YPF SOCIEDAD ANONIMAYPF SOCIEDAD ANONIMAYPF SOCIEDAD ANONIMA

YPF SOCIEDAD ANONIMA

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne YPFD

Kluczowe fakty

O

YPF Sociedad Anonima (YPF) to spółka działająca w branży energetycznej. Spółka zarządza kompleksową strukturą dystrybucji ropy naftowej i gazu ziemnego. Przedsiębiorstwo dzieli się na wyspecjalizowane segmenty, takie jak Poszukiwanie złóż i Produkcja (poszukiwanie i eksploatacja złóż, produkcja, handel ropą naftową, gazem ziemnym oraz produktami pochodnymi), Dystrybucja (rafinacja, transport oraz zakup ropy i gazu, sprzedaż produktów petrochemicznych, energii elektrycznej oraz gazu ziemnego), Zarządzania spółką i Inne (ogólnie pojęte zarządzaniem przedsiębiorstwem).

Wycena

Podstawowe wskaźniki do ustalenia wartości godziwej akcji

Podsumowanie
Brak dostępnych danych
Obecnie nie ma żadnych danych o kapitalizacji rynkowej, przychodach ani dochodzie netto.
Wskaźniki wyceny

Wzrost i Rentowność

Ostatnie wyniki i marże firmy

Dywidendy

Stopa dywidendy, historia i trwałość

YPFD nie wypłaca dywidendy
Spółka nie wypłacała wcześniej dywidendy i na chwilę obecną nie ma informacji, czy zamierza je wypłacać w przyszłości.

Kondycja finansowa

Sytuacja finansowa i wypłacalność firmy