RelacjeRynku

Asseco Poland - wysokie tempo wzrostu i ciągła ekspansja

Long
GPW:ACP   ASSECOPOL
Wykres spółki i sytuacja techniczna
Asseco Poland (ACP) – przedstawiciel sektora IT, spółka notowana na głównym rynku GPW.

Kurs Asseco Poland utrzymuje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Widoczne są regularne kilkumiesięczne konsolidacje, po których następuje przebicie dotychczasowych oporów i dalszy wzrost. Średnie MA50 i MA100 z reguły utrzymują się blisko siebie i aktualnego kursu, natomiast ostatnia fala wzrostowa (zapoczątkowana mocniej w połowie czerwca br.) jest na tyle dynamiczna, że pozostawiła daleko za sobą średnie kroczące, które dopiero teraz mocniej nadrabiają dystans do ceny. 2 września kurs osiągnął swój roczny szczyt na poziomie 89,85 zł, którego zdobycie odbyło się na nieznacznie wyższych niż wcześniej obrotach. Aktualnie zauważalna jest potencjalna korekta kursu (zaznaczona na wykresie zniesieniem Fibonacciego od ostatniego wspomnianego szczytu), która odbywa się aktualnie na zmniejszonych obrotach. Z czasem może to zapoczątkować kolejną konsolidację kursu, jednocześnie schładzając wskaźniki.

Korelacja notowań Asseco Poland i WIG20 jest dość mała, co wynika z niewielkiego udziału spółki w indeksie. Aktualnie pod względem kapitalizacji spółka zajmuje w nim 16 miejsce.

Profil spółki
Asseco Poland jest spółką informatyczną, której aktywność biznesowa skoncentrowana jest na produkcji i rozwoju oprogramowania własnego z myślą o kluczowych gałęziach gospodarki. Spółka dostarcza między innymi własne rozwiązania informatyczne dedykowane dla polskiego sektora bankowego, jak również zaawansowane oprogramowanie z myślą o branży ubezpieczeniowej i administracji publicznej, a klientami spółki są choćby ZUS i Ministerstwo Finansów. Asseco Poland świadczy również usługi m.in. na rzecz sektora energetycznego i telekomunikacyjnego oraz organizacji i instytucji międzynarodowych. Spółka jest liderem sektora IT w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, operuje także na licznych rynkach światowych.

Asseco Poland jest liderem Grupy Kapitałowej Asseco i prowadzi aktywną działalność na krajowym i międzynarodowym polu przejęć i akwizycji, których celem jest wzmocnienie własnej pozycji w Europie i na rynku światowym. Przejmowane podmioty mają wzbogacić zarówno Asseco Poland, jak również całą Grupę Asseco o znajomość lokalnych rynków oraz pozwolić na dostęp do nowych i unikalnych rozwiązań informatycznych.

Analiza wynikowa
Grupa Asseco generuje regularnie wzrastające przychody, których wartość na koniec 2020 r. wyniosła 12,19 mld zł. Należy jednak zauważyć, że w latach 2017-2019 pomimo rosnących wpływów ze sprzedaży malały zyski netto całej Grupy, co przekładało się na coraz niższą roczną marżę netto (w samym 2019 r. była ona prawie dwukrotnie niższa niż na koniec 2017 r.). Dopiero zysk netto Grupy, osiągnięty na koniec 2020 r. na poziomie 401,90 mln zł pozwolił na odwrócenie tej niekorzystnej tendencji.

Przepływy operacyjne Grupy wykazują coraz większe dodatnie wartości r/r i na koniec 2020 r. osiągnęły poziom 1,92 mld zł. Oznacza to, że Grupa generuje coraz większe nadwyżki gotówkowe, wystarczające do obsługi wzrastających inwestycji i spłaty zadłużenia.

Przychody operacyjne Grupy Asseco za pierwsze półrocze 2021 r. wzrosły do 6,791 mld zł z poziomu 5,771 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 17,67% r/r.
Warto podkreślić fakt, że portfel zamówień Grupy Asseco na 2021 rok osiągnął poziom 10,11 mld zł i przewyższa zeszłoroczny portfel zamówień o 16%. W strukturze przychodów dominują przychody z oprogramowania i usług własnych, które za pierwsze dwa kwartały 2021 r. wyniosły łącznie 5,332 mld zł i stanowiły aż 78,52% całości przychodów Grupy we wspomnianym okresie. Jednocześnie aż 40,49% przychodów zostało wygenerowane w Izraelu, z kolei 15,17% w Stanach Zjednoczonych oraz 12,67% w Polsce.

Wypracowany zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej wyniósł 241,8 mln zł wobec 176,8 mln zł na koniec pierwszego półrocza 2020 r., co daje wzrost o 36,76% r/r.

Podsumowanie
Grupa Asseco stale rozwija się w sposób bardzo stabilny i zrównoważony. W samym tylko pierwszym półroczu 2021 r. zanotowała dwucyfrowe tempo wzrostu we wszystkich sektorach i segmentach prowadzonej działalności, co niewątpliwie potwierdza słuszność przyjętej strategii i sprawne zarządzanie. Grupa jest przy tym bardzo aktywna na polu akwizycji, rozbudowując swoją strukturę organizacyjną o 11 kolejnych spółek jedynie w pierwszych dwóch kwartałach 2021 r. Pod względem wyceny rynkowej Asseco Poland wydaje się relatywnie tanie, zarówno na tle pozostałych spółek wchodzących w skład WIG20, jak również patrząc na stronę czysto fundamentalną (niski wskaźnik C/WK oraz wysoka stopa dywidendy). Okres pandemiczny nie okazał się realnym zagrożeniem, jako to miało miejsce w przypadku spółek z innych sektorów gospodarki, a prowadzona działalność nie została w żadnym stopniu zachwiana. Dodatkowo wydaje się, że uwarunkowania rynkowe, a w szczególności powszechna transformacja cyfrowa, mocno sprzyjają dalszemu wzrostowi biznesu Grupy Asseco.

---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.