CELLECTISCELLECTISCELLECTIS

CELLECTIS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne ALCLS

CELLECTIS zysk na akcję i przychód

Zysk na akcję firmy ALCLS za ostatni kwartał wynosi 0.07 EUR, podczas gdy szacunkowy zysk wynosił -0.31 EUR, co stanowi 123.99% zaskoczenia. Przychody firmy w tym samym okresie wyniosły 6.01 M EUR pomimo szacowanej kwoty 3.46 M EUR. Szacunkowy zysk na akcję w następnym kwartale to -0.26 EUR, a przychody osiągną poziom 3.71 M EUR. Obserwuj także roczne zmiany na przestrzeni czasu, aby uzyskać lepszy obraz zysków na akcję firmy ALCLS i dynamiki przychodów.

Data kolejnego raportu
Okres raportowania
Szacunkowy EPS
Szacunkowy dochód
Zysk na akcję
‪0,00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka
Przychód
‪0,00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka