USIMINAS PNA N1 USIM5

USIM5 BMFBOVESPA
USIM5
USIMINAS PNA N1 BMFBOVESPA
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

USIM5 Wykres akcji

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Rozpocznij handel
Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Minerały nieenergetyczne
Branża: Stal
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas zajmuje się produkcją i sprzedażą wyrobów stalowych. Firma oferuje rozwiązania dla górnictwa i logistyki, a także produkty przemysłowe, centrum usługowo-dystrybucyjne oraz indywidualne rozwiązania dla całej branży. Firma działa w następujących segmentach: górnictwo i logistyka, metalurgia stali, obróbka stali oraz aktywa kapitałowe. Segment wydobywczo-logistyczny zajmuje się wydobyciem i przeróbką rudy żelaza w postaci pelletu, koncentratu i aglomeratu, a także magazynowaniem, przeładunkiem, transportem, obsługą kolei i terminali. Segment metalurgia stali to produkcja i sprzedaż wyrobów hutniczych. Segment Przetwórstwo Stali zajmuje się przetwarzaniem i dystrybucją wyrobów stalowych. Segment aktywów kapitałowych to produkcja urządzeń i instalacji dla różnych segmentów przemysłu. Firma została założona 9 kwietnia 1954 roku i ma siedzibę w Belo Horizonte w Brazylii.