RelacjeRynku

Bumech – węglowa hossa wysoko Bumech poniosła

Long
GPW:BMC   BUMECH
Wykres spółki i sytuacja techniczna
Bumech ( BMC ) – przedstawiciel sektora przemysłu elektromaszynowego i spółka notowana na głównym rynku GPW .

W okresie raptem dwóch tygodni kurs wystrzelił z poziomu 6,15 zł (22.09.) do poziomu 24,20 zł (5.10). Olbrzymi wzrost kursu był spowodowany mocną koniunkturą w górnictwie i wzrostem popytu na wydobycie węgla kamiennego, a więc branży dla której Bumech świadczy swoje usługi. Po ustanowieniu ATH na poziomie 24,20 zł górę wzięły niedźwiedzie przystępując do realizacji zysków. Wszystko to odbywało się na wysokim dziennym wolumenie handlu. Korekta kursu sięgnęła poziomu Fibo50, która na kolejnej sesji nie tylko została już wybroniona, ale także zauważalny był wzrost popytu w jej dolnych rejonach w okolicy 14,95 zł. Aktualnie poziom ten wydaje się dość solidnym wsparciem, chociaż profil wolumenu wskazuje jeszcze wyższym poziom wsparcia ok. 16,80 zł. Dzisiejsza sesja otworzyła się z dużą luką wzrostową na poziomie 20 zł, co spowodowane jest bardzo dobrym komunikatem spółki o zakupie 100% udziałów czarnogórskiej spółki Uniprom, która posiada koncesję na wydobycie boksytu. Aktualnie obroty są jednak niższe niż na poprzednich sesjach, co może spowodować w niedźwiedziach chęć kolejnej szybkiej realizacji zysków, która mogłaby spowodować choćby domknięcie luki na poziomie ok. 17,20 zł. Obserwując dzisiejszy handel giełdowy widać jednocześnie wymianę akcjonariatu spółki na poziomie ok. 21 zł, gdzie występuje spora podaż, jednak etap ten może okazać się pomocny w potencjalnej kontynuacji ruchu w górę. Najbliższy opór znajduje się na 24,20 zł, które jest także szczytem ostatniej fali wzrostowej i jednocześnie ATH .

Profil spółki
Bumech S.A. jest przedsiębiorstwem z branży elektromaszynowej, które świadczy swoje usługi dla przemysłu górniczego. Podstawowe obszary działalności spółki to: drążenie wyrobisk podziemnych oraz produkcja urządzeń i maszyn dla górnictwa wraz z ich późniejszą obsługą remontową i serwisową. Dodatkowo Bumech wykonuje także instalacje przemysłowe i urządzenia dla energetyki oraz prowadzi samodzielne roboty górnicze.

Obecnie w skład Grupy Kapitałowej Bumech wchodzi 14 podmiotów powiązanych kapitałowo i osobowo. Są to w przeważającej części spółki krajowe, lecz również dwie spółki prawa czarnogórskiego. Najważniejszym operacyjnie podmiotem Grupy jest PG „Silesia” Sp . z o.o., której przedmiotem działalności jest m.in. wydobywanie oraz sprzedaż węgla kamiennego i która podsiada w tym zakresie koncesję na wydobycie na kolejne 23 lata.

Analiza wynikowa
W ujęciu rocznym przychody Grupy Kapitałowej Bumech w latach 2017-2020 notowały dość stabilny trend wzrostowy z poziomu 62 mln zł w 2017 r. do poziomu 78 mln zł w 2020 r. Niemniej to co zdecydowanie rzuca się w tym czasie w oczy to jednak coroczne straty Grupy i ujemna rentowność netto sprzedaży aż do 2019 r. włącznie. Dopiero rok 2020 pozwolił Grupie zanotować długo oczekiwany zysk netto na poziomie ok. 1,5 mln przy rentowności sprzedaży raptem 2%.

W zakresie przepływów pieniężnych widać pozytywną tendencję już od 2019 r., gdy Grupa osiągnęła dodatnie przepływy operacyjne oraz ujemne przepływy finansowe i inwestycyjne. W następnym roku udało się utrzymać porównywalny poziom przepływów, a same przepływy operacyjne odnotowały saldo na poziomie ok. 6 mln zł.

Obecny rok to już prawdziwa hossa węglowa i rekordowe wyniki Grupy, która płynie na fali bardzo mocnej koniunktury całego sektora górnictwa. O ile jeszcze pierwszy kwartał 2021 r. był bardzo dobry (przychody ze sprzedaży ok. 85 mln zł przy marży zysku netto na poziomie 1,44%) to już drugi kwartał wiązał się z bardzo mocnym wynikowym wystrzałem w górę. W drugim kw . 2021 r. Grupa osiągnęła rekordowe przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 117 mln zł oraz zysk netto 20 mln zł, co dało również rekordowy poziom rentowności netto sprzedaży przekraczający nieznacznie 17%. Zasadniczy wpływ na osiągnięte wyniki Grupy w drugim kwartale br . miał zakup udziałów w spółce PG „Silesia” Sp . z o.o. i objęcie jej konsolidacją rozpoczynając od dnia 28. 01 .2021 r.

Świetny wynikowo drugi kw . 2021 r. widać także wyraźnie w przepływach pieniężnych Grupy, szczególnie na poziomie operacyjnym, gdzie dodatnie saldo przepływów wzrosło z poziomu niespełna 5,5 mln zł do poziomu 37 mln zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. Grupa wygenerowała największe przychody w segmencie wydobycia węgla (aż 73% ogółu przychodów) oraz w segmencie usług górniczych (20% ogółu przychodów). Warto zauważyć, że jeszcze w pierwszym kwartale 2021 r. Grupa nie wygenerowała żadnych przychodów ze sprzedaży w segmencie wydobycia węgla, a osiągnięta sprzedaż w kolejnym kwartale była wynikiem włączenia do Grupy silnej operacyjnie spółki PG „Silesia” Sp . z o.o.

Obecnie 98% sprzedaży generowane jest na poziomie krajowym, a jedynie 2% zagranicą – w segmencie usług górniczych.

Szanse i ryzyka
Wydaje się, że Zarząd Bumech S.A. wykazał się świetnym wyczuciem rynkowym przy, dokonanej pod koniec stycznia 2021 r., transakcji zakupu udziałów PG „Silesia” Sp . z o.o. Pozwoliło to Grupie Bumech zanotować rekordowy wynikowo drugi kwartał 2021 r. oraz bardzo wysoką sprzedaż w segmencie wydobycia węgla. Przejęta spółka nie tylko pozwoliła efektywnie poszerzyć zakres działalności operacyjnej Grupy, lecz także właściwie wykorzystać mocną zwyżkę ceny surowca węgla kamiennego na światowych rynkach, którą obserwowaliśmy generalnie od początku września br .

W chwili obecnej zasadniczo należałoby zastanowić się czy trwająca obecnie hossa węglowa będzie kontunuowania w dłuższym terminie oraz czy cena surowca węgla kamiennego utrzyma się na dotychczasowym wysokim poziomie.

Należy zaznaczyć, że węgiel kamienny jest alternatywną formą energii dla gazu ziemnego, więc możemy zauważyć dużą korelację ceny obu surowców. Obecnie ceny obydwu notują lekką korektę po mocnych wzrostach, które miały miejsce przez ostatnie kilka tygodni.

Patrząc na napływające zewsząd informacje makroekonomiczne można przypuszczać, że silna koniunktura na rynku węgla kamiennego utrzyma się przynajmniej w perspektywie średnioterminowej, a sprzyja jej kryzys energetyczny w Chinach poparty wzmożonym poziomem na węgiel kamienny oraz także większe zapotrzebowanie na ten surowiec na rynku amerykańskim.

Warto zauważyć, że Grupa Bumech właśnie wykonała kolejny krok, aby ponownie poszerzyć własną ofertę. W sobotę Bumech S.A. zakomunikował rynkowi zakup 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Uniprom-Metali, która posiada koncesję na wydobycie złóż boksytu i wysokie stany magazynowe tego surowca. Jest to z pewnością bardzo istotna dla rynku wiadomość, a sama transakcja pozwoli Grupie Bumech na dalszą dywersyfikację portfela działalności, co z pewnością przełoży się pozytywnie na skalę działalności i osiągane wyniki.

Podsumowanie
Obecna wartość rynkowa Bumech S.A. to ok. 320 mln zł przy wskaźnikach C/ WK 5,88 oraz C/Z 10,60. Pod względem kapitalizacji plasuje to spółkę w połowie indeksu WIG , z kolei sam wskaźnik C/Z przekłada się na miejsce spółki w górnej jego części.

Wydaje się, że kurs spółki daje potencjał do dalszego wzrostu, szczególnie mając na uwadze dzisiejszą mocną wymianę akcjonariatu na poziomie ok. 21 zł, jednak należy zachować też pewną ostrożność, gdyż wskaźnik RSI pokazuje coraz mocniejsze wykupienie akcji, a dodatkowo zbliżamy się do ważnego technicznie miejsca – aktualnego oporu i ATH na poziomie 24,20 zł.

---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.