RelacjeRynku

BIZTECH KONSULTING komentuje fundamenty, wyniki i perspektywy!

Long
NEWCONNECT:BTK   BIZTECH KONSULTING
Prezes BizTech Konsulting komentuje kwestie fundamentalne, wynikowe i aktualne perspektywy

Podczas czerwcowej rozmowy ze Sławomirem Chabrosem – Prezesem Zarządu BizTech Konsulting S.A. w studiu Comparic24.TV zostały poruszone istotne kwestie w kilku aktualnie kluczowych obszarach, związanych ze spółką informatyczną notowaną na rynku giełdowym NewConnect. Zapraszamy do lektury najważniejszych wypowiedzi Prezesa.

O profilu biznesowym oraz rynku usług i technologii IT
„Jesteśmy firmą głównie usługową, dlatego też staramy się budować dobry zespół kompetentnych ludzi w poszczególnych obszarach naszej działalności. Naszym najważniejszym zadaniem jest wsparcie firm, które posiadają zaawansowaną infrastrukturę informatyczną – pomagamy nią zarządzać, rozbudowywać i wdrażać odpowiednie rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa”.

„Zagrożeń informatycznych po stronie naszych klientów jest coraz więcej, a większość z nich dotyczy obecnie zagrożeń bezpieczeństwa w obszarze rozwiązań chmurowych, w tym m.in. możliwych wycieków danych czy wręcz kradzieży tożsamości. Aby sprostać tym potrzebom stosujemy system ITSM czyli umiejętnego zarządzania wszelkimi problemami, które zdarzają się w dużych strukturach informatycznych, odpowiednio koordynując przy tym nasze działania. Nadrzędnym celem jest zabezpieczenie ciągłości pracy dużych firm”.

„Sztuczna inteligencja, podobnie jak machine learning, daje nam obecnie możliwość pewnej automatyzacji zdarzeń i prowadzonych czynności. Finalnie przekłada się to na szybkość naszego działania i reagowania na wszelkie zjawiska, a to przecież obniża koszty”.

O konkurencyjności rynkowej i kierunkach rozwoju
„Główną konkurencyjnością naszej firmy są zasoby ludzkie. Staramy się stawiać na kompetencje naszych pracowników, gdyż technologia idzie wciąż do przodu, a my jako firma musimy nadążać za zachodzącymi zmianami”.

„Nasza oferta stale się poszerza, gdyż rośnie też liczba zagadnień i problemów w obszarze IT. Dlatego też musimy wciąż poszerzać nasze umiejętności, aby sprostać tym wyzwaniom”.

O kwestiach operacyjnych i wynikowych w pierwszym półroczu
„Wynikowo pierwsze półrocze powinno być dość zbliżone do roku ubiegłego, na co w pewnym stopniu wpływ ma, zaraportowana już w pierwszym kwartale tego roku, mniejsza sprzedaż w obszarze szkoleń. Natomiast w trwającym właśnie drugim kwartale i w kolejnych do końca roku spodziewamy się jednak wzrostu przychodów w tym konkretnym segmencie usług i zbliżenia do wyników z 2022 roku”.

„Patrząc na pierwszy kwartał możemy przyjąć, że sprzedaż licencji w całym 2023 roku będzie większa niż w roku poprzednim”.

O celach i perspektywach biznesowych na drugie półrocze
„W drugim półroczu szczególnie oczekujemy wzrostu sprzedaży usług outsourcingowych. W tym celu poszerzamy własną ofertę, ale również zwiększamy zatrudnienie, aby zrealizować odpowiedni poziom usług”.

„Dokładamy starań, aby poprawiać rentowność prowadzonej działalności, która jest równie istotna jak sam wzrost generowanych przychodów”.

„Na drugie półrocze patrzymy optymistycznie, licząc że uda nam się zrealizować założone cele, a to z kolei da nam podstawy do równie optymistycznego spoglądania na rok kolejny”.

O BizTech Konsulting S.A.:
BizTech Konsulting S.A. jest spółką informatyczną, głównie o charakterze usługowym. Prowadzi szeroką działalność z zakresu IT – w szczególności outsourcingu kompetencyjnego i procesowego, w tym w obszarze centrum wsparcia, bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, integracji i dostarczania systemów informatycznych, szkoleń i edukacji, jak również sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

BizTech Konsulting S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.