RelacjeRynku

AITON CALDWELL notuje w III kw. 2022 r. przychody 2,081 mln zł

Long
NEWCONNECT:AIT   AITON CALDWELL
Aiton Caldwell notuje w III kw. 2022 r. przychody na poziomie 2,081 mln zł

Aiton Caldwell SA w trzecim kwartale 2022 roku kontynuował gorszy wynikowo okres, zapoczątkowany w trzecim kwartale ubiegłego roku, notując przychody netto ze sprzedaży na poziomie 2 081 219 zł, oznaczające spadek o 2,42% wobec poprzedniego kwartału oraz o 13,73% wobec analogicznego okresu rok wcześniej. Na relatywnie niższą, niż w ubiegłym roku, sprzedaż wpływ miały obniżenia stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych (FTR) oraz mobilnych (MTR), wprowadzone aktem delegowanym Komisji Europejskiej z 18 grudnia 2020 roku, o czym spółka regularnie informowała w poprzednich raportach okresowych.

„Na wysokość przychodów w raportowanym okresie w dalszym ciągu wpływ miały negatywne stymulatory gospodarcze takie jak wojna w Ukrainie, niepewność rynkowa i wysoka inflacja. Wspomniane czynniki spowodowały wyraźny spadek aktywności klientów pre-paid platformy FCN, którzy stanowią istotny odsetek klientów spółki” – podkreśla istotne uwarunkowania rynkowe Zarząd Aiton Caldwell SA.

„W związku z powyższym, w trzecim kwartale 2022 roku spółka zanotowała 525 430 zł straty netto, wobec 557 394 zł straty w kwartale poprzedzającym i 355 924 zł straty w analogicznym okresie roku ubiegłego” – czytamy dalej.

„W raportowanym okresie wydano nową wersję systemu Call-eX, oznaczoną nazwą kodową 3.22.9. Aktualizacja to istotny krok w kierunku rozbudowy możliwości automatyzacji obsługi klientów i komunikacji wielokanałowej, poprzez większą integrację funkcji SMS z usługami z grupy IVR. Nowa wersja systemu to duży skok wydajnościowy, pozwalający na obsługę dużych call center” – wskazano na konkretne działania podejmowane w raportowanym okresie.

Ponadto, jak informuje spółka, w trzecim kwartale 2022 roku całkowita wartość sprzedaży usług hostowanej centrali Call-eX Cloud w ramach marki Datera wzrosła o blisko 10% względem poprzedniego kwartału, co przełożyło się na wzrost liczby abonentów o blisko 2,5%. Jednocześnie liczba klientów abonamentowych na platformie FCN wzrosła w tym czasie o prawie 8,5% względem drugiego kwartału oraz o około 39% względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

„Zarząd informuje, iż zawarł w dniu 20 lipca 2022 r. z CMT Advisory Sp. z o.o. umowę w sprawie doradztwa transakcyjnego – buy side, której przedmiotem jest świadczenie na rzecz spółki usług doradztwa finansowego i organizacyjnego zmierzających do dokonania transakcji mającej na celu nabycie innego (jeszcze nieskonkretyzowanego) przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub jego zorganizowanej części celem poszerzenia bazy klientów biznesowych, na rzecz których spółka mogłaby świadczyć usługi teleinformatyczne” – wyraźnie obrazuje aktualny cel strategiczny Aiton Caldwell SA.

O Aiton Caldwell SA:
Aiton Caldwell to dostawca usług telekomunikacyjnych oraz ich integrator w oparciu o własne rozwiązania technologiczne.

Spółka oferuje systemy telekomunikacyjne IP-PBX i telefonię VoIP, przeznaczone zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dla klientów korporacyjnych.

Aiton Caldwell prowadzi działalność w oparciu o dwie główne marki produktowe, którymi są Datera i FCN, dedykowane dla poszczególnych i wzajemnie uzupełniających się segmentów rynku.

Datera to centrale telefoniczne IP-PBX: stacjonarne Call-eX i chmurowe Call-eX Cloud, a także usługi głosowe SIP Trunk BIZ dla biznesu, skierowane głównie dla rynku małych i średnich przedsiębiorstw oraz największych klientów korporacyjnych, w tym telco.

FCN to platforma usługowa VoIP oferująca połączenia dla rynku masowego i mikrofirm. Oprócz wysokiej jakości, tanich połączeń telefonicznych, FCN oferuje bogaty zestaw biznesowych usług dodanych, takich jak np.: Wirtualny Faks, Wirtualna Centralka czy Telekonferencje.

Akcje Aiton Caldwell SA notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.