RelacjeRynku

Aiton Caldwell – autorskie rozwiązania wobec uwarunkowań rynku

Long
NEWCONNECT:AIT   AITON CALDWELL
Profil spółki
Aiton Caldwell S.A. (AIT) – przedstawiciel branży telekomunikacyjnej i spółka notowana na alternatywnym rynku GPW - New Connect.

Aiton Caldwell to dostawca usług telekomunikacyjnych oraz ich integrator w oparciu o własne rozwiązania technologiczne.

Spółka oferuje systemy telekomunikacyjne IP-PBX i telefonię VoIP, przeznaczone zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dla klientów korporacyjnych.

Aiton Caldwell prowadzi działalność w oparciu o dwie główne marki produktowe, którymi są Datera i FCN, dedykowane dla poszczególnych i wzajemnie uzupełniających się segmentów rynku.

Datera to centrale telefoniczne IP-PBX: stacjonarne Call-eX i chmurowe Call-eX Cloud, a także usługi głosowe SIP Trunk BIZ dla biznesu, skierowane głównie dla rynku małych i średnich przedsiębiorstw oraz największych klientów korporacyjnych, w tym telco.

FCN to platforma usługowa VoIP oferująca połączenia dla rynku masowego i mikrofirm. Oprócz wysokiej jakości, tanich połączeń telefonicznych, FCN oferuje bogaty zestaw biznesowych usług dodanych, takich jak np.: Wirtualny Faks, Wirtualna Centralka czy Telekonferencje.

Wykres i sytuacja techniczna
Przez długi czas kurs spółki oscylował w okolicy ok. 0,78 zł, a wyłamanie tego poziomu w dół nastąpiło w wyniku gorszych niż zwykle danych finansowych, które spółka opublikowała za trzeci kwartał ubiegłego roku. Od tego czasu obserwowaliśmy stopniowy, aczkolwiek znaczący spadek notowań aż o ponad 46% do poziomu 0,42 zł za akcję. Następnie, po krótkiej fazie konsolidacji na poziomie ok. 0,47 zł, nastąpiło powolne odrabianie strat, a istotnym momentem była sesja z 14 stycznia br., kiedy to kurs zanotował wzrost o ponad 46%, dodatkowo poparty bardzo wysokim obrotem sesyjnym. Kolejnego dnia nie udało się jednak sforsować obecnego oporu w okolicy ok. 0,78 zł, co za skutkowało raz jeszcze korektą kursu i ponownym testowaniem poziomu aktualnego wsparcia na ok. 0,47 zł. Obecnie kurs porusza się w okolicy 0,55 zł w pobliżu krótkoterminowej średniej kroczącej 50-sesyjnej (MA50).

Analiza wynikowa
W ujęciu rocznym przez długi czas przychody Aiton Caldwell kształtowały się na dość stabilnym i bardzo powtarzalnym poziomie ok. 14-15 mln zł, jednocześnie zysk netto spółki utrzymywał się długo powyżej 1 mln zł. Z czasem jednak zauważalne było stopniowe pogarszanie się wyników, okraszone stratą netto na koniec 2019 roku w kwocie ponad 350 tys. zł.

Przełomowym momentem był 2020 rok, który pozwolił spółce nie tylko zanotować rekordowy poziom przychodów, których kwota przekroczyła 16 mln zł, ale przede wszystkim powrócić na dotychczasową ścieżkę rentowności spuentowaną zyskiem netto powyżej 720 tys. zł.

Rok 2021 należy rozpatrywać przez pryzmat dwóch okresów – pierwszego i drugiego półrocza. Pierwsze dwa kwartały ubiegłego roku to okres utrzymywania stabilnych przychodów na poziomie ok. 4 mln zł oraz solidnych zysków kwartalnych na poziomie 300 tys. zł (pierwszy kwartał) oraz niespełna 170 tys. zł (drugi kwartał). Czynnikiem, który zaburzył dotychczasową pozytywną tendencję wynikową było obniżenie stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych oraz mobilnych, które weszło w życie z dniem 1 lipca 2021 roku. Niestety przełożyło się to na wyniki spółki w trzecim kwartale, gdy nastąpił spadek przychodów Aiton Caldwell o 36% k/k i 35% r/r, a rzeczywista stawka za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych okazała się wówczas niższa aż ośmiokrotnie od tej, na podstawie której spółka rozliczała się ze swoimi klientami przed wprowadzeniem zmian na gruncie prawnym. Pomimo gorszego niż dotychczas otoczenia rynkowego pozytywnie należy odczytać zdolność spółki do zwiększania sprzedaży w określonych segmentach własnej działalności operacyjnej. To właśnie w trzecim kwartale ubiegłego roku przychód z tytułu opłat abonamentowych za usługi oferowane przez spółkę w ramach systemu Call-eX Cloud wzrósł o 9% względem poprzedniego kwartału i aż o 55% względem analogicznego okresu rok wcześniej. Jednocześnie w trzecim kwartale ubiegłego roku spółka zanotowana 20% spadek kosztów z działalności operacyjnej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Ostatni kwartał ubiegłego roku to kontynuacja, gorszego wynikowo, okresu zapoczątkowanego w trzecim kwartale 2021 roku. W tym czasie nastąpił kolejny spadek przychodów netto ze sprzedaży o – 6,12% względem trzeciego kwartału poprzedniego roku, a sama spółka odnotowała kwartalną stratę netto w wysokości ponad 500 tys. zł. Gorsza tendencja wynikowa, analogicznie jak w trzecim kwartale ubiegłego roku, jest efektem zmian prawnych, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.

Szanse i zagrożenia
Aby dobrze zdiagnozować szanse i zagrożenia w odniesieniu do Aiton Caldwell należy w pierwszej kolejności spojrzeć na otoczenie rynkowe spółki, w szczególności mając na uwadze zmianę uwarunkowań prawnych dokonaną w połowie zeszłego roku.

Obowiązujące od 1 lipca 2021 roku obniżone stawki za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych (FTR) oraz mobilnych (MTR), wprowadzone aktem delegowanym Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2020 roku, wpłynęły znacząco na wyniki Aiton Caldwell odnotowane już w trzecim kwartale ubiegłego roku i mają także niebagatelne znaczenie w perspektywie kolejnych okresów. Charakter wprowadzonych zmian prawnych jest stały i w równej mierze odnosi się do pozostałych, zbliżonych profilem działalności do Aiton Caldwell, pomiotów z branży telekomunikacyjnej. Jedyną uprzywilejowaną grupą na tle całego sektora telekomunikacyjnego są operatorzy telefonii komórkowej (tzw. „MNO”), oferujący swoim klientom usługi związane z telefonią komórkową na bazie własnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

O ile Aiton Caldwell nie ma żadnego wpływu na odgórne uwarunkowania prawne, które oczywiście wpływają bezpośrednio na prowadzoną działalność biznesową, o tyle na samą działalność operacyjną spółki można spojrzeć w bardziej przychylny sposób.

Aiton Caldwell niezmiennie czyni starania w celu udoskonalania nie tylko własnej oferty usługowej (np. nowe plany abonamentowe i atrakcyjniejsze niż dotychczas pakiety darmowych minut na numery stacjonarne i komórkowe), ale przede wszystkim tej produktowej. Należy odnotować prace rozwojowe spółki nad nową generacją systemów Call-eX i Call-eX Cloud na gruncie ich istotnych funkcjonalności oraz znaczącego zwiększania wydajności w zakresie obsługiwanego wolumenu użytkowników oraz połączeń. Ponadto ciekawą ofertą spółki jest niewątpliwie usługa analityczna Lead360, pozwalająca na badanie rentowności reklam (online i offline) poprzez monitorowanie ilości połączeń telefonicznych, jak również analizę wykorzystującą mechanizm przydzielania indywidualnych numerów osobom dzwoniącym z reklam online. Dla przykładu użytkownik usługi Lead360 zyskuje wiedzę, czy klient, który zadzwonił na firmową infolinię znalazł numer na stronie internetowej, za pośrednictwem kampanii w wyszukiwarce, serwisie społecznościowym lub w reklamie prasowej. Wspomniana usługa jest dostępna zarówno dla niewielkich firm, dużych, wielooddziałowych organizacji jak i agencji marketingowych chcących oferować jej funkcje swoim klientom.

Niewątpliwie wymiernym efektem działalności biznesowej Aiton Caldwell, który nie sposób pominąć, jest z pewnością zauważalny wzrost liczby obsługiwanych klientów w określonych segmentach działalności operacyjnej. W zakresie systemu Call-eX Cloud spółka odnotowała tylko w trzecim kwartale ubiegłego roku wzrost liczby klientów biznesowych z segmentu średnich i małych przedsiębiorstw, których ilość wzrosła o 3,9% k/k i aż o 34% r/r. Jednocześnie, w tym samym okresie, na poziomie platformy telekomunikacyjnej FCN liczba klientów abonamentowych wzrosła o 12,5% k/k, a same plany dedykowane firmom (Wirtualna Centrala) odnotowały wzrost o blisko 19,6% czyli dwukrotnie wyższy niż pozostałe abonamenty, stanowiąc wówczas 35% wszystkich abonamentów na platformie FCN. Ostatni kwartał 2021 roku to podtrzymanie pozytywnych trendów operacyjnych, widocznych już w kwartale wcześniejszym, polegających na systematycznym wzroście sprzedaży i liczby klientów Aiton Caldwell w poszczególnych segmentach prowadzonej działalności. W samym czwartym kwartale poprzedniego roku wzrosła całkowita wartość sprzedaży usług i produktów oferowanych pod marką Datera względem kwartału poprzedzającego o 9,87%. Równolegle spółka odnotowała wzrost liczby klientów biznesowych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie marki Datera o blisko 1,4% k/k oraz o 30,8% r/r jak również wzrost usług abonamentowych na poziomie marki FCN o blisko 5% k/k. W ramach platformy internetowej FCN, na koniec ostatniego kwartału ubiegłego roku, największy wzrost o 15,6% w okresie kwartał do kwartału odnotowała, dedykowana firmom, usługa Wirtualnej Centrali i stanowiła wówczas 38% wszystkich usług abonamentowych wykupionych przez klientów na platformie FCN. Wydaje się zatem, że spółka właściwie wykorzystuje rzeczywiste potrzeby przedsiębiorców, które są efektem powszechnej transformacji cyfrowej, odpowiednio dostosowując własną ofertę rynkową.

Aiton Caldwell inwestuje przy tym nie tylko we własny kapitał ludzki, lecz także czyni starania w celu poszerzania firmowej siatki partnerskiej. Spółka niezmiennie poszukuje nowych specjalistów, w szczególności programistów, inżynierów oraz specjalistów ds. telekomunikacji, obsługi klientów, sprzedaży, marketingu i analiz. Jednocześnie oferuje innym podmiotom z branży telekomunikacyjnej i informatycznej dołączenie do programu partnerskiego marki własnej Datera, umożliwiającego zarabianie na sprzedaży i serwisowaniu produktów tej marki. Większy zespół własny oraz zróżnicowane kanały sprzedaży to nie tylko możliwość obsługi większej ilości klientów, ale przede wszystkim droga do skutecznego skalowania biznesu.

Strategicznym procesem, który od pewnego czasu konsekwentnie realizuje Aiton Caldwell, jest bez wątpienia rozpoznanie rynku usług telekomunikacyjnych dla podmiotów biznesowych, które ma na celu ewentualne nabycie podmiotu lub podmiotów na nim operujących. Celem strategicznym tego procesu jest poszerzenie kręgu odbiorców usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Aiton Caldwell, a w konsekwencji na znaczące umocnienie pozycji rynkowej w branży. Wydaje się, że w warunkach widocznej powszechnej konsolidacji rynku, skutkującej stopniowym spadkiem konkurencyjności mniejszych przedsiębiorstw, samą decyzję o podjęciu starań na gruncie potencjalnych akwizycji innych podmiotów należy uznać za jednoznacznie pozytywną. Potencjalne efekty biznesowe tych działań mogą wymiernie wpłynąć nie tylko na skalę biznesu Aiton Caldwell, ale przede wszystkim na dalsze perspektywy rozwojowe samej spółki.

Aktualna wycena (źródło Parkiet.com)
Na dzień 21 lutego 2022 roku, na moment po rozpoczęciu sesji giełdowej, Aiton Caldwell zajmuje 34. miejsce wśród najniżej wycenionych rynkowo spółek notowanych na rynku New Connect, których łącznie jest obecnie około 250. Aktualna kapitalizacja spółki wynosi 6,84 mln zł. Jednocześnie wskaźnik C/WK wynosi zaledwie 0,84, co oznacza że kurs giełdowy Aiton Caldwell kształtuje się na poziomie 16% niższym niż wynosi jej wartość księgowa ujęta w księgach rachunkowych. Z kolei wskaźnik C/Z, określający relację ceny rynkowej spółki do jej rocznego zysku, wynosi w chwili obecnej 27,15 i plasuje spółkę około 100 miejsca wśród wszystkich podmiotów wchodzących w skład indeksu NCIndex.

---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.