RelacjeRynku

Amica – silna marka na wymagającym rynku

Long
AMICA (GPW:AMC)  
GPW:AMC   AMICA
Wykres spółki i sytuacja techniczna
Amica ( AMC ) – producent sprzętu gospodarstwa domowego, spółka notowana na głównym rynku GPW i wchodząca w skład indeksu mWIG40 .

Przez długi czas kurs spółki poruszał się w przedziale pomiędzy 140,8 zł a 154,2 zł, by w połowie maja br . przebić dotychczasowy opór i wejść na wyższy poziom. Pod koniec czerwca br . kurs zaliczył poziom 172,4 zł – najwyższy na przestrzeni ostatnich 4,5 roku. Od tego czasu jednak obserwowaliśmy stopniowy spadek notowań i systematyczne łamanie wsparć technicznych w postaci kolejno średniej 50-sesyjnej, 100-sesyjnej i 200-sesyjnej. Kurs opadł wówczas na dotychczasowe wsparcie na ok. 154,2 zł, by po kilkudniowej konsolidacji również nie utrzymać wspomnianego poziomu i szybko opaść na kolejny, wynikający z profilu wolumenu na ok. 140,8 zł. Pojawiające się od początku października br . kolejne informacje o transakcjach sprzedaży akcji dokonywanych przez Wiceprezesa Zarządu nie pozwoliły na wybronienie tego ważnego poziomu i kurs opadł jeszcze niżej w okolicy aktualnego wsparcia na poziomie ok. 124,8 zł. Aktualnie kurs porusza się w rejonie wspomnianej ceny i wiele wskazuje, że do czasu pojawienia się kolejnego impulsu może konsolidować obecny poziom. Wskaźnik RSI , który po wyłamaniu wparcia wynikającego z profilu wolumenu na ok. 140,8 zł zszedł nawet poniżej kanału, zdaje się zawracać i odbijać powoli w górę. Z kolei na MACD jesteśmy blisko wygenerowania sygnału kupna, który może być realnym technicznym impulsem do rozpoczęcia odbudowy kursu. Obroty ostatnich sesji malały, co oznacza, że presja podażowa mogła ulec wyczerpaniu i kolejne sesje będą stały pod znakiem wyczekiwania na pojawienie się konkretniejszego impulsu w kierunku wzrostowym lub spadkowym.

Profil spółki
Amica S.A. jest największym polskim producentem sprzętu gospodarstwa domowego i liderem na krajowym rynku AGD . Produkuje, poza sztandarową marką własną, również pod szyldem Gram, Hansa oraz CDA , które trafiają na rynki zagraniczne. Gram to prestiżowa, tradycyjna duńska marka istniejąca od 1899 roku, przejęta przez Amikę w 2001 roku i znana w całej Skandynawii. Hansa z kolei to marka kojarząca się z solidną technologią i ciesząca się dużą popularnością na rynkach Europy Wschodniej. CDA to brytyjska marka przejęta w 2015 roku i świetnie rozpoznawalna w takich kanałach dystrybucyjnych jak studia mebli kuchennych. Oprócz wspomnianej Skandynawii, Europy Wschodniej oraz Wielkiej Brytanii produkty Amica cieszą się szczególną renomą również na rynku niemieckim.

Głównym akcjonariuszem Amica S.A. jest Holding Wronki S.A. , posiadający obecnie ok. 35% akcji w kapitale zakładowym. Z kolei Holding Wronki S.A. poprzez Invesco Sp. z o.o. kontroluje Prezes Zarządu Amica S.A. Pan Jacek Rutkowski.

Amica S.A. jest jednostką dominującą wobec Grupy Kapitałowej Amica S.A. , w której zatrudnionych jest obecnie ok. 2 500 osób, biorąc pod uwagę wszystkie fabryki i biura zarówno Polsce, jak i zagranicą.

Analiza wynikowa
W ujęciu rocznym przychody ze sprzedaży Grupy Amica w ostatnich latach ustabilizowały się na poziomie ok. 3 mld zł przy zysku netto wahającym się pomiędzy ok. 110 mln zł (lata 2018-2019) a 150 mln zł (2020). Daje to roczną rentowność netto na sprzedaży na poziomie 4-5%.

To co rzuca się w oczy, na przestrzeni ostatnich lat, to bardzo dobry rok 2020, który pomimo uwarunkowań pandemiczny był dla Grupy Amica bardzo udany. W tym czasie nie tylko udało się utrzymać stabilny poziom sprzedaży ok. 3 mld zł oraz znacząco zwiększyć zysk netto Grupy o ok. 38% r/r, ale również wygenerować rekordowe saldo przepływów pieniężnych na działalności operacyjnej, które przekroczyło poziom 345 mln zł. Z pewnością wpływ na taki stan rzeczy miały nie tylko wspomniane powyżej uwarunkowania pandemiczne, które skłoniły konsumentów do przeznaczenia większych nakładów finansowych na własne gospodarstwa domowe, lecz także znaczące inwestycje Grupy w poprzednich okresach. Dodatkowo uwagę przyciąga wysokie ujemne saldo przepływów pieniężnych na działalności finansowej, które wzrosło ponad trzykrotnie w roku 2020 w stosunku do roku 2019. Oznacza to, że rekordowe przepływy operacyjne i bardzo udany 2020 rok Grupa wykorzystała w dużej mierze na nadpłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, które mogły w istotnej części powstać ze względu na zwiększone w poprzednich latach nakłady inwestycyjne.

Analizując wyniki finansowe Grupy Amica w bieżącym roku należy zauważyć dość wyraźne spowolnienie w stosunku do trzeciego i czwartego kwartału 2020 r., pomimo znacząco lepszych całościowo wyników pierwszego półrocza 2021 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2020 r., kiedy to Grupa odnotowała wzrost przychodów o 24% r/r oraz znacząco lepszą sprzedaż w każdej kategorii asortymentowej i we wszystkich obszarach geograficznych. Widać to zarówno na poziomie kwartalnej sprzedaży, na poziomie kwartalnych zysków netto, na poziomie kwartalnej rentowności netto ze sprzedaży oraz w szczególności na poziomie kwartalnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Pomimo tego, co warto podkreślić, Grupa Amica na koniec czerwca wciąż posiadała 107,6 mln zł wolnej gotówki.

Wydaje się, że na powyższy stan rzeczy duży wpływ wywarła sytuacja makroekonomiczna całej gospodarki, a w szczególności mocno rosnąca presja kosztów surowców (stal), komponentów (aluminium), wzrastające koszty energii elektrycznej i koszty pracy oraz coraz droższe koszty transportu.

Szanse i ryzyka
Z pewnością realnym zagrożeniem dla Grupy Amica mogą być wciąż utrzymujące się na wysokim poziomie, wspomniane wyżej, m.in. koszty surowców i energii elektrycznej. W takiej sytuacji nieuniknione wydają się podwyżki cen sprzętu AGD , które ostatecznie w sposób naturalny zostaną przeniesione na klientów, a to z kolei może mieć istotny wpływ na kształtowanie się popytu w kolejnych kwartałach. Można jednak przyjąć, że pewnym czynnikiem łagodzącym dla ewentualnych negatywnych efektów popytowych i konkurencyjnych może być powszechna presja inflacyjna, która dotyka przecież każdy sektor szeroko rozumianej gospodarki.

Warto jednak wspomnieć o kilku istotnych szansach, które działają na plus Grupy Amica. Pewną przewagą konkurencyjną Grupy Amica wobec pozostałych konkurentów rynkowych może być choćby mała podatność na potencjalne przyszłe zaburzenia globalnych łańcuchów dostaw, która została uzyskana poprzez niedawną odbudowę zapasów. W jej efekcie Grupa Amica może szybciej i lepiej odpowiadać na przyszłe potrzeby swoich klientów.

Należy także wspomnieć o wznowieniu przez Grupę inwestycji rozwojowych m.in. w zakresie zwiększenia mocy wytwórczych oraz z zakresie efektywności procesów wewnętrznych (automatyzacja, cyfryzacja i obszar IT). Z jednej strony wpłynęło to na obniżenie przepływów gotówkowych w ujęciu rok do roku, o których wspomnieliśmy w zakresie analizy wynikowej, lecz z drugiej strony daje to kolejne „paliwo” w nabraniu odpowiedniej „mocy przelotowej” na przyszłe okresy, które przełoży się na wielkość sprzedaży, poziom zysku netto i prawdopodobnie całościowo marży wyniku netto.

Pewną szansą dla wyników Grupy Amica jest również stabilna i wzrostowa tendencja kursu EUR/PLN, który od początku czerwca br . stopniowo rośnie, co z kolei będzie miało odzwierciedlenie w wynikach finansowych Grupy za trzeci kwartał 2021 r. i z dużym prawdopodobieństwem również w kwartale bieżącym.

Wizerunkowo Grupa Amica jest bardzo mocnym podmiotem, o ugruntowanej pozycji rynkowej i atrakcyjnej ofercie produktowej. Na jej korzyść działa choćby dalsza redystrybucja części zysków wobec akcjonariuszy spółki Amica, która odbywa się regularnie od lat w formie dywidend, a jej kwota w 2021 roku była dwa razy wyższa niż w roku ubiegłym.

Podsumowanie
Obecnie Amica S.A. ze swoją kapitalizacją na poziomie ok. 970 mln zł jest jedną z najniżej wycenionych rynkowo spółek w indeksie mWIG40 . Jednocześnie wskaźnik C/Z na poziomie 5,80 i wskaźnik C/ WK na poziomie 0,89 plasuje spółkę w absolutnym topie najkorzystniej wycenionych podmiotów wspomnianego indeksu. Sama stopa dywidendy na poziomie 4,7%, a szczególnie prawdopodobna dalsza tendencja wzrostowa wypłacanych dywidend, również stawia spółkę Amica w gronie spółek najbardziej atrakcyjnych spółek średniej wielkości.

W naszej opinii odreagowanie ostatnich i potencjalnie wciąż obecnych spadków kursu Amica powinno nadejść w stosunkowo krótkim czasie. Zasadnicze pytanie nie brzmi obecnie czy spółka jest mocna fundamentalnie i czy warto rozważyć nabycie jej akcji, lecz raczej czy to już właściwy moment na złożenie zlecenia kupna. Całościowo należy dostrzec zarówno obiektywne zagrożenia okołorynkowe dla biznesu Grupy, jak również wznowione kolejny już raz inwestycje, które mają nie tylko pomóc ograniczyć ryzyka w skali makro, ale również napędzić dodatkowo biznes i jeszcze mocniej wzmocnić silną już pozycję rynkową.

Z pewnością Amica S.A. to bardzo ciekawa pozycja inwestycyjna, szczególnie pod kątem długoterminowego portfela dywidendowego i warto obserwować notowania spółki z jednoczesnym uwzględnieniem poziomu akceptowanego przez siebie ryzyka inwestycyjnego.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.