RelacjeRynku

BIZTECH KONSULTING notuje w I kw. 2024 r. przychody 3,5 mln zł

Long
NEWCONNECT_DLY:BTK   BIZTECH KONSULTING
BizTech Konsulting notuje w I kw. przychody blisko 3,5 mln zł i zysk netto ponad 30 tys. zł

W opublikowanym właśnie raporcie za pierwszy kwartał 2024 roku BizTech Konsulting SA, czyli spółka informatyczna z rynku giełdowego NewConnect, poinformowała o osiągnięciu przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 3.494,88 tys. zł, oznaczających spadek o 23,3% w ujęciu rok do roku oraz zysku netto w wysokości 31,22 tys. zł, wobec 47,48 tys. zł na koniec pierwszego kwartału poprzedniego roku. Jak podkreśla spółka z sektora IT największy wpływ wynikowy miał przede wszystkim spadek sprzedaży licencji o 68,1% do poziomu 714,11 tys. zł, co wiązało się z przesunięciem fakturowania przychodów na koniec czwartego kwartału 2023 roku, a innymi istotnymi czynnikami były mocny wzrost wynagrodzeń, związany z presją płacową, jak również wzrost pozostałych kosztów rodzajowych. Jednocześnie w raportowanym okresie spółka odnotowała wzrost sprzedaży usług o 19,9% do poziomu 2.780,77 tys. zł, co należy z kolei odczytać jednoznacznie pozytywnie.

„W I kw. 2024 r. świadczono więcej usług w zakresie helpdesku i zarzadzania IT. Emitent zdecydował o rozwijaniu zakresu świadczenia usług outsourcingowych, na które popyt zdecydowanie rośnie. Prowadzono również wdrożenia oprogramowania bezpieczeństwa produkcji Broadcom/Symantec dla firm z sektora: finansowego, farmaceutycznego i IT. Dział Bezpieczeństwa Informacji wdrożył rozwiązanie load balancer firmy Kemp w Ministerstwie Klimatu i Środowiska” – czytamy na wstępie komentarza wynikowego BizTech Konsulting SA.

W dalszej części raportu kwartalnego spółka informatyczna wskazuje ponadto, że marże na sprzedaży szkoleń są wyższe aniżeli na sprzedaży licencji, odnosząc się do obecnych działań w tym konkretnym obszarze usług oraz perspektyw biznesowych na przyszłość.

“Większą część szkoleń spółka organizowała w formie stacjonarnej, są to głównie szkolenia wdrożeniowe dla firm. Są one efektywniejsze i jednocześnie bardziej zyskowne niż szkolenia w formule online. Spółka świadczyła więcej usług outsourcingowych, głównie dla stałych, dotychczasowych klientów. Dział Edukacji przeprowadził w sumie 471 egzaminów. Mimo, iż jest to czas przygotowań budżetów szkoleniowych na 2024 rok to od początku roku z usług edukacyjnych i możliwości sprawdzenia swojej wiedzy skorzystały 1.273 osoby, co daje dobrą prognozę na kolejne miesiące 2024 roku” – przybliżono aspekt biznesowy segmentu szkoleń i edukacji BizTech Konsulting SA.

W komentarzu wynikowym odnotowano także, że zysk z działalności operacyjnej wyniósł na koniec pierwszego kwartału 2024 roku 106,04 tys. zł i wzrósł o 2,9% w ujęciu rok do roku, natomiast EBITDA 172,78 tys. zł, wobec 169,76 tys. zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 1,8% r/r.

„Spółka kontynuuje intensywnie rozmowy w sprawie pozyskania nowych kontraktów oraz zwiększenia liczby zleceń od dotychczasowych klientów” – czytamy w podsumowaniu.

W ostatnim czasie poprosiliśmy Sławomira Chabrosa - Prezesa Zarządu BizTech Konsulting S.A., czyli spółki informatycznej z rynku NewConnect o podsumowanie operacyjne i wynikowe 2023 roku, jak również przybliżenie aktualnej działalności biznesowej i nakreślenie celów na 2024 rok. Nagranie dostępne na kanale YouTube RelacjeRynku.

O BizTech Konsulting S.A.:
BizTech Konsulting S.A. jest spółką informatyczną, głównie o charakterze usługowym. Prowadzi szeroką działalność z zakresu IT – w szczególności outsourcingu kompetencyjnego i procesowego, w tym w obszarze centrum wsparcia, bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, integracji i dostarczania systemów informatycznych, szkoleń i edukacji, jak również sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

BizTech Konsulting S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.