RelacjeRynku

ASBIS – spółka rosnąca szybciej niż rynek IT

Long
ASBIS (GPW:ASB)  
GPW:ASB   ASBIS
Wykres spółki i sytuacja techniczna
ASBISc Enterprises PLC(ASB)– dystrybutor elektroniki, spółka notowana na głównym rynku GPW i wchodząca w skład indeksu mWIG40.

Na przestrzeni ostatniego roku obserwowaliśmy mocne wzrosty kursu z poziomu ok. 7 zł do poziomu ponad 28 zł, którym towarzyszyło rozgrzanie wskaźnika RSI (wskazujące często mocne wykupienie akcji) oraz nienadążające za rosnącymi notowaniami średnie kroczące 200-sesyjne, 100-sesyjne, a nawet 50-sesyjne. Zasadniczo od początku maja do chwili obecnej zauważalne jest poruszanie się kursu w przedziale pomiędzy ok. 24 zł (mocne wsparcie wynikające z profilu wolumenu) oraz ok. 27,25 zł (przybliżony poziom obecnego oporu). Dwa dni temu wskaźnik MACD wygenerował sygnał kupna, a wskaźnik RSI po krótkim przestoju ponownie zawrócił w kierunku górnego ograniczenia kanału. Zbiegło się to w czasie z dwoma istotnymi informacjami fundamentalnymi – decyzją o wypłacie zaliczki na dywidendę i publikacją raportu okresowego za trzeci kwartał 2021 r. Impuls wzrostowy był jednak stosunkowo niewielki, lecz obroty wzrosły, a sam kurs odbija powoli ponownie w okolice poziomu ok. 27,25 zł. Potencjalnie krótkoterminowo pozytywnym scenariuszem jest powrót kursu w rejony obecnego oporu, któremu może dodatkowo sprzyjać zbliżający się dzień ustalenia prawa do dywidendy, przypadający na 18 listopada br. Jednakże dopiero trwałe przebicie wspomnianego oporu pozwoli bardziej zdecydowanie przyjąć dalszy kierunek wzrostowy. Mniej optymistycznym scenariuszem jest wystąpienie zwiększonego apetytu inwestorów na realizację obecnych potencjalnych zysków, co spowodowałoby mocniejszą presję podażową, w efekcie mocno spowalniając oczekiwane obecnie wzrosty.

Profil spółki
ASBISc Enterprises PLC działa w sektorze handlu hurtowego akcesoriami komputerowymi, będąc jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży IT na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki. Model biznesowy oparty jest nie tylko o duży zasięg geograficzny, lecz przede wszystkim o szerokie portfolio dystrybuowanych produktów.

Grupa jest dystrybutorem komponentów komputerowych (dla podmiotów zajmujących się montażem sprzętu, integratorów systemów, właścicieli marek lokalnych i sprzedawców detalicznych) oraz produktów gotowych marek klasy A, takich jak komputery stacjonarne, laptopy, serwery i urządzenia sieciowe dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla sprzedawców detalicznych. Większość oferowanych przez Grupę produktów nabywane jest od wiodących międzynarodowych producentów, takich jak Apple, Intel, Advanced Micro Devices ("AMD"), Seagate, Western Digital, Samsung, Microsoft, Toshiba, Dell, Acer, Lenovo i Hitachi.

Dodatkowo Grupa produkuje i sprzedaje także produkty pod własnymi markami informatycznymi, takimi jak m.in.: Prestigio (smartfony, tablety, pamięci zewnętrzne, oprawione w skórę akcesoria USB, urządzenia GPS i Car-DVR, MultiBoardy itp.). i Canyon (odtwarzacze MP3, produkty sieciowe i inne urządzenia peryferyjne).

Historia ASBIS sięga jeszcze 1990 r., kiedy to firma rozpoczęła działalność na Białorusi, aby po 5 latach przenieść siedzibę na Cypr. W 2007 r. ASBIS zadebiutowało na rynku głównym GPW, a jej największym obecnie akcjonariuszem jest spółka cypryjska KS Holdings Limited (36,83% akcji), kontrolowana przez jej beneficjenta rzeczywistego i jednocześnie Prezesa Zarządu ASBIS – Pana Siarheia Kostevitcha.

Analiza wynikowa
W ostatnich latach przychody ze sprzedaży Grupy systematycznie rosły z poziomu 5,6 mld zł w 2017 r. do poziomu 9,22 mld zł na koniec 2020 r. Jednocześnie w tym samym okresie jeszcze większą dynamiką wzrostu charakteryzował się zysk netto, który wzrósł z poziomu 26,26 mln zł do 142,34 mln zł. Regularnie rosła także rentowność sprzedaży netto, która na koniec 2020 r. przekroczyła 1,5%. Warto wspomnieć, że pomimo rosnących mocno aktywów Grupy sama relacja długu do aktywów utrzymuje się w ostatnich latach na stabilnym poziomie ok. 82,80%-82,90%.

Na ujęciu kwartalnym możemy zaobserwować pewną cykliczność w postaci ostatniego kwartału roku, który jest zwyczajowo najlepszym wynikowo okresem w działalności Grupy.

Rok 2020 wysoko ustawił Grupie poprzeczkę wynikową notując wzrost przychodów w stosunku do 2019 r. o 34,81%, natomiast wiele wskazuje na to, że obecny rok pozwoli utrzymać wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży na poziomie zeszłorocznej czyli o kolejne 30% r/r. Nieosiągalnym wyzwaniem może okazać się jednak powtórzenie zeszłorocznej dynamiki wzrostów na poziomie zysku netto (143% r/r), jednakże osiągnięcie za ten rok progu dynamiki zysku netto na poziomie ok. 65% wydaje się wciąż bardzo realne.

Warto wspomnieć, że wskaźnik zysku na akcję (EPS) bardzo regularnie rośnie, wcześniej długo nie mogąc przebić poziomu ok. 1 zł na akcję, w 2020 r. wyniósł 2,56 zł na akcję, a w tym roku może przebić poziom nawet ok. 4,20 zł na akcję.

Minione trzy kwartały 2021 r. są dla Grupy bardzo udane, gdyż poziom przychodów ze sprzedaży znacząco przekracza ubiegłoroczne wartości. Pierwszy kwartał pozwolił osiągnąć poziom 2,77 mld zł (wobec 1,97 mld zł rok wcześniej), drugi kwartał 2,55 mld zł (wobec 1,56 mld zł rok wcześniej), a trzeci kwartał 2,78 mld zł (wobec 2,32 mld zł rok wcześniej). Na poziomie zysku netto jeszcze wyraźniej widać różnicę wynikową na korzyść tego roku – pierwszy kwartał pozwolił osiągnąć zysk na poziomie 57,12 mln zł (wobec 8,92 mln zł rok wcześniej), drugi kwartał 56,43 mln zł (wobec 10,05 mln zł rok wcześniej), a trzeci kwartał 70,94 mln zł (wobec 39,09 mln zł rok wcześniej). Na osiągnięte wyniki wpływ miała m.in. wyższa sprzedaż wyżej marżowych produktów i rozwiązań IT, jak również zauważalne niedobory rynkowe w pierwszej połowie 2021 r. skutkujące wyższymi cenami i osiąganymi marżami. Pamiętajmy także, że wyniki za czwarty kwartał 2021 r. dopiero przed nami, ale już teraz możemy przyjąć, że bieżący rok z dużym prawdopodobieństwem będzie wynikowo rekordowy w historii Grupy.

Większość sprzedaży Grupa realizuje w obszarze Smartfonów (26,82% przychodów ogółem w trzecim kwartale 2021 r.), w obszarze Procesorów (14,06% przychodów ogółem w trzecim kwartale 2021 r.) oraz w obszarze Laptopów (11,79% przychodów ogółem w trzecim kwartale 2021 r.). Z kolei struktura geograficzna przychodów wskazuje na najwyższą sprzedaż w krajach byłego Związku Radzieckiego (58,99% przychodów ogółem w trzecim kwartale 2021 r.), Europie Środkowo-Wschodniej (20,68% przychodów ogółem w trzecim kwartale 2021 r.) oraz na obszarze Bliskiego Wschodu i Afryki (10,53% przychodów ogółem w trzecim kwartale 2021 r.).

Na początku listopada br. Rada dyrektorów ASBISc Enterprises PLC zdecydowała o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021 w kwocie 0,20 USD na akcję czyli w łącznej kwocie 11,1 mln USD.

Szanse i ryzyka
Krótkoterminowo z pewnością dużą szansą dla Grupy jest trwający obecnie czwarty kwartał roku, który zwyczajowo charakteryzował się w latach wcześniejszych wysokim poziomem sprzedaży i zysku netto. Jest to zapewne spowodowane m.in. zbliżającym się okresem świątecznym i mocno zwiększonym w tym czasie popytem na komponenty i gotowe produkty IT.

Należy dodatkowo zaznaczyć, że Grupa wykazuje obecnie zdolność do znacznie szybszego wzrostu niż rynek IT, co zostało także wyraźnie podkreślone w zmianie prognozy finansowej na 2021 r. sprzed ponad dwóch miesięcy.

Z pewnością mocnym punktem Grupy jest duża dywersyfikacja geograficzna i rozbudowane portfolio oferowanych komponentów i gotowych produktów IT, co sprawia że potencjalnie niższa sprzedaż w danym kraju może być łatwo i szybko zrekompensowana przez wyższe przychody na innych obszarach.

W zakresie potencjalnych ryzyk należy nadmienić, że rynek gotowych produktów i komponentów IT charakteryzuje się szybkimi zmianami technologii i krótkimi cyklami życia produktów, co powoduje, że zgromadzone zapasy mogą szybko stać się przestarzałe, a na rynku może wystąpić zarówno niedobór jak i nadmiar produktów i komponentów, które są przedmiotem oferty Grupy. Aby zminimalizować wspomniane ryzyko Grupa musi odpowiednio przewidywać przyszłe wymagania swoich klientów oraz ich zamówienia, jak również poziom oczekiwanej koniunktury rynkowej.

Podsumowanie
Aktualna wycena rynkowa ASBIS na poziomie 1,42 mld zł plasuje spółkę dopiero na początku czwartej dziesiątki indeksu mWIG40. Wycena wskaźnikowa spółki jest bardzo atrakcyjna na tle pozostałych spółek średniej wielkości, a wskaźnik C/Z (5,10) lokuje spółkę na drugim miejscu, ustępując pozycji lidera jedynie Kernel. Z kolei stopa dywidendy na poziomie 4,7% sytuuje spółkę w pierwszej dziesiątce indeksu mWIG40.

Biorąc powyższe dyskonto cenowe i wskaźnikowe spółki wobec innych porównywalnych spółek, jak również mając na uwadze ostatnie podwyższenie wyceny akcji przez analityków DM BOŚ (z ceny 32,4 zł do 39,8 zł przy jednoczesnej rekomendacji „kupuj”) możemy przyjąć, że ABSIS jest naprawdę ciekawą alternatywą inwestycyjną w stosunku do innych wartościowych podmiotów na rynku kapitałowym.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.