RelacjeRynku

BIZTECH KONSULTING zamyka 2023 r. rekordowym przychodem 17,6 mln

Long
NEWCONNECT:BTK   BIZTECH KONSULTING
BizTech Konsulting zamyka 2023 r. rekordowym przychodem 17,6 mln zł oraz zyskiem netto na poziomie 124 tys. zł

W opublikowanym właśnie raporcie rocznym za 2023 rok BizTech Konsulting SA, czyli spółka informatyczna z rynku giełdowego NewConnect, poinformowała o osiągnięciu rekordowych przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 17.640,9 tys. zł, oznaczających wzrost o 6,7% w ujęciu rok do roku oraz zysku netto w wysokości 124,1 tys. zł, przy jednoczesnym spadku zobowiązań o 25,7% do poziomu 4.451,2 tys. zł. Jak podkreśla spółka z sektora IT główny wpływ wynikowy wywarły zarówno czynniki zewnętrzne, takie jak m.in. słabszy popyt na dobra inwestycyjne, w tym informatykę, presja płacowa i brak kadr informatycznych oraz zaostrzenie konkurencji w branży, jak również czynniki wewnętrzne, czyli pozyskanie nowych odbiorców na usługi oraz wprowadzenie oferty usług w zakresie bezpieczeństwa.

„W 2023 roku spółka realizowała działania pro sprzedażowe rozwiązań związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem IT, edukacją (kursy i egzaminy) i wsparciem IT oraz innych produktów i usług oferowanych przez spółkę. Dział Edukacji kontynuował projekty szkoleniowe, związanych z kasami samoobsługowymi dla 4 ogólnopolskich sieci handlowych. Kontynuowano sprzedaż szkoleń i konsultacji w formule on-line oraz stacjonarnej, realizowano sesje egzaminacyjne CFA, językowe” - czytamy na wstępie komentarza operacyjnego BizTech Konsulting SA za raportowany okres.

„Kontynuowano wieloletnie kontrakty na outsourcing IT, Helpdesk oraz serwis bankomatów. W obszarze całego outsourcingu zanotowano wzrost zatrudnienia o 28% względem końca II kwartału. Prowadzona jest rekrutacja i zatrudniani są pracownicy do kontaktu w ramach obsługi stałego Klienta z branży ubezpieczeniowej oraz zwiększany jest zakres dotychczasowej współpracy. W listopadzie odbyło się bezpłatne webinarium pt. „Bezpieczeństwo tożsamości i utrzymania danych na platformie Microsoft 365”, nawiązujące tematyką do rozwiązań firmy ManageEngine, której Gold Partnerem jest BizTech Konsulting. W zakresie prac programistycznych została wykonana implementacja nowego graficznego interfejsu użytkownika dla aplikacji RedTrain oraz modyfikacje aplikacji Black Cargo. Pracowano również nad rozwojem aplikacji BlueSZOP pod kątem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz aplikacji do monitorowania czasu pracy celem rozliczania dodatków do pracy zdalnej” – odnotowano w dalszej części raportu rocznego.

„Zarząd szacuje, że w 2024 roku nastąpi pewna poprawa na rynku, na którym działa spółka. Ten stan determinują głównie dwa czynniki: spadająca inflacja i lekki wzrost PKB, które spowodują wzrost nakładów inwestycyjnych w sektorze prywatnym i publicznym. Szansą na poprawę tego stanu będzie zwiększenie wydatków środków unijnych w ramach KPO. Spółka zamierza w bieżącym roku rozwijać usługi projektowo-programistyczne, realizować sprzedaż własnych produktów i pozyskiwać nowych klientów, partnerów do współpracy, rozwijać współpracę z dostawcami egzaminów oraz rozszerzać usługi outsourcingu, kontynuować sprzedaż rozwiązań Kemp do optymalizacji obciążenia zasobów, kontynuować sprzedaż produktu Acunetix, dostarczać rozwiązania Holm Security, prowadzić sprzedaż rozwiązań firmy Broadcom, Sealpath i Bitdefender, rozwijać aplikację RedTrain. Spółka będzie opierała swój rozwój na dążeniu do utrzymywania i zdobywania nowych kompetencji (szkolenia, egzaminy) zarówno w obszarze certyfikacji technicznych, jak i handlowych” – przybliżono aktualne perspektywy rynkowe i cele operacyjne na 2024 r.

Poprosiliśmy Sławomira Chabrosa - Prezesa Zarządu BizTech Konsulting SA, czyli spółki informatycznej z rynku giełdowego NewConnect o komentarz operacyjny i wynikowy do pierwszego kwartału 2024 roku, oceny aktualnej koniunktury rynkowej i dalszych perspektyw, jak również nakreślenie celów biznesowych na trwający drugi kwartał. Nagranie dostępne na kanale YouTube RelacjeRynku.

O BizTech Konsulting S.A.:
BizTech Konsulting S.A. jest spółką informatyczną, głównie o charakterze usługowym. Prowadzi szeroką działalność z zakresu IT – w szczególności outsourcingu kompetencyjnego i procesowego, w tym w obszarze centrum wsparcia, bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, integracji i dostarczania systemów informatycznych, szkoleń i edukacji, jak również sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

BizTech Konsulting S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.