RelacjeRynku

AITON CALDWELL podsumowuje 2022 rok i nakreśla cele na kolejny!

Long
NEWCONNECT:AIT   AITON CALDWELL
Aiton Caldwell SA podsumowuje 2022 rok i nakreśla cele na kolejny

Spółka podlegała jednocześnie w minionych dwunastu miesiącach tym samym presjom i bolączkom jak pozostałe podmioty sektora telekomunikacyjnego, mierząc się zarówno z inflacją, niepewnością gospodarczą związaną z trwającą wojną za naszą wschodnią granicą, jak również z podwyższonymi stopami procentowymi. Co prawda ten ostatni czynnik nie wpłynął istotnie na stronę operacyjną samej spółki, gdyż nie posiada ona kredytów i związanego z nimi zadłużenia, jednak w ujęciu całej branży wspomniane uwarunkowania rynkowe powodowały często świadome wstrzymywanie decyzji inwestycyjnych przez poszczególne podmioty.

Aiton Caldwell w 2022 roku kontynuował gorszy wynikowo okres, zapoczątkowany jeszcze w trzecim kwartale ubiegłego roku, na co wpłynęło w istotny sposób obniżenie stawek na połączenia w sieciach stacjonarnych oraz mobilnych, wprowadzone aktem delegowanym Komisji Europejskiej i obowiązujące już od trzeciego kwartału poprzedniego roku.

W codziennej działalności Aiton Caldwell kierował się przede wszystkim perspektywą poszczególnych klientów, szczególnie istotną w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, przykładając dużą uwagę do właściwej komunikacji i odpowiedniego reagowania na potrzeby drugiej strony. Wspomniana koncentracja na indywidualnych preferencjach danego kontrahenta znalazła odzwierciedlenie w pracach spółki w obszarze własnych rozwiązań telekomunikacyjnych, zintegrowanych z jak największą liczbą systemów zewnętrznych (m.in. CRM, ERP, marketplace, platformy e-commerce, platformy integracyjne), które z kolei umożliwiały klientom swobodne korzystanie z usług głosowych niezależnie od branży, w której operują.

Niewątpliwie istotnym zdarzeniem Aiton Caldwell w 2022 roku, z którym spółka wiąże duże oczekiwania biznesowe, było zawarcie w połowie roku umowy z wyspecjalizowanym podmiotem doradczym w zakresie doradztwa transakcyjnego – buy side, która jest krokiem w kierunku potencjalnych akwizycji innych podmiotów z branży. Planowane konsolidacje rynkowe to jednoznacznie strategiczny kierunek, na którym koncentruje swoje działania Aiton Caldwell, a przeprowadzenie tego typu transakcji otworzy przed spółką możliwość skokowego zwiększenia liczby obsługiwanych klientów czyli w konsekwencji także generowanych przychodów. Warto zaznaczyć, że to właśnie efekt skali ma obecnie decydujące znaczenie na tak wymagającym rynku jak sektor telekomunikacyjny.

„Akwizycje rynkowe to nadal cel strategiczny. Obserwujemy jednak w ostatnim czasie wyraźny, a przy tym niestety często zupełnie bezpodstawny, wzrost wycen licznych podmiotów, które mogłyby być naszym celem akwizycyjnym. Nie jest to z pewnością łatwy czas na finalizację tego typu transakcji, lecz nie rezygnujemy z obranego kierunku i będziemy na nim w dalszym ciągu koncentrować swoją uwagę i działania - także w kolejnym roku” – komentuje aktualny cel strategiczny Rafał Pietrzak, Prezes Zarządu Aiton Caldwell SA.

„Innym kluczowym celem na poziomie strategicznym, który konsekwentnie realizujemy i który będzie realizowany również w 2023 roku jest ciągła integracja z systemami teleinformatycznymi po stronie naszych klientów m.in. w obszarze marketplace. Jest to przy tym wypełnianie naszych kluczowych założeń biznesowych, których efektem jest wychodzenie naprzeciw szczególnym oczekiwaniom klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Należy podkreślić specyfikę tego typu firm, których z jednej strony nie stać na rozwiązania globalnych dostawców, natomiast z drugiej strony nie chcą one ponosić koszów integracji związanych z rosnącymi wynagrodzeniami specjalistów branży IT” – wskazuje na drugi bardzo istotny cel prezes spółki telekomunikacyjnej.

O Aiton Caldwell S.A.:
Aiton Caldwell to dostawca usług telekomunikacyjnych oraz ich integrator w oparciu o własne rozwiązania technologiczne.

Spółka oferuje systemy telekomunikacyjne IP-PBX i telefonię VoIP, przeznaczone zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dla klientów korporacyjnych.

Aiton Caldwell prowadzi działalność w oparciu o dwie główne marki produktowe, którymi są Datera i FCN, dedykowane dla poszczególnych i wzajemnie uzupełniających się segmentów rynku.

Datera to centrale telefoniczne IP-PBX: stacjonarne Call-eX i chmurowe Call-eX Cloud, a także usługi głosowe SIP Trunk BIZ dla biznesu, skierowane głównie dla rynku małych i średnich przedsiębiorstw oraz największych klientów korporacyjnych, w tym telco.

FCN to platforma usługowa VoIP oferująca połączenia dla rynku masowego i mikrofirm. Oprócz wysokiej jakości, tanich połączeń telefonicznych, FCN oferuje bogaty zestaw biznesowych usług dodanych, takich jak np.: Wirtualny Faks, Wirtualna Centralka czy Telekonferencje.

Akcje Aiton Caldwell S.A. notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.