CISCO SYSTEMS DL-,001CISCO SYSTEMS DL-,001CISCO SYSTEMS DL-,001

CISCO SYSTEMS DL-,001

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne CIS

CISCO SYSTEMS DL-,001 zysk na akcję i przychód

Zysk na akcję firmy CIS za ostatni kwartał wynosi 0.83 EUR, podczas gdy szacunkowy zysk wynosił 0.78 EUR, co stanowi 6.24% zaskoczenia. Przychody firmy w tym samym okresie wyniosły 11.91 B EUR pomimo szacowanej kwoty 11.75 B EUR. Szacunkowy zysk na akcję w następnym kwartale to 0.78 EUR, a przychody osiągną poziom 12.49 B EUR. Obserwuj także roczne zmiany na przestrzeni czasu, aby uzyskać lepszy obraz zysków na akcję firmy CIS i dynamiki przychodów.

Data kolejnego raportu
Okres raportowania
Szacunkowy EPS
Szacunkowy dochód
Zysk na akcję
‪0,00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka
Przychód
‪0,00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka