ECOLAB INC. DL 1ECOLAB INC. DL 1ECOLAB INC. DL 1

ECOLAB INC. DL 1

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne ECJ

ECOLAB INC. DL 1 zysk na akcję i przychód

Zysk na akcję firmy ECJ za ostatni kwartał wynosi 1.24 EUR, podczas gdy szacunkowy zysk wynosił 1.24 EUR, co stanowi 0.30% zaskoczenia. Przychody firmy w tym samym okresie wyniosły 3.48 B EUR pomimo szacowanej kwoty 3.47 B EUR. Szacunkowy zysk na akcję w następnym kwartale to 1.56 EUR, a przychody osiągną poziom 3.77 B EUR. Obserwuj także roczne zmiany na przestrzeni czasu, aby uzyskać lepszy obraz zysków na akcję firmy ECJ i dynamiki przychodów.

Data kolejnego raportu
Okres raportowania
Szacunkowy EPS
Szacunkowy dochód
Zysk na akcję
‪0,00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka
Przychód
‪0,00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka