieje duży popyt rynkowy na zabezpieczenie ciągłości pracy firm, a jest to niewątpliwie kluczowa kompetencja spółki BizTech Konsulting.

Sztuczna inteligencja oraz machine learning to z pewnością aktualnie bardzo wyraźne trendy rynkowe, które w znaczącym stopniu mogą wspierają działalność poszczególnych spółek z sektora IT, umożliwiając im automatyzację zdarzeń i prowadzonych czynności. Dodatkową korzyścią stosowania tego typu narzędzi jest przyśpieszenie szybkości działania i reagowania na wszelkie zjawiska, a to w sposób naturalny obniża koszty.

Aby sprostać stale rosnącej ilości zagadnień i problemów w obszarze technologicznym przedsiębiorstw należy stale rozwijać ofertę, podnosząc kompetencje i poszerzając specjalistyczne umiejętności kadr pracowniczych. Spółka BizTech Konsulting jest świadoma wymagających uwarunkowań rynkowych, odpowiednio budując swoją konkurencyjność także na wspomnianym polu.

Wyniki finansowe
Pierwsze półrocze w ocenie Zarządu BizTech Konsulting powinno być dość zbliżone do roku ubiegłego, na co w pewnym stopniu wpływ ma, zaraportowana jeszcze w pierwszym kwartale tego roku, mniejsza sprzedaż w obszarze szkoleń. Natomiast drugi kwartał i kolejne do końca roku powinny przynieść już wzrost przychodów w tym konkretnym segmencie usług, co pozwoliłoby spółce wynikowo zbliżyć się do poziomów z 2022 roku.

Niewątpliwie jednak pozytywnym zjawiskiem, które należy wyraźnie podkreślić jest bardzo dobra sprzedaż licencji w pierwszym kwartale 2023 roku, która z dużym prawdopodobieństwem powinna przełożyć się na lepsze wyniki w skali całego roku w porównaniu do tych z roku poprzedniego.

Cele i perspektywy biznesowe
Jak wskazał niedawno Zarząd BizTech Konsulting celem biznesowym na drugi kwartał roku było uzyskanie wzrostu sprzedaży usług outsourcingowych. W tym celu spółka poszerzała ofertę, ale również zwiększała zatrudnienie, co miało na celu zrealizowanie odpowiedniego poziomu usług.

Wciąż aktualnym celem pozostaje na pewno nieustanna praca nad rentownością prowadzonej działalności, która jest równie istotna jak sam wzrost generowanych przychodów.

Perspektywy biznesowe na drugie półrocze rysują się optymistycznie, a zrealizowanie założonych celów pozwoli równie optymistycznie spojrzeć na kolejne kwartały i cały kolejny rok.

O BizTech Konsulting S.A.:
BizTech Konsulting S.A. jest spółką informatyczną, głównie o charakterze usługowym. Prowadzi szeroką działalność z zakresu IT – w szczególności outsourcingu kompetencyjnego i procesowego, w tym w obszarze centrum wsparcia, bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, integracji i dostarczania systemów informatycznych, szkoleń i edukacji, jak również sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

BizTech Konsulting S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.