TJS_Patrykoo

"Nie" dla analizy technicznej. Wzrosty na Astracie. D1/T1

Long
GPW:AST   ASTARTA
Ukraiński holding rolno-przemysłowy pochwalił się w ostatnich miesiącach ogromnym wzrostem wartości akcji. Po trzech próbach pokonania linii oporu nastąpił spadek, a w ciągu ostatnich dni przebiliśmy trend linię wsparcia. Aktualnie AST znajduje się poniżej SMAs 8, 20, 50, 200. Tak zwany "bull trap" określający odbicie ceny od poprzedniej trend linii i tygodniowy wykres sugerujący nam ponowne spadki nie przemawiają za wzrostem wartości spółki. Co więc kryje się za Astratą?

AST czerpie zyski z produkcji i sprzedaży cukru, zbóż. Wzrosty na cukrze były spowodowane pogodą w Brazylii (największy eksporter na świecie) Susza, potem mrozy wywołały panikę. Wpływ na sytuację miały też wyższe ceny etanolu, które wyrządziły większy popyt na trzcinę cukrową. Pszenica podrożała prawie 4% m/m i 41 % r/r Według FAO (Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) podaż pszenicy nie nadąża za rosnącym popytem i to jest główna przyczyna wzrostu cen. Podobnie jest też z jęczmieniem. Przyszły rok zdaniem wielu analityków nie przyczyni się do spadku ww. produktów, co jest jak najbardziej zrozumiałe, patrząc na gospodarki narodów świata. Astrata ma szansę dużo na tym zyskać.

Analizując ostatnie 4 raporty kwartalne, możemy zauważyć jak bardzo rozwinął się AST. Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 244% względem danych z grudnia 2020. Zysk netto (uwaga) aż o 1322% (wzrost z 39 738 do 525 448). Duzi gracze na giełdzie dobrze o tym wiedzą i wystawili oni 31,76% arkusza zleceń kupna na kurs 43,0000, następne 10,84% na wartość 41,9000. Powyższe informacje utwierdzają mnie w przekonaniu, że AST znacząco nie spadnie, a aktualna panika jest wywołana głównie dobrym rozegraniem ze strony wielkich portfeli oraz obecnym strachem związanym z (praktycznie nierealnym) zagrożeniem Ukrainy od strony wschodu.

DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności)
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

"Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą."
#tradingjam
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.