RelacjeRynku

AUTO PARTNER – na szybszej ścieżce wzrostu niż rynek

Long
GPW:APR   AUTOPARTN
Profil spółki
AUTO PARTNER (APR) – przedstawiciel branży motoryzacyjnej, spółka notowana na głównym rynku GPW i wchodząca w skład indeksu sWIG80.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i motocykli, koncentrując się na organizacji dystrybucji bezpośrednio od producentów do odbiorców końcowych. Sprzedaż Grupy skierowana jest głównie do warsztatów oraz sklepów motoryzacyjnych i odbywa się zarówno kanałami elektronicznymi poprzez dedykowaną platformę, jak również za pośrednictwem własnej sieci dystrybucji (obecnie ponad 100 oddziałów w Polsce).

Silnym punktem Grupy jest z pewnością duża dywersyfikacja odbiorców – brak kluczowych, gdyż sprzedaż do żadnego z klientów Grupy nie przekracza 10% całości sprzedaży.

Oprócz jednostki dominującej Auto Partner S.A. w skład Grupy Kapitałowej wchodzą cztery podmioty zależne, w tym dwa zagraniczne (spółka czeska i rumuńska).

Wykres i sytuacja techniczna
Po dłuższym okresie konsolidacji na poziomie ok. 13,80 zł (mocne wsparcie wynikające z profilu wolumenu) na początku stycznia br. nastąpiło silniejsze wybicie dotychczasowego oporu na 14,50 zł, które pozwoliło osiągnąć nowe ATH na 16,10 zł. Aktualnie kurs porusza się w kolejnej fazie konsolidacyjnej pomiędzy 14,75 zł a wspomnianym poziomem 16,10 zł (podwójny szczyt). Jeżeli nie nastąpią żadne znaczące sygnały popytowe to możemy spodziewać się raczej kontynuacji trwającej już korekty notowań i dalszego schładzania kluczowych oscylatorów. Za takim potencjalnym scenariuszem dodatkowo przemawia fakt, że istotne średnie kroczące (przede wszystkim MA50 i MA100) znajdują się obecnie wyraźnie poniżej poziomu kursowego.

Analiza wynikowa
W ujęciu kwartalnym, szczególnie od drugiego kwartału 2020 r., widać dużą dynamikę wzrostu sprzedaży Grupy Auto Partner. W tym czasie przychody wzrosły z poziomu 396,67 mln zł do poziomu 611,62 mln zł na koniec trzeciego kwartału 2021 r. W analogicznym okresie skonsolidowany zysk netto Grupy wzrósł z poziomu 32,61 mln zł do poziomu 51,02 mln zł, a sam dochód operacyjny (EBIT) zanotował wzrost z kwoty 43,40 mln zł (drugi kwartał 2020 r.) do kwoty 64,84 mln zł (trzeci kwartał 2021 r.).

Na poziomie przepływów pieniężnych łatwo dostrzec stabilny poziom inwestycji Grupy, których kwartalne saldo oscyluje pomiędzy ujemnymi wartościami od ok. 1 mln do ok. 5,5 mln zł, co oznacza regularnie większy poziom nowych inwestycji, aniżeli rozliczanych dotychczasowo. Jednakże należy także wskazać, że na poziomie przepływów pieniężnych operacyjnych w trzecim kwartale 2021 r. Grupa odnotowała ujemne saldo w kwocie 28,78 mln zł, które zwyczajowo zostało mocno skorelowane z dodatnim w tym okresie saldem przepływów pieniężnych finansowych na poziomie 28,51 mln zł. Oznacza to, że w trzecim kwartale 2021 r. Grupa rekompensowała sobie gorszy operacyjnie okres większym niż zwykle poziomem finansowania zewnętrznego.

Trzeci kwartał 2021 r. był gorszy wynikowo, a co za tym idzie także wskaźnikowo, w stosunku do drugiego kwartału ubiegłego roku, ale należy podkreślić dość wysoką bazę wynikową – marża operacyjna spadła z poziomu 11,72% do 10,60%, marża EBITDA z poziomu 12,81% do 11,71%, a marża netto z 9,47% do 8,34%. Niemniej całościowo Grupa notuje stabilne i co najistotniejsze powtarzalne poziomy rentowności i wyników, co należy jednoznacznie uznać za czynnik pozytywny i dobrze rokujący na przyszłość.

Szanse i zagrożenia
Wydaje się, że operacyjnie Grupie dopisują obecnie zarówno wewnętrzne czynniki fundamentalne, jak również zewnętrzne czynniki koniunkturalne w branży motoryzacyjnej.

Z pewnością silną stroną Grupy jest dywersyfikacja sprzedaży, zarówno na poziomie poszczególnych odbiorców, jak również ze względu na strukturę geograficzną. Nie sposób nie odnotować silnej dynamiki przychodów w eksporcie (+46% r/r) oraz w skali kraju (blisko 28% r/r), co w połączeniu ze zdrową proporcją sprzedaży zagranicą (45% ogółu sprzedaży) wobec sprzedaży krajowej (55% ogółu sprzedaży) przemawia mocno na korzyść Grupy. Warto także wspomnieć, że na koniec trzeciego kwartału 2021 r. Grupa realizowała sprzedaż łącznie na 30 rynkach zbytu, skale umacniając swoją pozycję rynkową oraz zwiększając konsekwentnie skalę działania. Dodatkowo mocny nacisk położony jest na nieustanną rozbudowę oferty Grupy, wzrost sprzedaży wysokomarżowych produktów (szczególnie marek własnych i na wyłączność) oraz rozwój sieci zrzeszonych warsztatów niezależnych pod marką MaXserwis.

Innym pozytywnym czynnikiem jest niskie zadłużenie Grupy (wskaźnik dług netto / EBITDA poniżej 1,0), które pozwoliło zanotować na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku spadek kosztów odsetkowych o 22% r/r. Obecnie, pomimo wzrostu stóp procentowych, to właśnie niskie zadłużenie Grupy daje mocną stabilność operacyjną i może mieć istotny wpływ na dalsze umacnianie pozycji konkurencyjnej w branży.

W trzecim kwartale Grupa podjęła decyzję o utworzeniu nowego centrum logistyczno-magazynowego w Poznaniu, którego łączna powierzchnia wynosi ok. 14 tys. mkw. (całościowo łączna powierzchnia magazynowa Grupy Auto Partner przekroczyła już ponad 100 tys. mkw.), co świadczy o stabilnym rozwoju i bieżących potrzebach operacyjnych Grupy.

Grupa jednoznacznie wykorzystuje szanse rynkowe, które pojawiają się na jej drodze. Jest to efekt wspomnianych wyżej mocnych fundamentów, odpowiedniego przygotowania operacyjnego, trzymania w ryzach strony kosztowej.

Należy pokreślić, że sama Grupa Auto Partner rozwija się szybciej niż rynek części samochodowych, którego problemy nie dotyczą dystrybutorów części zamiennych. W skali makroekonomicznej zauważalne są oczywiście zaburzenia łańcucha dostaw czy większe niż zwykle trudności z dostępem do surowców, jednakże na poziomie samych dystrybutorów biznes kwitnie i mocno prze do przodu. W konsekwencji dużych deficytów aut nowych i używanych rośnie ich faktyczny okres użytkowania, a to z kolei przekłada się bezpośrednio na większą ilość napraw i wymiany części zamiennych.

Grupa Auto Partner odpowiada więc na zapotrzebowanie rynku i wychodzi naprzeciw coraz większym perspektywom całej branży.

Aktualna wycena
Obecna kapitalizacja Auto Partner przekracza próg 2 mld zł, co czyni spółkę trzecią najwyżej wycenianą rynkowo wśród podmiotów indeksu sWIG80. Aktualny wskaźnik C/Z wynosi 11,70, natomiast C/WK 3,29, co w przypadku tego pierwszego plasuje Auto Partner w połowie stawki najmniejszych spółek, jednakże nie odbiega od zwyczajowego poziomu wśród podmiotów z indeksu branżowego WIG-Motoryzacja. Wydaje się, że należałoby oczekiwać utrzymania dalszego wzrostu wynikowego, co w konsekwencji wpłynie na jeszcze bardziej atrakcyjne wskaźniki wyceny i być może także na wyższą stopę wypłacanej dywidendy (za rok 2020 wyniosła ona raptem 0,85%).

---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.