RelacjeRynku

AITON CALDWELL notuje w 2021 r. przychody 12,58 mln zł

Long
NEWCONNECT:AIT   AITON CALDWELL
Aiton Caldwell S.A. zanotował w całym 2021 roku przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 12 580 245,76 zł wobec 16 171 331,19 zł rok wcześniej, co oznacza spadek sprzedaży o 22,21% w ujęciu rok do roku. Jednocześnie na koniec ubiegłego roku strata netto spółki wyniosła 414 324,66 zł względem zysku 722 944,97 zł odnotowanego na koniec 2020 roku, natomiast marża EBIDTA ukształtowała się na poziomie 1 960 713,73 zł - niższej o 44% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

„Na wyniki finansowe Spółki w raportowanym okresie wpłynęły obowiązujące od 1 lipca 2021 roku obniżone stawki za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych (FTR) oraz mobilnych (MTR), wprowadzone aktem delegowanym Komisji Europejskiej z 18 grudnia 2020 roku. Nowa stawka za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych była w drugiej połowie roku ośmiokrotnie niższa od tej, na podstawie której Spółka rozliczała się w jego pierwszej połowie” - podkreślono istotę zmian kluczowych uwarunkowań prawnych, mających wpływ na wyniki spółki już od trzeciego kwartału 2021 roku.

„Spółka konsekwentnie realizowała strategię zorientowaną na oferowanie klientom biznesowym usług świadczonych w chmurze. Niezmiennie prowadzono aktywne działania sprzedażowe i rozwojowe. Na przestrzeni roku systematycznie zwiększano liczbę klientów biznesowych z segmentu SME, korzystających z usług oferowanych pod marką Datera oraz abonamentowych na platformie FCN” - wskazano realne czynności operacyjne podejmowane w 2021 roku i ich efekty.

„Ponadto, Spółka rozpoczęła przegląd rynku oraz możliwych opcji w kierunku przejęcia klientów biznesowych, którym usługi w technologii VoIP świadczą alternatywni operatorzy telekomunikacyjni. Spółka nie wyklucza akwizycji takich operatorów w przypadku uzyskania atrakcyjnej wyceny” – informuje Zarząd Aiton Caldwell S.A. kładąc nacisk na strategiczny cel rozwoju spółki w kolejnych miesiącach.

Na dzień 16 maja 2022 roku Aiton Caldwell S.A. wyznaczyła termin publikacji kolejnego raportu wynikowego w formie raportu okresowego za pierwszy kwartał 2022 roku.

O Aiton Caldwell S.A.:
Aiton Caldwell to dostawca usług telekomunikacyjnych oraz ich integrator w oparciu o własne rozwiązania technologiczne.

Spółka oferuje systemy telekomunikacyjne IP-PBX i telefonię VoIP, przeznaczone zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dla klientów korporacyjnych.

Aiton Caldwell prowadzi działalność w oparciu o dwie główne marki produktowe, którymi są Datera i FCN, dedykowane dla poszczególnych i wzajemnie uzupełniających się segmentów rynku.

Datera to centrale telefoniczne IP-PBX: stacjonarne Call-eX i chmurowe Call-eX Cloud, a także usługi głosowe SIP Trunk BIZ dla biznesu, skierowane głównie dla rynku małych i średnich przedsiębiorstw oraz największych klientów korporacyjnych, w tym telco.

FCN to platforma usługowa VoIP oferująca połączenia dla rynku masowego i mikrofirm. Oprócz wysokiej jakości, tanich połączeń telefonicznych, FCN oferuje bogaty zestaw biznesowych usług dodanych, takich jak np.: Wirtualny Faks, Wirtualna Centralka czy Telekonferencje.

Akcje Aiton Caldwell S.A. notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.