RelacjeRynku

BIZTECH KONSULTING komentuje kwestie operacyjne oraz perspektywy

Long
NEWCONNECT:BTK   BIZTECH KONSULTING
BizTech Konsulting komentuje istotne kwestie operacyjne oraz perspektywy biznesowe

W połowie kwietnia, podczas rozmowy w studiu biznesowym Comparic24.TV, poprosiliśmy Prezesa Zarządu BizTech Konsulting S.A. – Sławomira Chabrosa o komentarz do aktualnych kwestii operacyjnych, związanych ze spółką BizTech Konsulting, jak również o nakreślenie widocznych perspektyw biznesowych. Najważniejsze wypowiedzi Prezesa Zarządu spółki informatycznej z rynku giełdowego NewConnect, w podziale na kilka bloków tematycznych, znajdziecie poniżej.

O profilu biznesowym
„BizTech Konsulting od samego początku działalności starał się koncentrować na usługach. Podstawowym obszarem naszego działania jest outsourcing procesowy, ewentualnie outsourcing kompetencyjny, jak również wspieranie utrzymania na odpowiednim poziomie technicznym i wydajnościowym infrastruktury informatycznej naszych Klientów – w szczególności średnich i większych firm” – rozpoczyna Sławomir Chabros, Prezes Zarządu BizTech Konsulting S.A.

„Używamy i wdrażamy rozwiązania Microsoft’a, dysponując inżynierami, którzy dobrze znają te produkty i umieją je bezpiecznie wdrażać oraz developerami, którzy sami używają narzędzi tej firmy przy pisaniu aplikacji, związanych na przykład z anonimizacją danych osobowych czy generalnie danych wrażliwych, wykorzystywanych następnie w podstawowym obszarze naszej działalności. Jednocześnie, w środowisku Microsoft powstają również nasze rozwiązania służące do uwierzytelniania użytkowników systemu oraz inne, które są używane w obszarze edukacji i służące do komunikacji z dużymi grupami osób” – kontynuuje Prezes.

„W zakresie bezpieczeństwa danych i backup’ów oferujemy rozwiązania firmy Veritas lub Veeam, innym naszym dużym partnerem jest ManageEngine, którego narzędzia umożliwiają kontrolę i zarządzanie infrastrukturą informatyczną dużych firm. Jesteśmy partnerem Broadcom Inc. w obszarze produktów Symantec. Wdrażanie tych produktów zapewnia kompleksową ochronę danych, dokumentów, aplikacji i infrastruktury IT. Ochrona dotyczy zarówno punktów końcowych, serwerów, poczty elektronicznej, stron internetowych, jak i środowisk korzystających z chmury. Z kolei, wspólnie z Kemp proponujemy naszym Klientom rozwiązania w obszarze load balancing’u , a to tylko niewielka część przykładów partnerów, z którymi współpracujemy” – przybliżono ofertę BizTech Konsulting.

„Należy pamiętać, że dostarczenie narzędzi, o których wspominam, zazwyczaj jest nierozerwalnie związane z koniecznością ich późniejszego uruchomienia. W efekcie, dopiero po zainstalowaniu i faktycznym wdrożeniu oprogramowania Klient podpisuje protokół odbioru licencji, co często trwa dość długo, a to powoduje przesunięcie momentu zafakturowania naszej usługi na późniejszy termin. Warto podkreślić, że tego typu usługa to całościowo przykład outsourcingu procesowego, który świadczymy na rzecz przedsiębiorstw” – dowiadujemy się w uzupełnieniu.

O rynku usług i technologii IT
„Niebawem odbędzie się już 29. edycja konferencji o nazwie Forum Teleinformatyki, adresowanej przede wszystkim do sektora publicznego, a BizTech Konsulting jest organizatorem tego wydarzenia. Niezmiennie celem corocznej konferencji jest przybliżanie dostępnych na rynku rozwiązań IT, skierowanych do administracji państwowej, ale także zwrócenie uwagi na bieżące problemy w obszarze informatyzacji kraju. Równie istotna jest wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami, a patrząc po frekwencji można założyć, że udaje nam się to realizować. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jest współorganizatorem tej największej konferencji IT dla sektora publicznego, z którą wspólnie popularyzujemy rozwiązania informatyczne firm działających na rynku polskim” – poruszono na wstępie kwestii o jesiennej konferencji sektora IT.

„Odnosząc się z kolei do rynku usług i technologii IT, to należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że pandemia mocno przyśpieszyła proces dostrzegania problemów teleinformatycznych czy generalnie związanych z prowadzoną działalnością na poziomie całej masy firm, co spowodowało widoczny impuls. To z kolei wymusiło potrzebę posiadania odpowiednio wykształconych kadr, co spowodowało zdecydowane pogorszenie sytuacji w zakresie samej rekrutacji specjalistów, którą dodatkowo utrudnił moment rozpoczęcia wojny za naszą wschodnią granicą. W tym roku widzimy jednak symptomy poprawy” – zauważono.

„Niektóre firmy, szczególnie duże, stwierdziły że mają przerost zatrudnienia, a z drugiej strony nowoczesne technologie i sztuczna inteligencja spowodowały automatyzację pewnych czynności, które kiedyś należały do informatyków. Jednak, nie zmienia to sytuacji, że dobrzy specjaliści będą na pewno zawsze poszukiwani przez całe środowisko” – komentuje Prezes Zarządu BizTech Konsulting S.A.

„To, co na pewno jest pozytywne rynkowo to fakt, że coraz więcej mniejszych firm ma coraz bardziej zaawansowane potrzeby w obszarze IT, a wcześniej często nie miały ich wcale. Jednocześnie nie mają one samodzielnie wiedzy, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i ciągłość pracy całej organizacji. W związku z tym, zapotrzebowanie na profesjonalne usługi informatyczne rośnie. Mogę wspomnieć, że zauważyłem że większa liczba firm międzynarodowych wchodzi obecnie na rynek polski, świadcząc głównie usługi w obszarze outsourcingu procesowego oraz utrzymania i zarządzania infrastrukturą informatyczną, co oznacza że rynek trochę rośnie” – dodaje.

„Widzimy, że sztuczna inteligencja może pomóc w usprawnieniu naszej pracy i rozwoju oprogramowania, które sami tworzymy z myślą o popularnych narzędziach, a przecież celem naszych działań jest zawsze jak najlepsza i jak najwydajniejsza praca. Jednocześnie nie można zapominać, że coraz lepsze i bardziej użyteczne narzędzia oznaczają większą automatyzację, czyli co do zasady mniejsze koszty przedsiębiorstwa, a głównym obecnie czynnikiem kosztotwórczym jest sam pracownik” – uzupełniono w odniesieniu do najbardziej widocznego obecnie trendu rynkowego.

O strategii i tożsamości biznesowej
„Nasza konkurencyjność rynkowa polega z jednej strony na jak największej automatyzacji, a z drugiej strony na rejestracji i pełnej kontroli wszelkiego typu zdarzeń, które mają miejsce w systemach naszych Klientów. Jednocześnie, przez dobrą segmentację usługi pokazujemy, w którym konkretnym miejscu występują problemy, co oznacza że nic nie zostanie przeoczone, a pełny raport i wiedza trafią wprost do zarządów przedsiębiorstw. Ważne jest przy tym, aby stosować zawsze najnowsze i optymalne rozwiązania z myślą o konkretnym odbiorcy. Aby robić to właściwie, należy najpierw nabyć odpowiednią wiedzę o danych narzędziach, a to z kolei umożliwia na dalszym etapie choćby sprzedaż licencji na ich używanie. Powoduje to, że w praktyce zyskujemy kontakt z dużą liczbą firm, którym następnie możemy oferować własne usługi” – podkreślono istotę konkurencyjności rynkowej spółki IT z NewConnect.

O wynikach finansowych
„W zeszłym roku sprzedaż licencji wyniosła bodajże około 25% przychodów, jednak zdecydowanie więcej sprzedajemy naszych usług. Zatem to właśnie usługi oraz ich efektywność są kluczowym elementem naszej działalności” – padło na wstępie komentarza wynikowego.

„W czwartym kwartale ubiegłego roku przybyło nam oczywiście dużo licencji, które musieliśmy nabyć, zwiększając przy tym stany magazynowe, co zostało zrobione z myślą o przyszłych kontraktach. Należy jednak pamiętać, o czym wcześniej mówiłem, że aby sprzedać licencję należy najpierw zainstalować i uruchomić dostarczone oprogramowanie, a następnie jeszcze uzyskać protokół odbioru. Dopiero wówczas można wystawić fakturę i zrealizować przychód. Wyniki za pierwszy kwartał tego roku pokażą na ile udało nam się zrealizować plany sprzedażowe w zakresie licencji, a będzie to także widoczne na poziomie rotacji magazynu” – wskazano w dalszej części.

„W tym roku liczymy na lepsze wyniki niż za rok ubiegły, w szczególności w obszarze sprzedaży. Natomiast spodziewamy się jednocześnie wzrostu kosztów odsetkowych w porównaniu z poprzednim rokiem, gdyż jednak stopy procentowe są w ujęciu rocznym wyższe niż wcześniej. Zdarza się, że niektórzy Klienci proszą o wydłużenie terminów płatności, co musimy zrozumieć i odpowiednio uwzględnić w odniesieniu do własnych zobowiązań” – podsumowano aktualne oczekiwania wynikowe.

O celach operacyjnych i perspektywach biznesowych
„Jeżeli chodzi o nasze podstawowe usługi, to na pewno jesteśmy konkurencyjni, gdyż świadczymy je na wysokim poziomie za relatywnie niewielkie pieniądze. Na pewno naszym celem jest, aby utrzymać taką sytuację w przyszłości, nadążając przy tym za zmieniającymi się trendami rynkowymi. Jednocześnie myślimy o tym, jak umiejętnie wykorzystać choćby sztuczną inteligencję do poprawy efektywności naszej pracy” – zaakcentowano aktualne cele operacyjne.

„Trudno pozyskuje się do współpracy duże międzynarodowe firmy, gdyż czasami mają one określone uwarunkowania, co sprawia że same podpisują umowy z międzynarodowymi podmiotami. Jednocześnie obserwujemy wzrost polskich firm, które będą miały coraz więcej własnych oczekiwań w zakresie jakości infrastruktury i całego środowiska informatycznego, gdyż w efekcie ma to decydujący wpływ także na ich pracę i jej wydajność. Jestem przekonany, że rynek będzie rósł, a my będziemy starali się rosnąć razem z nim” – dostrzeżono rokowania i perspektywy biznesowe na przyszłość.

O BizTech Konsulting S.A.:
BizTech Konsulting S.A. jest spółką informatyczną, głównie o charakterze usługowym. Prowadzi szeroką działalność z zakresu IT – w szczególności outsourcingu kompetencyjnego i procesowego, w tym w obszarze centrum wsparcia, bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, integracji i dostarczania systemów informatycznych, szkoleń i edukacji, jak również sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

BizTech Konsulting S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.