RelacjeRynku

BIZTECH KONSULTING – fundamentalny podmiot na rynku IT (analiza)

Long
NEWCONNECT_DLY:BTK   BIZTECH KONSULTING
BizTech Konsulting – fundamentalny podmiot na rynku IT

Profil spółki
BIZTECH KONSULTING (BTK) - spółka informatyczna, głównie o charakterze usługowym. Prowadzi szeroką działalność z zakresu IT – w szczególności outsourcingu kompetencyjnego i procesowego, w tym w obszarze centrum wsparcia, bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, integracji i dostarczania systemów informatycznych, szkoleń i edukacji, jak również sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

Największym akcjonariuszem, posiadającym pakiet 39,32% akcji, jest Sławomir Chabros - Prezes Zarządu BizTech Konsulting S.A.

BizTech Konsulting S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wykres i sytuacja techniczna
Akcje spółki BizTech Konsulting od początku poprzedniego roku poruszają się, generalnie rzecz ujmując, w pewnej konsolidacji pomiędzy poziomem ok. 0,20 zł za akcję, a ok. 0,32 zł za akcję. Przez dłuższy czas naturalnym wsparciem technicznym była średnia 200-sesyjna (MA200), jednak została ona przełamana blisko dwa miesiące temu, a krótko potem także kolejne naturalne wparcie techniczne w postaci średniej 50-sesyjnej (MA50). Spowodowało to korektę kursu, którą obserwujemy w ostatnich siedmiu tygodniach, do aktualnego poziomu cenowego ok. 0,22 zł za akcję. Aktualne wsparcie techniczne możemy upatrywać na ok. 0,20 zł, co wynika z dotychczasowego profilu wolumenu, natomiast opory techniczne, w postaci wspomnianych wyżej średnich MA50 i MA200 występują w chwili obecnej odpowiednio na poziomach ok. 0,27 zł oraz ok. 0,31 zł. Najważniejsze oscylatory wydają się jednak dość schłodzone, co przy ewentualnej mocniejszej stronie popytowej może oznaczać szybkie wygenerowanie sygnału kupna.

Analiza wynikowa
W opublikowanym kilka tygodni temu raporcie za czwarty kwartał 2023 roku spółka informatyczna z rynku giełdowego NewConnect poinformowała o osiągnięciu przychodów netto ze sprzedaży na poziomie ponad 5 mln zł, co oznacza wzrost o 1,8% w ujęciu rok do roku. Jak podkreślono w komentarzu wynikowym wpływ na to miał wzrost o 6,3% sprzedaży towarów, w tym głównie licencji, w wyniku realizacji dużego zamówienia dla klienta z branży medycznej o wartości ok. 650 tys. zł. Ponadto w raportowanym okresie spółka realizowała umowy m.in. z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Ministerstwem Klimatu i Środowiska, MPWiK Warszawa. Był to więc czas wielu sprzedaży, zarówno do biznesu, jak i administracji publicznej.

Jak podkreśla Zarząd spółki IT czwarty kwartał 2023 roku był sprzedażowo na podobnym poziomie, jak ostatnie trzy miesiące rok wcześniej, natomiast wynik finansowy okazał się nieznacznie gorszy. Spowodowane to było m.in. rozksięgowaniem kosztów, które nie stanowiły kosztów uzyskania przychodu, a to wpłynęło na zwiększony podatek dochodowy za raportowany okres, a w konsekwencji także istotnie na końcowy wynik. W ostatecznym rozrachunku był to jednak kwartał dość dobry, zarówno na poziomie sprzedaży samych usług, jak również sprzedaży licencji.

Całościowo rok 2023 przyniósł nieco mniej usług szkoleniowo-wdrożeniowych, niż w poprzednich latach, gdy generowały one dość znaczący przychód, jednak pozytywny jest przyrost sprzedaży licencji, która w tym samym czasie była wyższa niż rok wcześniej.

Szanse i zagrożenia
BizTech Konsulting świadczy głównie usługi wdrożeniowo-utrzymaniowe, polegające na wdrażaniu oprogramowanie, które zapewnia ciągłość działania dużych organizacji oraz bezpieczeństwo struktur IT. Następnie koncentracja operacyjna spółki skupiona jest na zapewnieniu nadzoru, zarządzania i utrzymania wdrożonych obszarów. Od ponad 10 lat świadczy usługi outsourcingu operacyjnego i kompetencyjnego dla trzech klientów korporacyjnych, a to świadczy o wysokiej jakości usług.

Spółka stara się systematycznie poszerzać zakres usług, szczególnie w odniesieniu do dużych usługobiorców. Na przestrzeni poprzedniego roku udało się firmie zwiększyć operacyjnie segment świadczonych usług i jego wartość, a często momentem który wspierał ten proces było wdrażanie różnego rodzaju licencji na rzecz klientów. To na co zwraca uwagę Sławomir Chabros, czyli Prezes Zarządu BizTech Konsulting, to także fakt że w poprzednim roku spółka wykonywała kilka audytów w zakresie analizy infrastruktury, szczególnie mając na uwadze ciągłość działania i bezpieczeństwo IT, w tym także kwestie cyberbezpieczeństwa. Niezmiennym celem spółki jest poszerzanie tego typu usług, także w 2024 roku, co powinno potencjalnie przełożyć się na większe przychody ze sprzedaży usług wdrożeniowych różnego rodzaju oprogramowania.

Jednocześnie, jak podkreśla Zarząd BizTech Konsulting, naturalnym kierunkiem działania jest dążenie do stałej poprawy rentowności operacyjnej, w tym w szczególności w segmencie świadczonych usług. Równolegle prowadzone są intensywne rozmowy w sprawie pozyskiwania nowych kontraktów oraz zwiększenia liczby zleceń od dotychczasowych klientów, a finalizacja tych właśnie założeń wydaje się obecnie kluczowym celem operacyjnym na 2024 rok.

Aktualna wycena
Obecna wycena rynkowa BizTech Konsulting to jedynie ok. 5,5 mln zł, co jest nie tylko jedną z najniższych kapitalizacji wśród spółek IT, obecnych na warszawskim małym parkiecie giełdowym, ale również szerzej wśród wszystkich firm notowanych na rynku NewConnect.
Wskaźnik C/WK wynosi ok. 1,4, co jednak z uwagi na charakter usługowy firmy nie jest aż tak istotne jak proporcja C/Z, która kształtuje się aktualnie na poziomie ok. 44,5. To właśnie ten ostatni czynnik, czyli odpowiedni wysoki poziom zysków w stosunku do kapitalizacji rynkowej, ma potencjalnie największy wpływ na przyszłą wycenę giełdową spółki z sektora IT i jej atrakcyjność inwestycyjną z perspektywy inwestora indywidualnego.

---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.